C ile Başlayan 11 Phrasal Verb

Phrasal verb, İngilizcede bir araya gelerek, yepyeni bir fiil anlamına sahip olan kelime öbeklerine verilen isimdir. Bu kelime öbekleri, biribirinden farklı iki ya da daha fazla sözcüğün yan yana gelerek, farklı bir eylemi ifade eden bir kalıp oluşturması ile oluşur..

78    |   0  


Sağlık Hakkında Deyimler Ve Anlamları

Bir dildeki deyimleri öğrenmek günlük hayattaki konuşmaları anlamaya çok yardımcı olabilir. Yaygın kullanılan deyimleri günlük hayatta cümlelerinize dahil etmekse konuşma konusunda kendinizi daha iyi ve güzel bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Bu y..

62    |   0  


İngilizce Sıralama Belirten Bağlaçlar

Bir dili öğrenirken fark edeceğiniz ilk şeylerden biri ne kadar çok farklı yönü olduğudur. Herhangi bir dili öğrenirken sadece gramer ya da kelime öğrenmeyiz. Aynı zamanda nasıl doğal konuşulduğunu, nasıl karşılık verildiğini, hangi ortamda ne sö..

213    |   0  


İngilizce Komik Sözler ve Anlamları

İngilizce komik sözler yabancı dil eğitiminde önemli bir yer tutar. İngilizce konuşan toplumların güldüğü şakalar, günlük konuşma dilinde yer alan espriler eğlenceli olduğu için yabancı dil öğrenmeyi hızlandırır. İngilizce komik sö..

257    |   0  


İngilizce Hastalık İsimleri

İngilizce hastalık isimleri ve Türkçe karşılıkları alfabetik sıra ile aşağıda yer almaktadır. A’dan J’ye  İngilizce Hastalık İsimleri İngilizce hastalık isimleri ve sağlıkla ilgili terimler yabancı dil öğrenen kişilerin öğrenmesi fa..

229    |   0  


Önemli Zıtlık Belirten Bağlaçlar

Bağlaçlar tek başına cümlenin anlamını değiştiren ve konuşmaya yön veren kelime yapılarıdır. Tek başlarına bile bir anlama sahiptirler ve kullanıldıkları cümlenin akışını değiştirebilirler. Bundan dolayı bir dili öğrenirken bağlaçlarını da..

228    |   0  Idioms and Expressions About Sleeping

How much per cent of our life do we sleep? According to studies, we spend about one-third of our life either sleeping or attempting to do so. Aligning with this big percentage, sleeping is vital for good health and well-being throughout our life. Having enough quality sleep at the right times mainta..

309    |   0