Devrim Niteliğinde Teknoloji: Yapay Zeka

Bu yazımızda, 21. Yüzyılın dünyasına adını altın harflerle yazdırarak insanların hayatına doğrudan etki etmeye başlayan yapay zekanın ne olduğundan, çalışma sisteminden, neden devrimsel nitelikte bir teknoloji olduğundan, hayatımıza ne ölçüde etki ettiğinden bahsedeceğiz.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, hiçbir canlı organizmadan yararlanmadan, tamamen yapay malzemelerden veya araçlardan oluşturulan, insana benzer davranışlar ve hareketler sergileyebilen akıllı makinelerin geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır. Somut olarak yapay zeka kavramını, kafamızda canlandırabilmemiz için bu teknolojinin kullanıldığı asıl alanın robot teknolojileri olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin son dönemin popüler robotu “Sophia”, yapay zeka yazılımının kullanıldığı, insana has davranışları ve hareketli sergileyebilen bir robottur. Bu robotun diğer robotlardan farkı ise belli ölçüde kendi kararlarını alabilmesi, sorulan sorulara doğrudan yaratıcı cevaplar verebilmesi, kendi kendine öğrenebilme yetisidir. Bu özellikleri, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı diğer araçlarda da görebilmekteyiz.

Yapay Zeka Nasıl Çalışır?

Yapay zeka çalışma sisteminin temelinde “Bilgi Mühendisliği” ve “Makine Öğrenimi (Machine Learning) teknolojileri bulunmaktadır. Bilgi mühendisliği, bilim insanlarının makinelere maksimum düzeyde bilgi yükleyerek, belirli algoritmalar sayesinde bilgiler arasında bağlantı kurmalarını sağlamaları için yapılan çalışmaların genel adıdır. Makine öğrenimi ise bilinçli makinelerin altyapısı oluşturan, yapay zekanın en önemli niteliklerinden bir tanesidir. Makinelerin herhangi bir kişi tarafından yönetilmeden verileri tanımlayabilmesine ve tasnif edebilmesine, yeni bilgileri keşfedebilmesine imkan tanıyan bu teknoloji, yapay zekanın günümüzdeki seviyesine erişmesini sağlamıştır. Ayrıca derin öğrenme olarak nitelendirilen yeni bir teknoloji ile yapay zekaya sahip makinelerin sistemlerine, yapay sinirsel ağların entegre edilmesi de planlanmaktadır.

Yapay Zeka Ne Kadar Hayatımızın İçinde?

Yapay zeka teknolojilerinin hiç tahmin etmediğimiz kadar hayatımızın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin iOS cihazlarda “Siri”, Android cihazlarda “Google Asistan” olarak bildiğimiz yazılımlar, yapay zekanın orta düzeyli örneklerinden bazılarıdır. Bu yazılımlar aracılığıyla, telefonunuza dokunmadan alarm kurabilir, birilerini arayabilir, takviminizi kontrol edebilir, arkadaşlarınıza veya ailenize mesaj atabilirsiniz. Keza yine Google görsel aramalarda, bilgisayarımızı emanet ettiğimiz ileri düzey anti-virüs programlarında, araçların frenleme sistemlerinde, Tesla araçlardaki otomatik sürücü modunda da yapay zeka teknolojileri kullanılmaktadır. Hatta kullandığımız telefon kameralarında yüz tanımlama gerçekleştirilmesinde, fotoğrafların insan yüzüne göre tasnif edilmesinde, yüz güzelleştirme uygulamalarında da yapay zeka teknolojileri kullanılmaktadır.

Verdiğimiz örneklerden de anlaşılabileceği üzere bu teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmak adına, birçok alanda aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Gelecekte de hayatımızın daha fazla alanında varlığını sürdüreceği aşikardır. Yapay zeka, İnsanlığın faydasına ve iyiliğine kullanıldığı müddetçe her zaman faydalı bir teknoloji ve bilimin önünü açan yararlı bir kaynak olma görevini üstlenecektir.

Günümüzde araç sistemlerinden yüz tanımlamalarına, yardımcı asistanlardan otonom robotlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan yapay zeka teknolojisi, dil öğrenme metotları üzerinde de kullanılmaya oldukça müsaittir. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran bu teknoloji, birçok kişinin dil öğrenmesini kolaylaştırabilir ve globalleşen dünyamızda ihtiyaç duyulan farklı dillerde iletişim becerilerine sahip bireylerin gelişimlerine yardımcı olabilir.

Educall ve Yapay Zeka


Eğitim sistemlerini ve bilgi teknolojileri ile eğitimi kişiye göre planlamak mümkün. Educall tam da bu noktada öğrencisinin hangi konuda iyi, hangi konularda eksikliği olduğunu kendi geliştirdiği yazılım teknolojisi ile tespit ederek öğrenciye özel bir müfredat hazırlayan bir sistemdir. Amaç kişiye özel çözümler sunmaktır.  

2013 yılından bugüne çalışmalarında sistemimizi yapay zeka teknolojisi ile geliştirmeye devam ediyoruz.  

Şuaınki hali ile Educall da öğrencinin ilerlemesi klasik yönelmelere göre % 50 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitime başlayacak öğrencinin önce konuşma testi ile konuşma seviyesi belirlenir. Akabinde gramer testi ile öğrencinin gramer konularındaki yeterliliği yazılım tarafından da tespit edilir. Örneğin öğrencinin gramer konularından geçmiş zamanda  70% başarı göstermediği tespit edildi ise öğrencinin müfredatına geçmiş zamanla ilgili konular programlanır. Yazılım, öğrencinin sistemde iken bu gramer testini tekrar almasını sağlayarak müfredatını buna göre yeniden güncellemektedir.  

Educall'da öğrenciler kadar öğretmenlerin de çalışma esnekliği bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan öğretmenleri  öğrencisine bu sistemle ulaşmaktadır. Eğitim müfredat takibini yazılım sistemi kişiye özel takip ettiği için, eğitim yazılımın kontrolünde devam edecektir.  Sistemi taşımak istediğimiz alan konuşmalar dahil tüm eğitimi robotik çözümler ile sunmaktır. Akabinde bunu hologram teknolojileri ile birleştirerek kişiye özel eğitmen ile dilediğiniz yerde ve zamanda vurgumuzu gerçekleştirmiş olacağız.

Siz de bu sistemi tecrübe etmek için www.educall.com.tr ana sayfasında  ücretsiz bir demo kaydı oluşturabilirsiniz.

1227    |   0