İNGİLİZ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ 10 OLAYI I

İngilizce öğrenirken ülkenin tarihiyle alakalı çok da bir bilginiz yoksa veya bu konu pek ilginizi çekmememişse sizin için ülkenin tarihindeki en önemli 10 olayı derledik. Bugün 4 farklı ülkeden (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) oluşan Britanya Adasında İngilizlerin ortaya çıkışı, 4. Yüzyılda Romanın güç kaybetmesinden sonra Cermen kabileleri Anglus ve Sakson halklarının karışımından oluşmuş Anglosaksonların 5. yüzyıldan itibaren adaya akınlarıyla başlar. Britanya Adasının bilinen ilk yerlileri Keltlerdir. Romalılar, Batı Avrupa'yı istila ederken İngiltere'yi de fethedip (MS 1. yüzyıl) adaya "Britania" adını verdiler. Roma egemenliğinin dört yüzyıl sürmesine karşın ülke bu durumdan fazla etkilenmedi. Keltleri kuzeydeki (İskoçya) ve batıdaki (Galler) dağlık yörelere göç etmek zorunda bıraktı. Bu göçler sonrasında İngiltere büyük ölçüde Anglosakson kültürü etkisine girdi.

Anglosaksonlar 6 ve 7. yüzyıllarda birbirine rakip küçük krallıklar kurdular. 8. yüzyılda Roma İmparatorluğu ve İrlanda’nın etkisiyle Hristiyanlığı kabul ettiler. 795’te başlayan İskandinav istilası 11. yüzyılın başına kadar birkaç defa tekrarlandı. Danimarkalı Büyük Knud, Büyük Britanya adasını tamamen fethetti. Anglosakson hanedanından Edward (1042-1066) Ingıltere'nin bağımsızlığını sağladı. Hastings Savaşı`na kadar İngiltere tarihi kısaca böyle ilerlemiştir.

Bugün tarihteki en önemli 10 olayın ilk yarısını sizinle paylaşacağız. Keyifli okumalar!

 

1. HASTINGS SAVAŞI - 1066

İngiltere tarihindeki en ünlü olay Hastings Savaşı’nın tam tarihi 14 Ekim 1066 yılıdır. Hastings Savaşı İngiltere tarihi açısından oldukça önemlidir. Hastings Savaşı sonucunda İngiltere’nin Normanlar tarafından Fethi gerçekleşmiştir. William, Hastings savaşının ardından önü açılan ordusu ile tüm Britanya’yı birkaç sene içerisinde ele geçirmiştir. İngiltere’nin yeni kralı Daha sonra Fatih William (William Counqueror) adıyla anılmaya başlamıştır. Hastings muharebesinin ardından Britanya adasında Fransız hakimiyeti başlamıştır. Bu sebeple Harold Godwinson Son AngloSakson İngiltere kralıdır. Normanların adaya hakim olması ile İngiliz tahtında İngilizce Bilmeyen İngiltere Kralları dönemleri başlamış olacaktı.

 

2. MAGNA CARTA FERMANININ YAYINLANMASI - 1215

Magna Carta (Latince: "Büyük Ferman") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlük Fermanı"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.

 

3. VEBA (KARA ÖLÜM)` ÜN İNGİLTERE`YE VARIŞI - 1346

Vebanın hızla bütün ülkeye yayılması ve sonrasında salgının insanlarda yarattığı dehşeti hayal etmek gerçekten zor. Toplam nüfusun çeyreğinin şehirleri ve kabasabaları yok eden veba yüzünden öldüğü söyleniyor. Veba toplumda derin etkiler bıraktı, bir süre toplumda barışın sağlanması ve Çiftçilerin Ayaklanmasına yol açtı.  

 

4. GÜLLER SAVAŞI - 1455

Kara vebadan yaklaşık 100 yıl sonra İngiltere Güller Savaşı ile çalkalandı. Lancaster ve York hanedanları arasında gerçekleşen iç savaş York hanedanının arması beyaz gül, Lancaster hanedanının da arması ise kırmızı gül olması nedeniyle Güller Savaşı olarak anıldı.

Lancaster ve York hanedanları III. Edward’ın oğullarının soyundan geldikleri savıyla; İngiltere tahtı üzerinde hak iddia ediyordu. Lancasterlı Kral Henry VI` nin tahttan indirilmesinden sonra savaş 30 yıl sürdü. Savaş Henry Tudor` ın  Richard III` ı 1485`te Bosworth` taki savaşta öldürmesiyle sona erdi.  

 

5. WILLIAM SHAKESPEARE` IN DOĞUMU - 1564

Bugün Shakespeare` in oyunlarında ilk kez kullanılan 1000 in üzerinde kelime İngilizce` ye kazandırılmıştır ve hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece kullandığı dille değil tiyatronun herkes için büyük eğlence haline geldiği zaman yazdığı oyunlarla insanların gözdesi haline gelmişti. Elizabeth I Kraliçeydi fakat tarihin çoğunu Shakespeare yazmıştır.

 

 

337    |   0