Disleksi

Disleksi ile ilgili ilk tanı 1890lı yıllarda İngiliz doktor W. Pringle Morgan tarafından konulmuş ve British Medical Journal’da yayımlanmıştır.

Disleksi sıkça rastlanan özel bir öğrenme bozukluğudur. Bireyin normal ya da üstün zekalı olmasına rağmen; okuma, yazma ve dil becerilerinde güçlüklerle karşılaşmasına sebep olur. Odaklanma ve hafızaya etki eder. Disleksili bireylerin öğrenme dönemlerinde ve aşamalarında yaşıtlarından geri kaldıkları gözlenir. Anlama bozukluğu, yetiler arasında değişkenlik ve zıtlık, aşırı dikkatsizlik ve unutkanlık, hızlı konuşma gibi belirtilerle saptanması mümkündür. Disleksili bireyler kitap okumakta ve anlamakta güçlük çeker ve aynı satırları defalarca okumak zorunda kalabilirler. Bir kelimeyi oluşturan harflerin sırasını karıştırırlar. Sesli okuma yaptıklarında heceleri atlayabilir ya da ekleme yaparlar. Bir konu ya da fikrin yarısından başlayıp, diğer bir konu ya da fikrin ortasında bitirebilirler. Matematiksel işlemlerin bazılarını zihinden yapar fakat yazamazlar. El yazıları okunaksızdır. Yön ve zaman kavramlarını anlamada güçlük yaşarlar.

Normal insanlara kıyasla hayal güçleri en az iki kat daha kuvvetlidir. Disleksili insanların çoğu aslında üstün zekalıdır. Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Bill Gates gibi dâhiler de bunlara örnektir.

865    |   0