--Türkçe açıklamalı İngilizce sözler 2--

  • “One cannot be too good a person and happy at the same time.” (House M.D.)

“Bir insan, aynı anda, hem çok iyi kalpli, hem de mutlu olamaz.” (House M.D.)

  • “A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.” (Jim Morrison)

“Bir arkadaş, size kendiniz olmanız için gereken özgürlüğü verir.” (Jim Morrison)

  • “Until a Mother in Africa says to her child “End plate” I want to break all the dishes in the world… (Morgan Freeman)

“Afrika’da bir anne çocuğuna, ‘tabağını bitir’ diye bağırana kadar dünyanın bütün tabaklarını kırmak istiyorum.” (Morgan Freeman)

  • “My pain may be the reason for somebody’s laugh. But my laugh must never be the reason for somebody's pain.” (Charlie Chaplin)

“Benim acım birisinin kahkaha atmasına sebep olmalıdır. Ama benim kahkaham hiç bir zaman birisinin acısının sebebi olmamalıdır.” (Charlie Chaplin)

  • “I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.” (Steve Jobs)

“Yaptığımız şeylerle gurur duyduğumuz kadar, yapmadığımız şeylerle de gurur duyuyorum.” (Steve Jobs)

 

 

 

10805    |   0