How To Turn Social Media Into Free English Practice Tools

Did you know that the average internet user spends over two hours a day on social media sites like Facebook and Instagram? Sounds like a waste of time, right? Not if you can use that time to study English online! In fact, there are plenty of ways to turn these sites into free self-study tools. In..

171    |   0  


İngilizce Öğrenmenin İş Hayatına Etkileri

Yabancı dil, toplumsal yaşamın ve iş hayatında sağlamış olduğu faydalar oldukça yüksektir. Kariyer planlama faaliyetlerinde İngilizce öğrenme zorunlu ihtiyaçların başında yer almaktadır. Belirli metot ve programları ile İngilizce öğrenme ..

144    |   0  


İngilizce Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Genel olarak kabul görülen dillerin arasında İngilizce, bazı öğretim kurumlarında yaygın olarak öğretildiği görülmektedir. İngilizce öğrenmenin faydaları, mesleki hayatta sadece geçerli olmayan bazı teknolojik ürünlerin kullanılması, ..

167    |   0  


Kolay ve Hızlı İngilizce Eğitimi

Genel olarak kabul görülen İngilizce dili, en çok talep edilen ve öğrenme isteği bulunulan dillerin arasında yer almaktadır. Belirli planlamaların yapılması ve eğitim kurumlarından eğitimlerin alınması durumunda kolay ve hızlı ingilizce eğitimi sağlanmış..

276    |   0  


Yabancı Dil Kullanımı İçin Faydalı Yöntemler

Teknolojik gelişmelerin arttığı ve eğitim kalitesindeki farklılıklara bağlı olarak, en az bir yabancı dil öğrenimi, artık zorunlu hale geldiği görülmektedir. Yüksek kazançların ve istenilen iş sektörlerinde yer almak için yeterli düzeyde İn..

258    |   0  


Used to / Get Used to / Would (Past Habits)

USED TO / GET USED TO / WOULD (PAST HABİTS) USED TO   “Used to + V1” kalıbını, geçmişte yaptığımız fakat artık vazgeçtiğimiz alışkanlıklarımızdan, tekrarladığımız eylemlerden ya da şu anda yapmış olmaya alıştığımız eylemlerden..

206    |   0  


Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir?

Yabancı dil, toplumsal faaliyetler içinde önemli bir rol sahibi olan bir zorunlu ihtiyaç haline geldiği görünmektedir. Belirli eğitim seviyeleri ve pratiklik gerektiren yabancı dil eğitim aşamalar, birçok alan için olmazsa olmaz haline gelmiştir. Ak..

242    |   0  


İngilizce Konular Hangi Sıra ile Çalışılmalı?

İngilizce konular, gramer eğitimini en iyi kazandıracak şekilde belirlenmelidir. Çünkü gramer-dil bilgisi bir bütün olarak dilin sistemi ve köken yapısı anlamına gelir. Dolayısıyla yeni bir dil öğrenirken o dilin temel dinamiklerine göre hareket et..

2281    |   0