Enviroment ile İlgili Cümleler ve Türkçeleri

Environment ile ilgili cümleler çevreyle ilgili cümlelerdir. Yeşile karşı verilen mücadeleyi kitlesel hale getiren bu cümleler için bazı kelimelerin bilinmesi gerekir. Çevre ile ilgili bilinmesi gereken önemli kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Nature: Doğa,
 • Plastic: Plastik,
 • Waste battery: Atık pil,
 • Global warming: Küresel ısınma,
 • Paper: Kağıt,
 • Recycle: Geri dönüşüm,
 • Ozone: Ozon,
 • Garbage: Çöp,
 • Natural heritage: Doğal miras,
 • Air pollution: Hava kirliliği,
 • Environmental pollution: Çevre kirliliği,
 • Water wastage: Su israfı,
 • Toxic: Zehir,
 • Earth: Dünya,
 • Degradation: Bozulma,
 • Conservation: Koruma
 • Environmental issues: Çevre sorunları,
 • Fallout: Radyoaktif yayılma,
 • Renewable: Yenilebilir,
 • Artifical: Yapay
 • Precaution: Önlem.

İngilizce Çevre ile İlgili Örnek Cümleler

Environment ile ilgili cümleler çevre konusunda farkındalık yaratmak, çevre kirliliğini azaltmak ve yeşile verilen önemi vurgulamak amacıyla kullanılır. Geri dönüşümün teşvik edildiği ve yeşilin korunması için önlemler alınmasının sağlanması için şu cümleleri kullanabilirsiniz:

 • There are lots of things we can do to protect the environment. (Çevreyi korumak için yapabileceğimiz birçok şey var.)
 • The most valuable heritage is clean environment. (En değerli miras temiz bir çevredir.)
 • The secret of long life is a clean environment. (Uzun yaşamın sırtı temiz bir çevredir.)

Çevre ile İlgili İngilizce Uyarı Cümleleri

Environment ile ilgili cümleler kullanarak çevreyi kirleten ve doğaya zarar veren kişileri uyarabiliriz. Uyarı cümlelerinden bazıları;

 • Don’t leave batteries to nature. (Doğaya pil atmayın.)
 • You must recycle the garbege. (Çöpleri geri dönüştürmelisiniz.)
 • Don’t pollute nature. (Doğayı kirletme.)
 • Wasting water is harming nature. (Su israfı doğaya zarar verir.)
 • We should use paper bags instead of plastic bags to protect our environment. (Çevremizi korumak için plastik torbalar yerine kağıt torbalar kullanmalıyız)

 İsterseniz İngilizce günlük hava durumu kelimelerine buradan bakabilirsiniz.

Çevre Kirliliği ile İlgili İngilizce Cümleler

Environment ile ilgili cümleler çevre kirliliğine yönelik de olabilir. Özellikle hava kirliliği, günümüzde giderek artmakta. Bunun önüne geçebilmek için bazı konulara dikkat çekebiliriz. Şu cümleleri kullanarak çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratabiliriz:

 • Air pollution consists of chemicals in the air that can be harmful for our health, animals and plant. (Hava kirliliğinin sebep olduğu havadaki kimyasallar bizim sağlığımız, hayvanlar ve bitkiler için zararlı olabilir.)
 • Air pollution is a global problem. (Hava kirliliği küresel bir problemdir.)
 • Greenhouse gases cause global warming. (Sera gazları küresel ısınmaya sebep oluyor.)
 • When factories drop their waste into the sea, water pollution occurs. (Fabrikalar atıklarını denize bıraktıklarında su kirliliği meydana gelir.)
 • For marine life, water pollution is a big problem because sea and ocean are home to a lot of kinds of animals. (Deniz yaşamı için su kirliliği büyük bir problemdir çünkü deniz ve okyanuslar birçok hayvan türünün yuvasıdır.)
 • Farmers should not use pesticides. (Çiftçiler kimyasal böcek ilacı kullanmamalıdır.)

Environment ile İlgili İngilizce Yapılar

Environment ile ilgili cümleler kurmak için bazı kalıplar da kullanılabilir. Bu kalıplardan bazıları;

 • Affect environment: Çevreyi etkilemek,
 • Harm environment: çevreye zarar vermek,
 • Preserve environment: çevreyi korumak,
 • Foster environment: Çevreyi geliştirmek,
 • Pollute environment: Çevreyi kirletmek,
 • Built environment: İnşa edilmiş çevre,
 • Threaten environment: Çevreyi tehdit etmek,
 • Alter environment: Çevreyi değiştirmek gibi yapılardır.

Environment ile ilgili cümleler kurabilmek ve İngilizce konuşma becerinizi geliştirmek için Educall’a üye olun. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerimizle pratik yapma şansını yakalayın. İster telefon üzerinden ister görüntülü olarak İngilizce konuşmanın keyfini çıkarın.. Buradan demo derslerini deneyerek ücretsiz üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Şimdi tıklayın!

 

 

6616    |   0