İngilizce'de En Çok Kullanılan 100 Kelime

İngilizce'deki en yaygın 100 kelimeden oluşan aşağıdaki liste İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için kaynak niteliğinde kullanılabilir. Bu kelimeler en sık karşılaşılacak kelimeler olduğundan
bu kelimeleri sadece bildiğinizden ve nasıl telaffuz edileceklerinden değil, ayrıca doğru hecelediğinizden de emin olmalısınız. Yaygın kelimeleri yanlış hecelemeniz, daha sonra öğreneceğiniz kelimeleri
yanlış hecelemenizden daha ciddi olacaktır. Bu belirtilen kelimeler işin başlangıç kısmında size yol gösterektir.

Esas ulaşmak istediğimiz yer ise İngilizceyi akıcı konuşmaktır. Ülkemizde ve bir çok ülkede genel sorun ise Ingilizceyi anlayıp konuşamamaktır. Bu konuda sizlere Educall Konuşma Pratik derslerini öneriyoruz. Evinizde, okulda veya iş yerinde egitmenlermiz ile birebir konuşma derslerleri ile akıcı İngilizce konuşabilirsiniz. Her seyiyeye uygun konuşma konularımız ile kendinizi geleceğe hazırlayın.

Sizde Educall konuşma pratik  sistemini ücretsiz için   https://www.educall.com.tr  ana sayfamızda "Ücretsiz Hemen Dene" bölümünde gerekli bilgileri tamamlayın. İngilizce konuşamamayı tabu olmaktan çıkarın.

 1. a            : (herhangi)bir 

 2. about     : hakkında,civarı

 3. all           : bütün,tüm

 4. also        : ayrıca,-da

 5. and         : ve

 6. as           : için,gibi

 7. at            : -de,-da

 8. be           : olmak

 9. because : çünkü

 10. but          : fakat

 11. by           : tarafından, yanında,ile

 12. can         : -ebilmek

 13. come      : gelmek

 14. could      : -ebilir,-ebilirdi

 15. day         : gün

 16. do           : yapmak

 17. even       : bile

 18. find         : bulmak

 19. first         : ilk

 20. for           : için,çünkü

 21. from        : -den,-dan

 22. get          : elde etmek, edinmek, ulaşmak

 23. give         : vermek

 24. go            : gitmek

 25. have        : sahip olmak

 26. he            : o(erkek)

 27. her           : onun,onu(kadın)

 28. here         : burada

 29. him           : onun(erkek)

 30. his            : onun(erkek)

 31. how          : nasıl

 32. I                : ben

 33. if               : eğer

 34. in              : içinde

 35. into           : içine

 36. it               : o,onu(cansız varlık,hayvan)

 37. its             : onun(cansız varlık,hayvan)

 38. just           : henüz,sadece

 39. know        : bilmek

 40. like           : gibi,hoşlanmak

 41. look          : bakmak, görünmek

 42. make        : yapmak

 43. man          : adam

 44. many         : çoğu

 45. me             : beni,bana

 46. more          : daha çok

 47. my              : benim

 48. new            : yeni

 49. no               : hayır

 50. not             : değil,olumsuzluk eki

 51. now            : şimdi

 52. of                : -in,-ın

 53. on               : üzerinde

 54. one             : bir

 55. only            : sadece

 56. or               : veya,ya da

 57. other          : diğer

 58. our             : bizim

 59. out             : dışarı,dışarda

 60. people        : insanlar

 61. say             : söylemek

 62. see             : görmek

 63. she             : o(kadın)

 64. so               : böylece,öyleyse

 65. some          : bazı,biraz

 66. take            : almak,görütmek,çekmek

 67. tell              : söylemek

 68. than            :- e göre, kıyasla

 69. that             : o(uzaktaki)

 70. the              : belli bir objeyi/yeri/kişiyi tanımlamak için kullanılır

 71. their            : onların

 72. them           : onları,onlara

 73. then            : o zaman, ondan sonra

 74. there          : orada

 75. these          : bunlar(yakın)

 76. they            : onlar

 77. thing           : şey

 78. think           : düşünmek

 79. this             : bu(yakın)

 80. those          : onlar(uzak)

 81. time            : zaman,süre

 82. to                : -e,-a

 83. two             : iki

 84. up               : yukarı

 85. use             : kullanmak

 86. very            : çok

 87. want           : istemek

 88. way             : yol

 89. we                : biz

 90. well              : iyi

 91. what             : ne

 92. when            : ne zaman

 93. which           : hangi

 94. who              : kim

 95. will               : -ecek,-acak eki

 96. with              : ile,birlikte

 97. would           : - ecekti,-erdi

 98. year             : yıl

 99. you              : sen

 100. your             : senin

İngilizcede en çok kullanılan 500 fiil konulu blog yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.educall.com.tr/blog/post/ingilizce-de-en-cok-kullanilan-500-fiil

 

 

515494    |   27