Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)

Bu yazımızda İngilizcede kullanılan sıklık zarflarından bahsedeceğiz. Olayların ne kadar sık tekrarlandıklarını belirtmek için,

always: her zaman, daima

usually, generally: genellikle

often: sık sık, çoğu kez

sometimes: ara sıra, bazen

seldom: nadiren, seyrek

rarely: nadiren, seyrek

never: asla, hiç

gibi sıklık zarflarını kullanırız. Sıklık zarfları genellikle fiilden önce kullanılırlar.

             I sometimes get up very early. ==>   Ben bazen kot pantolon giyerim.

             He often tells lies.  ==>  O sık sık yalan söyler.

 

Always ve usually sıklık zarfları in the mornings, after dinner gibi başka bir zaman zarfı veya ekstra bir bilgi ile birlikte kullanılırlar.

            He always goes out in the evenings. ==>  O, akşamları her zaman dışarı çıkar.

            I usually have lunch at a restaurant when I get paid. ==> Maaşım ödenince genellikle öğlen yemeğini bir lokantada yerim.

            I usually stay at home in the evenings. ==> Akşamları genellikle evde kalırım.

 

Sometimes ve usually sıklık zarflarını bazen vurgu amacıyla cümle başlarında da kullanabiliriz.

Sometimes, I am late for work. ==>  Bazen işe geç kalırım.

Usually, we spend our holidays in Kuşadası. ==>  Genellikle tatillerimizi Kuşadası'nda geçiririz.

Eğer cümlelerimizde “to be” fiili veya bir yardımcı fiil varsa sıklık zarfı “to be” veya yardımcı fiilden sonra kullanılır.

Henry is usually very busy in the mornings. ==>  Henry, genellikle sabahları çok meşguldür.

They are always late for work. ==>  Onlar her zaman işe geç kalırlar.

 

Bunların haricinde iki veya daha faz kelimeden oluşan sıklık zarfları da vardır. Birden fazla kelimeden oluşan sıklık zarfları genellikle cümlelerimizin sonunda veya cümlelerimizin hemen başında yer alır.

             She goes to the süpermarket once a week. ==>  O haftada haftada bir kez süpermarkete gider.

             He visits her aunt at the weekends. ==>  O haftasonları halasını / teyzesini ziyaret eder.

             I see her several times a week. ==> Haftada birkaç kez onu görürüm.

             They go on a vacation every year. ==> Onlar her sene tatile gider.

             We play football twice a month. ==>  Biz ayda iki kere futbol oynarız.

 

Sıklık zarflarının soru şekli How often…? soru kalıbı ile yapılır.

              I wash my hair twice a week. ==>     Haftada iki kere saçımı yıkarım.

"Saçını ne kadar sık yıkarsın?" diye bir soru sormak istediğimizde "ne kadar sık" kelimesini ifadesini soracak soru kalıbı "How often" dır. Soru cümlemize "How often" ile başlar sonra öznenin yardımcı fiilini, daha sonra özneyi ve cümlenin geri kalan öğelerini yazarız.

              How often do you wash your hair? ==>  Saçını ne kadar sık yıkarsın?

              How often do you go to the cinema? ==>  Ne sıklıkta sinemaya gidersin?

              I sometimes go to the cinema.  ==>   Ben bazen sinemaya giderim.

              How often does he do his homework? ==>  O ev ödevlerini ne sıklıkta yapar?

              He always does his homework. ===>  O ev ödevlerini her zaman yapar.

 

Sık sık anlamına gelen "often" sıklık zarfını daha önce görmüştük. Tek kelimeden oluştuğu için fiilden önce, yardımcı fiilden sonra kullanılıyordu.

Çok sık anlamına gelen "very often" birden fazla kelimeden oluştuğu için yukarıda gördüğümüz birden fazla kelimeden oluşan sıklık zarfları gibi genellikle cümlelerin sonunda, bazen de hemen başında kullanılır.

              I see her very often.  ==>  Onu çok sık görürüm.

              She misses the train very often.  ==> O, treni çok sık kaçırır.

              He goes to the gym very often. ==>   O spor salonuna çok sık gider.

              My father goes out very often in the evenings. ==> Babam, akşamları çok sık dışarı çıkar.

26063    |   2