-ED ve -ING Ekleri ile Biten Sıfatlar

Bildiğimiz üzere İngilizce’de –ed ve –ing son ekleri biten bir çok kelime var. Bu ekler yalnızca zamanlarda fiillerin sonuna gelmekle kalmaz; aynı zamanda sonuna eklendiği fiilleri sıfat haline de getirir. –ed ve –ing ile biten kelimelerin sıfat ya da fiil olup olmadığını cümledeki yerine ve bağlama göre anlarız.

İngilizce cümleler kurarken bu ekler ile biten sıfatlar genellikle birbirine çok karıştırılan sözcüklerdir.

Kelimelerın yazılışı birbirlerine çok benzerlik gösterse de arada önemli bir anlam farkı vardır. Peki nedir bu fark?

-ING ile biten sıfatlar bir şeyin, bir kişinin veya bir durumun özelliğini ifade eder.

-ED ile biten sıfatlar ise bir duyguyu, bir kişinin nasıl hissettiğini tanımlar.

Örneğin;

 • My boyfriend is bored (My boyfriend feels bored) >> Erkek arkadaşım sıkıldı.
 • My boyfriend is boring (My boyfriend is a boring person) >> Erkek arkadaşım sıkıcı.

Bu sıfatlar kişileri veya durumları tanımlamak için kullanılabilir fakat aradaki anlam farkından dolayı doğru sıfatı kullandığımızdan emin olmamız gerekir.

Örnekler:

 • She is very tired now. She had a very tiring day.
 • The kitchen of that restaurant was disgusting. I was disgusted when I saw there.
 • I’ve read an inspiring book. I am now inspired to do wonderful things with my life.
 • He felt so excited after he heard the exciting news.

 

-ED ve –ING ile biten sıfatlardan bazıları:

 • Alarmed - Alarming
 • Amused - Amusing
 • Annoyed - Annoying
 • Bored - Boring
 • Challenged - Challenging
 • Charmed - Charming
 • Comforted - Comforting
 • Confused - Confusing
 • Convinced - Convincing
 • Depressed - Depressing
 • Disappointed - Disappointing
 • Discouraged - Discouraging
 • Disgusted - Disgusting
 • Disturbed - Disturbing
 • Embarrassed - Embarrassing
 • Encouraged - Encouraging
 • Entertained - Entertaining
 • Excited - Exciting
 • Exhausted - Exhausting
 • Fascinated - Fascinating
 • Frightened - Frightening
 • Frustrated - Frustrating
 • Inspired - Inspiring
 • Interested - Interesting
 • Overwhelmed - Overwhelming
 • Pleased - Pleasing
 • Relaxed - Relaxing
 • Relieved - Relieving
 • Satisfied - Satisfying
 • Shocked - Shocking
 • Surprised - Surprising
 • Terrified - Terrifying
 • Threatened - Threatening
 • Thrilled - Thrilling
 • Tired - Tiring
 • Troubled - Troubling
 • Worried - Worrying

70258    |   4