İngilizce Aylar - Günler - Sayılar - Mevsimler

Aşağıda, ingilizce ve türkçe karşılıklarıyla birlikte; aylar, günler, sayılar, sıra sayıları ve mevsimler gösterilmiştir. 

 

Months - Aylar
 
1. January - Ocak                   7. July - Temmuz
2. February - Şubat                8. August - Ağustos
3. March - Mart                       9. September - Eylül
4. April - Nisan                       10. October - Ekim
5. May - Mayıs                       11. November - Kasım
6. June - Haziran                   12. December - Aralık

 

Days of the week - Haftanın Günleri
 
1. Monday - Pazartesi
2. Tuesday - Salı
3. Wednesday - Çarşamba
4. Thursday - Perşembe
5. Friday - Cuma
6. Saturday - Cumartesi
7. Sunday - Pazar

 

Numbers - Sayılar
 
1 One - Bir                  10 Ten - On              
2 Two - İki                   11 Eleven - On bir                                  
3 Three - Üç               12 Twelve - On iki                         
4 Four - Dört                                                         
5 Five - Beş                13 Thirteen - On üç                                        
6 Six - Altı                   14 Fourteen - On dört                                          
7 Seven - Yedi            15 Fifteen - On beş                                                      
8 Eight - Sekiz            16 Sixteen - On altı  
9 Nine - Dokuz           17 Seventeen - On yedi                                                                              
                                   18 Eighteen - On sekiz 
                                   19 Nineteen - On dokuz
 
20 Twenty - Yirmi
30 Thirty - Otuz  
40 Forty - Kırk   
50 Fifty - Elli   
60 Sixty - Atmış  
70 Seventy - Yetmiş 
80 Eighty - Seksen   
90 Ninety - Doksan  

100 Hundred - Yüz  
1000 Thousand - Bin   
10.000 Ten thousand - On bin
100.000 One hundred thousand - Yüz bin
1.000.000 One million - Bir milyon
1.000.000.000 One billion - Bir milyar

 

Seasons - Mevsimler
 
Spring - İlkbahar
Summer - Yaz
Autumn (Fall) - Sonbahar
Winter - Kış
 
 
Ordinal Numbers - Sıra Sayıları
1. birinci - first                             2. ikinci - second                          3. üçüncü - third
4. dördüncü - fourth                    5. beşinci - fifth                             6. altıncı - sixth
7. yedinci - seventh                    8. sekizinci - eighth                       9. dokuzuncu - ninth
10. onuncu - tenth                     11. on birinci - eleventh                12. on ikinci - twelfth
13. on üçüncü - thriteenth         14. on dördüncü - fourteenth        20. yirminci - twentieth
21. yirmi birinci - twenty first      32. otuz ikinci - thirty second       43. kırk üçüncü - forty third
 
Eğer numara olarak yazmak isterseniz;
 
1st - first                  2nd - second               3rd - third
4th - fourth               5th - fifth                      6th - sixth
7th - seventh           8th - eighth                  9th - ninth
10th - tenth             11th - eleventh            12th - twelfth
21st - twenty first    32nd - thirty second    43rd - forty third
 
 
Ücretsiz denemek için https://www.educall.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Seviyenizi öğrenmek için siz zaman belirleyin, biz sizi arayalım.

44492    |   2