QUANTIFIERS NEDİR?

Educall’ da İngilizce öğrenmeye karar vermişseniz ve kitaplara boğularak değil eğlenerek öğrenmeyi tercih ediyorsanız çok doğru bir yerdesiniz demektir. Türkiye’de geleneksel grammar öğretiminden diğer dil becerilerini öğretime geçişte ..

1508    |   0  


Should / Could / Would Arasındaki Fark Nedir?

‘Modal’ fiiller İngilizce öğrenirken sizin için tam bir baş ağrısı olabilir. Türkçe’de İngilizcedeki gibi ihtimal ve olasılık durumunu anlatmak için ayrıca kullanılan yardımcı fiiller mevcut değildir. Bunun yerine biz fiile eklediğimiz ..

2789    |   0  


How to use in, on, at when we talk about a place

Today we are learning about using in, on, and at while talking about a place. As we have learned so far, prepositions are those words we use to link words in sentences. Time, place and direction are the three types of prepositions. In this blog post, our focus will be on three prepositions of place,..

2309    |   0  


When to use in, on, at for time

In, on, and at are all prepositions. Prepositions are words used to link words in a sentence. The three types of preposition are those of time, place and direction. Today, we will focus on time, and we will learn when to use three prepositions, in, on, and at. Some of the examples of those prepo..

1917    |   0  


ADVERBIAL CLAUSES OF CAUSE/REASON

The main purpose of a language is to help people communicate and share ideas. In order to express ourselves in a clear way, we need to give additional pieces of information and more details about the idea or message we are talking about. Therefore, English language has different types of clauses, an..

24384    |   0  


What is grammar and why is it important?

Grammar is the study of words and how they are used in sentences and situations. It is an entire systematic study and description of a language with a set of rules people need to follow. Also, grammar is an important factor in learning a new language. It consists of many different branches, such as ..

1287    |   0  


Have - Have Got

Have – Has Have kullanımı çok kolay olan, iyelik belirten bir düzensiz fiildir. Geniş zamanda çoğul ve tekil özneye göre değişen have/has, geçmiş zamanda “had” halini alır. Sıfat-fiil hali de aynı şekilde had olarak kalır. Have,..

10195    |   0  


Reflexive and Possessive Pronouns

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)   İlk önce öğrendiğimiz nesne zamirleri ve kişi zamirleri konularını hatırlayalım.   The subject pronouns "I, we, you, he, she, it, and they" were pronouns that replaced the subject who d..

1675    |   2