What Is Grammar and How To Avoid Grammar Mistakes?

  Grammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the "rules" of a language; but in fact no language has rules*. If we use the word "rules", we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But langua..

28    |   0  


How to Improve Your Grammar

Grammar is something that stresses many students out, as it can be quite confusing and complicated. However, correct grammar is important for you and your success, both as a student and as a future employee. It is good to know some simple methods to improve your grammar skills. Here are some basi..

191    |   0  


İngilizcede En Sık Yapılan Gramer Hataları

İngilizcede en sık yapılan grammer hatalarını yapmamak ve doğrusunu öğrenmek için sizler de Educall ile eğitim alabilirsiniz. Profesyonel eğitmenleri ile online İngilizce pratiği yaparak hedeflediğiniz seviyeye gelebilirsiniz. İngilizcede sıklıkla yapılan grammer hatal..

317    |   0  


İngilizce Singular Plural Konu Anlatımı

Singular/Plural konusu İngilizcede en önemli konuların başında geliyor. Tekil ve çoğul kelimelerle ilgili kuralların belirtildiği konuyu öğrendiğinizde bu tekillik çoğulluk durumunun Türkçeden farklı olduğunu göreceksiniz. “Singular” ..

724    |   0  


İngilizce C1 C2 Konuları Neler?

İngilizce C1 C2 konuları İngilizcede en üst seviyeler olan C1 ve C2 seviyelerindeki kişilerin bildiği konulardır. C2 seviyesi en yüksek İngilizce seviyesidir. İleri düzey İngilizcenin başlangıç noktası ise C1 seviyesidir. Upper-intermediate yani C1 seviyesinin sına..

2880    |   0  


Future Perfect Continuous Tense Türkçe Konu Anlatımı

Future perfect continuous tense İngilizcede gelecek zaman çeşitlerinden biri olup gelecekteki bir işin ne kadar süredir yapılıyor olacağı bilgisini verir. Burada önemli olan yapılan iş değil, yapılacağı süredir. Türkçedeki karşılığı ise “şu ..

643    |   0  


Yetenekler için Be able to

Yetenekler için be able to kullanmaya ne dersiniz? İngilizce öğrenmeye başlarken öğrenilen ilk kalıplardan biri de yetenekler hakkında konuşurken kullanılan “can/can’t” yapısıdır. Kullanımı kolay olan bu gramer yetenekler ve kabiliyetler hakkında konu..

471    |   0  


İngilizce The ve A/An Kullanımı

The, a/an gibi çeşitli durumlarda kelimelerin başlarına gelen kelime ve harfler “artikel” olarak adlandırılır. Artikeller, Türkçe ve İngilizceyi biribirinden ayıran temel farklardan birisidir. Çünkü İngilizcede bol bol kullanılan artikellere,..

932    |   0