What is grammar and why is it important?

Grammar is the study of words and how they are used in sentences and situations. It is an entire systematic study and description of a language with a set of rules people need to follow. Also, grammar is an important factor in learning a new language. It consists of many different branches, such as ..

1521    |   0  


Have - Have Got

Have – Has Have kullanımı çok kolay olan, iyelik belirten bir düzensiz fiildir. Geniş zamanda çoğul ve tekil özneye göre değişen have/has, geçmiş zamanda “had” halini alır. Sıfat-fiil hali de aynı şekilde had olarak kalır. Have,..

11579    |   0  


Reflexive and Possessive Pronouns

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)   İlk önce öğrendiğimiz nesne zamirleri ve kişi zamirleri konularını hatırlayalım.   The subject pronouns "I, we, you, he, she, it, and they" were pronouns that replaced the subject who d..

1871    |   2  


Subject Pronouns vs Object Pronouns

Subject Pronouns vs Object Pronouns (Kişi Zamirleri vs Nesne Zamirleri) - Who? vs Whom? Bir cümlede ögeleri bulmak için sorular sadece yükleme sorulur. Yükleme sorulan "Kim"? sorusu bize özneyi, "Kimi?" Sorusu ise nesneyi gösterir.  ..

13920    |   1  


Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)

Bu yazımızda İngilizcede kullanılan sıklık zarflarından bahsedeceğiz. Olayların ne kadar sık tekrarlandıklarını belirtmek için, always: her zaman, daima usually, generally: genellikle often: sık sık, çoğu kez sometimes: ara sıra, bazen seldom: nadiren, s..

75311    |   7  


(Prepositions) İngilizce Edatlar

ON / AT / IN Edatlar; isimleri, zamirleri ve isim cümlelerini, cümlenin geri kalanına bağlamak amacıyla kullanılır. İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenler için biraz karışık olabilir, çünkü belli bir kuralı yoktur. Edatları cümlede se&c..

3165    |   0  The, A, An Kullanımı

Türkçe’de karşılığı olmayan ve ingilizce de çok önemli bir yere sahip olan the/an/a nerelerde kullanılır?   A/AN Article, yani artikel olarak adlandırılan a ve an, Türkçe’de karşılığı “bir” dir. Yani bahsedilen i..

5442    |   0