Neden konuşma pratiği yapmalısınız?

İngilizce öğrenme sürecinde gramer ve temel beceriler olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma aşamalarında şüphesiz ki en çok zorlanılan aşama konuşma aşamasıdır. Ülkemizde İngilizce öğrenme ve öğretme süreci gramer ağırlıklı olduğundan, s&..

5203    |   0  


İngilizce’de Zaman (Kip) Kayması Örnekleri

Present Continuous Tense in gelecek anlamında kullanımı Bildiğimiz üzere Present Continuous Tense şimdiki zamanı anlatmak için kullanılır. Ancak, bazı durumlarda Present Continuous Tense eki olan -ing, gelecek zaman (Future Tense) anlamı katmak için de kullanıla..

6191    |   0  


Film ve Şarkılarla İngilizce Konuşma Pratiği

Pek çok insanın İngilizce ya  da herhangi bir yabancı dil ile ilgili en büyük problemi "anlıyorum; ama konuşammıyorum" sorunu. Bu sorunun en büyük nedeni ise hiç şüphesiz pratik yapmamak. Peki kendi kendinize İngilizce pratiğinizi gel..

5325    |   0  


Colourful idioms :)

Rose – tinted glass (idiom) if someone looks at something through rose-tinted glasses, they see only the pleasant parts of it She has always looked at life through rose-tinted glasses. Give somebody/ something the green light (idiom) to give permission for someone to do something or for som..

2189    |   0  


-ED ve -ING Ekleri ile Biten Sıfatlar

Bildiğimiz üzere İngilizce’de –ed ve –ing son ekleri biten bir çok kelime var. Bu ekler yalnızca zamanlarda fiillerin sonuna gelmekle kalmaz; aynı zamanda sonuna eklendiği fiilleri sıfat haline de getirir. –ed ve –ing ile biten kelimelerin sıfat ya da..

17111    |   0  


a/an/the Kullanımı

Bu dersimizde Türkçe’de yer almayan ancak İngilizce’de bulunan article kavramını işleyeceğiz. İngilizce’de isimleri cümle içinde kullanırken onları genelleştiren ya da özelleştiren bazı tanımlayıcılara ihtiyaç duyarız. İngilizce&r..

6097    |   0