Future Perfect Continuous Tense Türkçe Konu Anlatımı

Future perfect continuous tense İngilizcede gelecek zaman çeşitlerinden biri olup gelecekteki bir işin ne kadar süredir yapılıyor olacağı bilgisini verir. Burada önemli olan yapılan iş değil, yapılacağı süredir. Türkçedeki karşılığı ise “şu kadar süredir”, “-yor olacağım” şeklindedir.

 • Olumlu cümle yapısı: Özne + will have been + Fiil + ing + Nesne
 • Olumsuz cümle yapısı: Özne + Will not have been + Fiil + ing + Nesne
 • Soru cümlesi: Will + özne + have been + Fiil + Nesne

Future Perfect Continuous Tense Nerelerde Kullanılır?

Future perfect continuous tense gelecekte tam olarak bir anda değil de o ana kadar yapılan eylemin süresini vurgulamak için kullanılan bir yapıdır. Future continuous tense ile oldukça fazla karıştırılır. Ancak farkı; future continuous tense gelecekte belli bir anda yapılan işleri anlatırken future perfect continuous tense gelecekte yapılan işin ne kadar süreyle yapıldığını vurgular. Bu kullanıma örnek verecek olursak;

 • Next year, I will have been playing guitar for 20 years. (Önümüzdeki sene, 20 yıldır gitar çalıyor olacağım.)
 • At 7 o’clock, I will have been waiting for two hours. (Saat 7’de 2 saattir bekliyor olacağım.)

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümleler

Future perfect continuous ile olumlu cümleler kurulurken özneden sonra “will have been” kalıbı kullanılır. “Will” gelecek zaman anlamı katarken “been” yapılan işin anlık değil, süren bir eylem olduğunu anlatır. Eylemin süregelen bir iş olduğunu anlatmak için fiile de -ing takısı getirilir. Şimdi bu yapıyı kullanarak birkaç olumlu cümle yazalım.

 • He will have been working in the office tomorrow. (O, yarın ofiste çalışıyor olacaksın.)
 • You will have been going for a hotel on Sunday. (Sen pazar günü bir otele gidiyor olacaksın.)
 • By the end of this month, they will have been living here for five years. (Bu ayın sonunda onlar burada 5 yıldır oturuyor olacak.)

Present Perfect Simple Tense konusu için tıklayın.

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Future perfect continious tense ile olumsuz cümle kurmak için yapılması gereken tek şey “will have been” kalıbında “will” sözcüğüne olumsuzluk eki eklemektir. “Will not have been” olarak kullanıldığında cümle, olumsuz olacaktır. Bu kullanıma örnek verelim.

 • We will not have been swimming tomorrow. (Biz yarın yüzmekte olmayacağız.)
 • She will not have been staying in Antalya this summer. (O, bu yaz Antalya’da kalmakta olmayacak.
 • I will not have been going to İzmir next week. (Ben gelecek hafta İzmir’e gitmekte olmayacağım.)
 • They will not have been living in Germany next year. (Onlar gelecek yıl Almanya’da oturmakta olmayacaklar.)

Future Perfect Continuous Tense Soru Cümleleri

Future perfect continuous tense ile soru cümlesi kurabilmek için “will” başa getirilir. Örnek soru cümleleri kuracak olursak;

 • Will you have been going to your office tomorrow? (Sen yarın ofise gidiyor olacak mısın?)
 • Will Mete have been playing football on Friday? (Mete cuma günü futbol oynuyor olacak mı?)
 • Will her baby have been sleeping this evening? (Onun bebeği bu akşam uyuyor olacak mı?)

WH Questions Future Perfect Continuous Tense

WH questions olarak bildiğimiz what, when, where, how much, how long gibi soru kalıplarıyla birlikte Future perfect continuous tense kullanılabilir. Buna örnek olarak;

 • Where will your father have been staying before he moves in June? (Senin baban Haziran’da taşınmadan önce nerede kalıyor olacak?)

Öğrendiklerinizi test etme zamanı. Educall ile speaking eğitimleri alabilir, tüm gramer konularını kavrayarak iyi bir konuşma becerisine sahip olabilirsiniz. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerimizle endişelenmeden İngilizce konuşma pratiği yapabilirsiniz. Başlangıç seviyeden ileri seviyeye kadar İngilizce speaking eğitimlerimiz mevcuttur. Şimdi ücretsiz demo kaydınızı linkten yapın. Hemen İngilizce konuşmaya başlayın.

 

 

 

131    |   0