ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENMEK DOĞRU MU?

Dil öğrenmek için en uygun zaman ne zaman? Dil öğrenmemizi engelleyecek bir yaş sınırı var mıdır? Elbette ki kaç yaşına gelirsek gelelim istediğimiz herhangi bir yaşta dil öğrenebiliriz. Dil öğrenmek için uygun olmayan bir zaman dilimi yoktur. Yine de yaş grupları arasında dili öğrenme hızı ve şekli arasında belirgin bazı farklılıklar var. Bugün bazı ebeveynlerin çocuklarına küçük yaşta yabancı dil öğretimine karşı tedirgin yaklaştıkları bir konuyu ele alacağız. Çocuklarımız kaç yaşından itibaren dil öğrenmeye başlayabilir? Ana dil öğrenme kısmı büyük oranda kaç yaşında tamamlanır? Dil öğrenmeye erken yaşta başlamanın faydaları nedir?

Öncelikle kafaların çok karıştığı yaş meselesinden başlayalım. Bir çocuk anadilini yaklaşık 3 yaşına kadar büyük oranda kazanmış olur. Çocuğunuzun bebekliğinden itibaren hem ana dilini hem de başka bir dili duymasında veya konuşmasında hiçbir sakınca yoktur. İki dil birbirinin kazanılmasına engel olmaz veya araya girmez. Çocukların dili en hızlı öğrenebileceği yaş aralığı 1-3 yaş arasındadır. Yine de çocuğunuz ana dilini öğrendikten sonra öğrensin istiyorsanız ve ortam itibariyle 1-3 yaşında dil öğrenebileceği bir yerde değilse 4-11 yaş aralığında dil eğitimine başlayabilirsiniz. Kaç yaşında başlayacağı sizin kararınıza bağlı olmakla birlikte ne kadar erken başlarsa çocuklarda dili doğal yollardan edinme ve akıcı konuşma o oranda mümkün olacaktır. Çocukların yetişkinlere göre dil öğrenmek için daha çok vakti olduğu ve daha az kaygıya (sosyal ekonomik iş kaygısı gibi) sahip oldukları için öğrenmelerinin engellenme ihtimali düşüktür. 11 yaşına kadar çocukların bilişsel gelişimleri hala devam ettiği için dil öğrenmeleri daha kolay olmaktadır. Gelin hep birlikte neden çocuklarımızın dil eğitimine erken başlamalıyız maddeler halinde inceleyelim.

 

1. Beynin yapısı yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Biyolojik olarak çocuklar sünger gibi ve yeni bilgileri farkında olmadan öğrenmeye ve kavramaya müsaittir. Çocukların bu öğrenme şekli bizim farkında olmadan şarkı sözlerini melodileri öğrenmemize benzer.  Nöroloji profesörü Dr. Paul Thompson ve ekibi çocukların dil öğrenmelerini sağlayan beyin alanlarının 6 yaşından ergenliğe kadar hızlı çalıştığını tespit etti.  Gelişim yaş aralığı 11-15 yaş arasında, bu yaştan sonra otomatik dil edinme sistemi duruyor. Buradan sonra dili doğal yollardan edinmek değil öğrenmek mümkün oluyor. Aşağıdaki tablodan yaşlara göre dil öğrenme hızına dair bilgi edinebilirsiniz.

2. İkinci dil ediniminde bebeklerin beyinleri özel yeteneklere sahip.

Bir TED konuşmasında Patricia Kuhl’ un ifade ettiği gibi bebekler etrafındaki sesleri algılayıp onları sistematik olarak algılayabiliyorlar. 10-12 aylık olana kadar bebekler dünya üzerindeki dillerin sesleri arasındaki farklılıkları anlayabiliyor. Dile maruz kalma sürelerine göre çocuklar bir dildeki sesleri tanıyor, seslerin kelime içerisindeki pozisyonunu, yol açtığı anlam farklılıklarını fark edebiliyor. Örneğin Japonlar r ve l sesleri arasında Japoncada bir fark olmadığı için ayırt etmekte zorluk çekiyor ve 10. aydan sonra çocukları sesleri ayırma yetisini kaybediyor. Bebekler gerçekten de radyo ve TV izleyerek dil öğrenebilir mi? Bilinçli bir öğrenme değil otomatik bir öğrenme yaptıklarını düşünürsek konuşamasalar bile anlayıp dil öğrenmeleri mümkün.

3. Çocukların dünyayı daha basit algılaması ve daha az kelimeye ihtiyaç duyması

Erken yaşta dil öğrenmenin faydalarından birisi de çocukların yetişkinlerden daha basit düşünüp, somut düşünmeleri ve kendilerini daha az kelimeyle ifade edebilmeleridir. Yabancı dil öğrenen çocuklar dilin soyut düşünceleri ifade etmek için kullanmaya ihtiyaç duymadıkları için zorlanmazlar. Yaşları ilerledikçe somuttan soyuta çok daha kolay geçebilecekler ve kendilerini tam anlamıyla ifade edebileceklerdir.

4. Problem çözme ve etkili düşünme becerisi

Erken yaşta dil öğrenen çocuklar büyüdüklerinde yüksek problem çözme etkili düşünme becerisine sahip olurlar. Beyinleri küçük yaştan itibaren hangi dili ne zaman konuşacağı üzerine odaklandığı için dinamik ve sürekli olarak analiz halindedir. Araştırmalar birden fazla dil konuşabilen çocukların planlamada, odaklanmada ve aynı anda birden fazla şeyle ilgilenme becerisine diğer çocuklara göre daha fazla sahip olduklarını göstermiştir. Akademik olarak da daha başarılı oldukları görülmüştür.

755    |   0