İngilizce Sorular : Wh Questions Konu Anlatımı

İngilizce soru cümleleri iki temel yapıda oluştururulur. Bu makalede Wh Questions konu anlatımı yer alır. Who, what, where, when, why or how sözcükleri wh ile başladığından bu soru cümleleri wh questions olarak adlandırılır. 5wh 1h  soruları; kim , ne , nerede ..

728    |   0  Present Perfect Simple Tense

Present Perfect Simple Tense can be a bit difficult to comprehend for non-native speakers of English. However, when you understand the context of this grammar, you might agree that it is not so hard to use in your speech. This grammar is actually used less in daily speech but if you are aiming for a..

509    |   0  


İngilizce Belirteçler (Determiners) Konu Anlatımı

Günlük hayatta İngilizce konuşurken ya da yazarken birçoğumuzun en çok stres yaşadığı konuların başında İngilizce belirteçler (determiners) konusu gelmektedir. Kullanımlarda birçoğumuz “şimdi biz bu ekleri nereye koyuyorduk” gibi gerili..

627    |   0  


Nezaket için Would

Başka bir dilde konuşurken en önemli olan konulardan biri de doğru gramer yapısını kullanmaktır. Bu yapıları kullanırken tanıdığımız kişilere farklı ve hiç tanımadığımız bireylerle farklı yapılar kullanılması gerekebilir. Yakın çevremizle konuşurken bu ..

483    |   0  


İngilizce If Clauses Konu Anlatımı

If Clauses, koşullu cümlelerdir. If Clauses  yapıları içinde bir olayın gerçekleşmesi başka bir koşula bağlıdır. Sıfır, birincil, ikincil, üçüncül koşullar söz konusu olabilir. Bunların dışında imkansız ya da şu anda mevcut olmaya..

386    |   0  Adverbs : İngilizce Connecting Adverbs Konu Anlatımı

Adverbs, İngilizce zarflardır. Adverbs; Fiillerin, sıfatların ve isimlerin anlamını etkileyen (miktar, soru, durum, zaman, yer-yön), belirten türdür. Zarfların, kendine has ekleri ve yapısıyla ayırt edilmeleri oldukça basittir. İngilizce Connecting Adverbs Konu Anlat..

243    |   0