Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)

Bu yazımızda İngilizcede kullanılan sıklık zarflarından bahsedeceğiz. Olayların ne kadar sık tekrarlandıklarını belirtmek için, always: her zaman, daima usually, generally: genellikle often: sık sık, çoğu kez sometimes: ara sıra, bazen seldom: nadiren, s..

76158    |   7  


(Prepositions) İngilizce Edatlar

ON / AT / IN Edatlar; isimleri, zamirleri ve isim cümlelerini, cümlenin geri kalanına bağlamak amacıyla kullanılır. İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenler için biraz karışık olabilir, çünkü belli bir kuralı yoktur. Edatları cümlede se&c..

3273    |   0  The, A, An Kullanımı

Türkçe’de karşılığı olmayan ve ingilizce de çok önemli bir yere sahip olan the/an/a nerelerde kullanılır?   A/AN Article, yani artikel olarak adlandırılan a ve an, Türkçe’de karşılığı “bir” dir. Yani bahsedilen i..

5621    |   0  


İngilizce’de Zaman (Kip) Kayması Örnekleri

Present Continuous Tense in gelecek anlamında kullanımı Bildiğimiz üzere Present Continuous Tense şimdiki zamanı anlatmak için kullanılır. Ancak, bazı durumlarda Present Continuous Tense eki olan -ing, gelecek zaman (Future Tense) anlamı katmak için de kullanıla..

12272    |   0  


“Have” Fiilinin Kullanım Alanları

İngilizce’de çok sık kullanılan, cümle içerisinde hem yardımcı fiil hem de esas fiil olarak kullanılan, kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlara gelen fiillerden birisi ‘have’dir. Bu yazımızda ‘have’ fiilinin kullanım alan..

57404    |   8