Fiilimsi Yapma Yöntemi Infinitive

Türkçe de türlü şekillerle yaptığımız bir dil kuralı olan fiilimsi konusunun İngilizcede Infinitive haline ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Daha önceki yazımızda yine İngilizcede bir fiilimsi yapma yöntemi olan Gerund konusunu işlemiştik. Bu blog yazımızda ise bunun diğer yöntemi olan Infinitive, yani "to + verb 1" yapısını inceleyeceğiz.
Tekrar amaçlı Türkçede fiilimsi ne demek ve ne amaçla kullanılır birlikte hatırlayalım. Türkçede fiilimsi yapmanın üç yöntemi bulunur. Biz bunları İsim-fiil (-iş, -mek, -me), sıfat-fiil (-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş) ve zarf-fiil (-ken, -meden, -ip, -ince, -dikçe, -diğinde, -eli, -erek, -esiye, -cesine, -meksizin) ekleri olarak öğrenmiştik. Bu ekler bir fiile gelerek bir onu isim haline getirir. Bunu hatırladığımıza göre İngilizce de filimsi yapma yöntemimiz Infinitive yapısına ayrıntılı bir şekilde bakalım.


Infinitive to + Verb 1
Fiilimsi yapmak için fiilin önüne to getirip fiili yalın halde kullanmamız yeterlidir. 

  • They decided to travel around the world.

(Dünyayı gezmeye karar verdiler.)

  • Remember to take the trash out.

(Çöpü çıkartmayı aklında tut.)


Infinitive gerçekten kullanması kolay bir gramerdir. Fakat Gerund ve Infinitive arasında nasıl bir fark var? Bu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken cümlede kullanılan ana fiildir. Bazı fiiller özellikle Gerund alırken bazıları sadece Infinitive ile kullanılabilir. Bazıları ise iki fiil ile kullanılabilirler. Bu ayrımı yapabilmek için Gerund ve Infinitive kullanımlarına aşina olmak çok önemlidir.


Infinitive ile Kullanılan Düşünce Belirtme Fiilleri
choose    decide    expect    forget    hate
hope        intend     learn      like        love
mean       plan        prefer    remember
want        would like/love

  • I choose to eat breakfast early.

(Kahvaltıyı erken yemeyi seçiyorum.)

  • I hate to bother you but can you help me?

(Seni rahatsız etmekten nefret ediyorum ama bana yardım eder misin?)

  • I prefer to write on paper.

(Kağıda yazmayı tercih ederim.)


Infinitive ile Kullanılan Duyurma Fiilleri


agree    promise    refuse    threaten

  • I promised to get her a gift.

(Ona hediye almaya söz verdim.)

 

  • I refuse to wash the dishes.

(Bulaşıkları yıkamayı reddediyorum.)

Infinitive ile Kullanılan Diğer Fiiller

arrange    attempt   fail    help  

manage   tend   try

 

  • I fail to cook the chicken.

(Tavuğu pişirmede başarısız oldum.)

 

  • I tried to do my best.

(Elimden geleni yapmaya çalıştım.)


Educall Academy ile Infinitive
Bloğumuzda bahsettiğimiz gibi Infinitive yapısı kullandıkça kolaylaşan ve aşina oldukça doğru kullanıma ulaşılan bir yapıdır. Bu konuda hata yapmamanın en iyi yolu ise sık sık pratik yapmak ve yanlış kullanımların biran önce düzeltilmesine bağlıdır. Bunu kolaylaştırmak için Educall Academy hocalarımızdan ders alarak profesyonel bir yardım ile bu yapıyı öğrenebilirsiniz.

 

181    |   0