Adverbs : İngilizce Connecting Adverbs Konu Anlatımı

Adverbs, İngilizce zarflardır. Adverbs; Fiillerin, sıfatların ve isimlerin anlamını etkileyen (miktar, soru, durum, zaman, yer-yön), belirten türdür. Zarfların, kendine has ekleri ve yapısıyla ayırt edilmeleri oldukça basittir. İngilizce Connecting Adverbs Konu Anlatımı örnek cümlelerle verilmiştir.

 

İngilizce Connecting Adverbs Nedir?

İngilizce connecting adverbs konu anlatımı dahilindeki sözcükler; fiilleri, fiilimsileri ve sıfatların anlamlarını bağlayan, derecelendiren ve niteleyen zarflardır. Adverbs sözcüklerin büyük çoğunluğu -ly ile biter. Ancak az miktarda da olsa istisnalar bulunur. Bazı örneklere birlikte bakalım.

 • Emphasizers; definitely, actually, obviously, certainly, clearly

She will definitely reject your offer. (Senin teklifini kesinlikle reddedecek.)

 • Amplifiers adverbs; absolutely, completely, entirely, totally, quite, utterly

I entirely agree with you. (Seninle tamamen aynı fikirdeyim.)

 • Badly, much, well, severely, far, greatly, deeply, highly, intensely, enormously, bitterly, a lot, by far

He is bitterly dissapointed.

 • Downtowners adverbs

I quite enjoyed the show, but I have seeb better ones. (Gösteriyi beğendim, ama daha iyilerini izlemiştim.)

 • Kind of, rather, pretty, quite, fairly

His English is pretty good.

 • Partly, somewhat, to some extent, partially, moderately, slightly

The patient’s condition has slightly improved. (Hastanın durumu biraz iyileşti.)

Connecting Adverbs Konu Anlatımı içinde sıklık zaman aralığı belirten zarflar yer alır. Bunlardan bazıları;

 • Hardly, little, barely, scarcely

There is hardly cheerful newsbin the newspaper. (Gazetede pek neşeli bir haber yok.)

She plays barely well enough. (Zar zor yeterince iyi oynuyor.)

İngilizce Connecting Adverbs Cümlede Kullanım Alanları

Adverbs kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir:

 • Zaman Belirten Zarflar (Adverbs of time)

Today, yesterday, now, next week, subsequently

 • Yer Belirten Zarflar (Adverbs of place)

Here, these, outside, inside

 • Connecting Adverbs kullanım alanları içinde Derece Belirten Zarflar yer alır. (Adverbs of degree)

Rather, extremly, fairly, a lot, much, highly

 • Sıklık Belirten Zarflar (Adverbs of frequency)

Never, sometimes, usually, always, rarely

 • Odaklanma Belirten Zarflar (Adverbs of focus)

Especially, mainly, specifically, mostly, primarily

 • Rather / Quite / Fairly

It’s rather cold today.

İngilizce Connecting Adverbs Cümle Örnekleri
Adverbs, cümlenin başında, ortasında veya sonunda bulunabilir. Connecting Adverbs örnek cümleler aşağıda verilmiştir.

 • You should drive the car slowly. (Arabayı yavaş sürmelisin.)
 • The teacher analyzes the probems systematically. (Öğretmen problemleri sistematik olarak çözümlüyor.)
 • You are certainly right. (Kesinlikle haklısın.)
 • They play hardly well enough. (Yeterince iyi oynamıyorlar.)
 • Mrs. Smith could picture easily the consequences of being found by the owners. (Sahipleri tarafından bulunmanın sonuçlarını kolaylıkla hayal edebilirdi.)
 • She wrote the letter carefully. (Mektubu dikkatli biçimde yazdı.)

Sonu -ly ekiyle bitmeyen Connecting Adverbs örnek cümleler aşağıda yer alır.

 • Their English is quite good.
 • The weather is fairly hot today.
 • I rather like raw fish.
 • She can run quitely fast now.
 • He speaks German fairly well.

Connecting Adverbs kullanım alanları sıklıkla aşağıdaki cümle örneklerini içerir:

 • He rarely goes to the opera.
 • As they got off the plane, we happily waved from the gates.
 • That student carefully did his homework.
 • She swims more vigorously than her brother does.

Educall İle Online İngilizce Speaking Kursu

Pek çok İngilizce kursunda gramer ve teorik derslere odaklanıp İngilizce konuşma becerilerinin üzerinde yeterince durulmamaktadır. Educall ise, bol bol konuşma pratiği yaptırarak İngilizceyi akıcı biçimde konuşmanızı sağlamaktadır. Online derslerin zaman ve gün aralığını siz belirlersiniz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerimizle konuşma pratiği yaparak iletişim becerinizi en üst seviyelere çıkarırsınız. https://www.educall.com.tr sitesini inceleyerek  ücretsiz demo dersimize kayıt olabilirsiniz.

91    |   0