İngilizce C1 C2 Konuları Neler?

İngilizce C1 C2 konuları İngilizcede en üst seviyeler olan C1 ve C2 seviyelerindeki kişilerin bildiği konulardır. C2 seviyesi en yüksek İngilizce seviyesidir. İleri düzey İngilizcenin başlangıç noktası ise C1 seviyesidir. Upper-intermediate yani C1 seviyesinin sınav türlerinde denklikleri; Cambridge Advanced, BEC Higher ve IELTS’de seviye 7’dir. Bu eşitlik TOEFL sınavında 110-120 ve TOEIC sınavında 880 puan şeklindedir.

C1 seviyesindeki dinleme becerisi, soyut ve karmaşık konularda uzun konuşmaları takip edebilecek kadar anlayabilmeyi gerektirir. Bu seviyedeki bir kişi uzun ve karmaşık metinleri de ayrıntılı olarak anlayabilir ve verilen makaleyi okuyarak analiz edebilir.

C1 İngilizce Konuları Hangileridir?

İngilizce C1 C2 konuları ileri düzey karmaşık konulardır. Bunları anlamak için daha önceki konularda da ayrıntılı bilgi sahibi olmak gerekir. Bu konular;

 • Passive voice,
 • Relative clauses,
 • Noun clauses,
 • Adverbial clauses,
 • If clauses,
 • Causatives konularıdır.

C1 seviyesi konular ise;

 • Inversion,
 • Subjunctives,
 • Reduction,
 • Linking words konularıdır.

Inversion Konusu

İngilizce C1 C2 konuları arasında önemli bir yere sahip olan inversion konusu İngilizcede “devrik cümle” anlamına gelen bir konudur. Cümle içerisindeki özne-yüklem-nesne yapısının, vurgu sağlamak için değiştirilmesi amacıyla kullanılır. İngilizce C1 C2 konuları arasındaki Inversion yapısında, yardımcı yüklem, asıl yüklem veya özneyi niteleyen sıfat, öznenin önünde yer alır. Örneğin;

 • We came late, and so did he.

Bu yapılar, zaman ve yer bildiren yapılar ile birlikte de kullanılır. Bu yapılar; at no time, hardly, when, than, not till, nowhere, only, rarely, scarcely olarak sayılabilir. Örnek olarak;

 • At no time were you aware of the facts.
 • Rarely could we get fresh bread.

Aynı zamanda koşul bildiren in no circumtances, in no way, only this way gibi kalıplarla birlikte de kullanılabilir. Örnek verecek olursak;

 • Only in this way was he able to make the car start.
 • On no account are people allowed to eat in the museum.

Subjunctive Konusu

İngilizce C1 C2 konuları arasında olan subjunctive konusunda önemli fiiller, sıfatlar veya isimlerden sonra That Clause’da fiilin yalın hali kullanılır. Bu yapı;

Subject + Subjunctive Form + That + Bare Infinitive şeklindedir.

Bu yapıya örnek bazı cümleler;

 • The teacher recommended that Mehmet changes his research topic.
 • What do you think of Hasan’s insistence that he have a car.

İngilizcede istek, emir, rica ve tavsiye bildiren isimler, sıfatlar ve fiiller vardır. Bu konu dahilinde kullanılan bu yapılar;

 • Desire: Arzu etmek,
 • Prefer: Tercih etmek,
 • Recommend: Tavsiye vermek,
 • Require: Gerekmek,
 • Propose: Teklif etmek,
 • Demand: Talep etmek,
 • Forbid: Yasaklamak.

İngilizce C2 Seviyesi Konular

İngilizce C1 C2 konuları hemen hemen aynı zorluk derecesine sahiptir. Ancak C2 seviyesi, İngilizcede en üst seviyedir. Bu seviyeye gelen kişiler kendilerini çok iyi ifade edebilir, akademik makaleleri okuyup yorumlayabilir ve yurtdışına gidip burada rahatlıkla yaşayabilir.

İngilizce C1 C2 konuları arasında C2 seviyesi İngilizcede farklı olarak Cleft Sentences konusu vardır. Vurgu cümleleri anlamına gelen bu yapı, cümlede bir öğenin diğer öğelerden daha çok ön plana çıkması veya vurgulanması için kullanılır. Yazı dilinde daha çok kullanılan bu yapılar, sözlü olarak tonlama ile ifade edilebildiğinden konuşma dilinde bu yapının kullanılmasına gerek yoktur. Örnek cümleler verilecek olursa;

 • It was my asistant that sent the bill to Mrs. Paula one month ago. (1 ay önce Bayan Paula’ya faturayı asistanım gönderdi.)

Siz de ana dili İngilizce olan uzman eğitmenlerim eşliğinde demo derslerimizi deneyerek Educall ile hemen speaking eğitimi alabilirsiniz. C2 seviyesinde konuşma becerisine sahip olmak için şimdi demo kaydınızı yaptırın.

 

 

78    |   0