İngilizce Bağlaçlar (Conjuctions) İle İlgili İşe Yarar İpuçları

Eğer YDS veya başka bir yabancı dil yeterlilik sınavına girmeyi düşünüyorsanız, bu yazıyı mutlaka okumanız gerekir. Çünkü bu blog yazımız, içerik olarak İngilizce bağlaç kullanımı ve birkaç konuda sizlere çeşitli ipuçları vermektedir. Bu nedenle eğer İngilizce bağlaç konusunda eksiğiniz varsa bu blog içeriğimizi okumanız sizin yararınıza olacaktır.

İhtiyacınız Olacak Conjuctions İpuçları

İngilizce bağlaç konusunda dikkat etmeniz gereken ilk şey İngilizce bağlaç içeren cümle ve kelime öbeklerinin genellikle birleşik olduğudur. İngilizce bağlaç kullanılan kelimelerin birbirileri ile öyle ya da böyle bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.

Buna ek olarak İngilizce bağlaç örnekleri kendi içlerinde çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bu sınıflandırmalar, bağlaçların kullanım alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu farklı kullanım alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

Time (Zaman Bildiren) Bağlaçlar

Once: -ınca

When: -dığında/ ırken

While/Whilst: -ırken

After: -dıktan sonra

Before: -meden önce

Since / ever since: -den beri

As soon as: -er… -ermez

No sooner… than: -er… -ermez

As: -ırken/-dığında

Just As: tam –ırken/-dığında

Until/ Till: -e kadar/ -inceye kadar

By The Time: -e kadar/-inceye kadar

Whenever: ne zaman… olursa – gelirse – yaparsa vb

The Moment (That): -dığı anda/ -er…-ermez

The Minute (That): -dığı anda/ -er…-ermez

Every Time: -her…dığında / (her zaman)

 

Manner (Davranış Bildiren) Bağlaçlar

As: -dığı gibi

Just As: -aynen…dığı gibi

Much As: -dığı gibi

The Way (That): -dığı şekilde/-dığı gibi

In A Way (That): -dığı şekilde/-dığı gibi

Like: -dığı/mesi gibi (resmi olmayan konuşmada)

As If: -sanki… (mış) gibi

As Though: -sanki… (mış) gibi

 

Place (Yer Bildiren) Bağlaçlar

Where: -dığı yerde

Wherever: -nereye/nerede…giderse gitsin –olursa olsun vb

Everywhere/Place: -dığı her yerde

 

Reason (Neden Bildiren) Bağlaçlar

Because: -dığından dolayı/-dığı için

Since: -dığından dolayı/-dığı için

As: -dığından dolayı/-dığı için

In That: -dığından dolayı/-dığı için/-ması bakımından

Seeing (That): -dığından dolayı/-dığı için

Now That: -dığından dolayı/-dığına göre

Because Of The Fact That: -dığından dolayı/-mesi nedeniyle

Owing To The Fact That: -dığından dolayı/-mesi nedeniyle

Due To The Fact That: -dığından dolayı/-mesi nedeniyle

Inasmuch As: -dığı için/-dığı ölçüde

Insofar As: -dığı için/-dığı ölçüde

On The Grounds That: -mesi nedeniyle

On Account Of The Fact That: -dığı için/-ması nedeniyle

In View Of The Fact That: -dığı için/-mesi nedeniyle

Because Of, Due To, Owing To, On Account Of, In View Of, On Grounds Of: Nedeniyle, yüzünden

Thanks To: Sayesinde

 

Purpose (Amaç Bildiren) Bağlaçlar

In Order That: -sın diye/mesi için

So That: -sın diye/mesi için

So: -sın diye/mesi için

Lest: mesin diye (olumsuzluk)

 

Concession (Zıtlık Bildiren) Bağlaçlar

Although: -mesine rağmen/ karşın

Though: -mesine rağmen/ karşın

While: -mesine rağmen/ karşın,-oysaki…(ise)/halbuki…(ise)

Whereas: -mesine rağmen/ karşın,-oysaki…(ise)/halbuki…(ise)

Despite The Fact That: -mesine rağmen/karşın

In Spite Of The Fact That: -mesine rağmen/ karşın

Even Though: -mesine rağmen/karşın/-se bile

Even If: -se bile

Much As: -mesine rağmen/ karşın

No Matter + Question Word: ne, nereye, ne zaman, nasıl, hangi… olursa, gelirse…

However + Adj/Adv: ne kadar+sıfat/zarf… -ırsa –ırsın ( fiil iki kez yenilenir)

 

Condition (Koşul Bildiren) Bağlaçlar

If: Eğer

Unless: -mezse/-medikçe

Provided, Providing, On Condition  (That):

As Long As: -dığı sürece

So Long As: -dığı sürece

Supposing, Suppose (That): -tut ki/ -diyelim ki

Imagine (That): –hayal et/ bir düşün

What If:-olursa/ yapılırsa ne olur

Assuming (That): -var sayacak olursak

In View Of The Fact That: -dığı dikkate alınırsa

But For: -masa/-masaydı

Without: -maksızın

Bağlaçları Konuşma Dilimde Kullanın

Binlerce öğrencisini tamamen ana dili İngilizce olan eğitmenlerle buluşturan Educall’u deneme sırası sizde... Educall’a online bir şekilde kayıt olabilir ve yine online bir şekilde ders alabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken, www.educall.com.tr adresinden eğitim platformuna kolayca kayıt olmak ve derslerin tadını çıkarmaktır. Üstelik ilk kez kayıt olanlara özel sunulan demo dersler ile Educall deneyimini ücretsiz bir şekilde yaşayabilirsiniz.

82    |   0