Countable/Uncoutable Türkçe Konu Anlatımı

Countable/uncountable İngilizce dilbilgisinde önemli yer tutar. İsimler sayılabilir veya sayılamaz şeklinde ikiye ayrılır. Countable olarak adlandıralan isimler sayılabilir. Örneğin; bir elma , iki elma , üç elma vb. Uncountable isimler sayılamaz. Örneğin; h..

215    |   0  İngilizce Used To Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Used To birleşik kalıp fiildir, birbirinden ayrılamaz. Ayrılırsa anlam bütünlüğü kaybolur. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyerek pekiştirebilirsiniz. Used to konu anlatımı en sık kullanım alanı, geçmişte yapılan ancak günümüzde dev..

199    |   0  


Benzerlik ve Paralellik Belirten Bağlaçlar

Bazı bağlaçlar cümlenin içinde iki parça halinde bulunur ve bu bağlaç türlerine paralellik belirten bağlaçlar denilir. Bunun sebebi ise kullanıldıkları cümlede bağlaçların arkasından gelen gramer yapılarının aynı olmasıdır. Anl..

172    |   0  


Modals - Konu Anlatımı

Modals, İngilizcede oldukça sık kullanılır. Modals kullanım alanları pek çok kategoride yer alır. Herhangi bir olayın olasılık, imkan veya imkansızlığını belirtmek için, izin almak, teklif etmek veya yetenek bildirmek için kullanılır. Tüm kullanım a..

250    |   0  


İngilizcede Sebep Belirten Bağlaçlar

Bağlaçlar günlük hayatta ve yazı dilinde gerçekten çok önemli dil yapılarıdır. Özellikle akademik ve resmi bir yazı yazıyorsanız, kullandığınız bağlaçlar yazılarınızı çok daha profesyonel ve etkileyici yapacaktır. Bu sebeplerde..

214    |   0  


Present Perfect Simple Tense Nasıl Kullanılır?

Hepimizin duyduğu, hatta daha önceki İngilizce derslerinizden hatırlayacağınız bir konu olan Present Perfect Simple Tense konusuna detaylı bir şekilde bakacağız. Present Perfect Simple Tense anlam olarak kavraması zor bir yapı olabilir. Çünkü bu gramerin direk bir &..

665    |   0  


İngilizce Sorular : Wh Questions Konu Anlatımı

İngilizce soru cümleleri iki temel yapıda oluştururulur. Bu makalede Wh Questions konu anlatımı yer alır. Who, what, where, when, why or how sözcükleri wh ile başladığından bu soru cümleleri wh questions olarak adlandırılır. 5wh 1h  soruları; kim , ne , nerede ..

713    |   0