İngilizce'de En Çok Kullanılan 500 Fiil

 İngilizcede en sık karşılaştığımız ya da en çok kullılan fiiller aşağıdaki gibidir. Eş anlamlı kelimeler ve yeni kelimeler öğrenmek çok önemlidir. Ne kadar çok kelime öğrenirseniz o kadar rahat konuşabilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenirken ya da öğrendiğimiz dili geliştirirken kelime bilmek çok önemlidir.

 1: be - olmak

 2: have - sahip olmak

 3: do - yapmak

 4: say - söylemek

 5: get - almak

 6: make - yapmak

 7: go - gitmek          

 8: see - görmek

 9: know - bilmek

 10: take - almak

 11: think - düşünmek        

 12: come - gelmek

 13: give - vermek    

 14: look - bakmak   

 15: use - kullanmak

 16: find - bulmak      

 17: want - istemek

 18: tell - söylemek

 19: put - koymak

 20: mean - kastetmek

 21: become - olmak

 22: leave - bırakmak          

 23: work - çalışmak

 24: need - istemek

 25: feel - hissetmek 

 26: seem - görünmek        

 27: ask - sormak

 28: show - göstermek        

 29: try - denemek   

 30: call - aramak

 31: keep - tutmak

 32: provide - sağlamak

 33: hold - tutmak

 34: turn - dönmek

 35: follow - takip etmek

 36: begin - başlamak

 37: bring - getirmek

 38: like - hoşlanmak

 39: going - gitmek

 40: help - yardım etmek

 41: start - başlamak

 42: run - koşmak

 43: write - yazmak

 44: set - kurmak

 45: move - ilerlemek

 46: play - oynamak 

 47: pay - ödemek

 48: hear - duymak

 49: include - katmak           

 50: believe - inanmak        

 51: allow - izin vermek

 52: meet - tanışmak           

 53: lead - yönlendirmek

 54: live - yaşamak

 55: stand - durmak

 56: happen - olmak

 57: carry - taşımak

 58: talk - konuşmak

 59: appear - ortaya çıkmak

 60: produce - üretmek

 61: sit - oturmak

 62: offer - teklif etmek

 63: consider - düşünmek

 64: expect - beklemek       

 65: suggest - önermek      

 66: let - izin vermek

 67: read - okumak

 68: require - istemek

 69: continue - devam etmek

 70: lose - kaybetmek

 71: add - eklemek

 72: change - değiştirmek

 73: fall - düşmek

 74: remain - kalmak

 75: remember - hatırlamak

 76: buy - satın almak           

 77: speak - konuşmak

 78: stop - durmak

 79: send - göndermek       

 80: receive - almak

 81: decide - karar vermek

 82: win - kazanmak

 83: understand - anlamak

 84: describe - açıklamak

 85: develop - geliştirmek

 86: agree - katılmak

 87: open - açmak

 88: reach - yetişmek

 89: build - inşa etmek

 90: involve - içermek

 91: spend - harcamak       

 92: return - dönmek

 93: draw - çizmek

 94: die - ölmek          

 95: hope - umutlanmak

 96: create - yaratmak

 97: walk - yürümek

 98: sell - satmak

 99: wait - beklemek

 100: cause - sebep olmak

 101: pass - geçmek

 102: lie - yalan söylemek

 103: accept - kabul etmek

 104: watch - izlemek          

 105: raise - yükselmek

 106: base - dayandırmak

 107: apply - uygulamak

 108: break - kırmak

 109: explain - açıklamak

 110: learn - öğrenmek       

 111: increase - artmak

 112: cover - örtmek

 113: grow - büyümek        

 114: claim - istemek

 115: report - bildirmek

 116: support - desteklemek

 117: cut - kesmek

 118: form - oluşturmak

 119: stay - kalmak

 120: contain - kapsamak

 121: reduce - azaltmak

 122: establish - kurmak

 123: join - katılmak

 124: wish - dilemek

 125: achieve - başarmak

 126: seek - aramak

 127: choose - seçmek

 128: deal - anlaşmak         

 129: face - yüzleşmek

 130: fail - başarısız olmak

 131: serve - servis etmek

 132: end - bitirmek

 133: kill - öldürmek

 134: occur - olmak

 135: drive - kullanmak

 136: represent - anlatmak

 137: rise - yükselmek        

 138: discuss - tartışmak

 139: love - sevmek

 140: pick - seçmek

 141: place - yerleştirmek

 142: argue - tartışmak        

 143: prove - kanıtlamak

 144: wear - giymek

 145: catch - yakalamak

 146: enjoy - keyfine varmak

 147: eat - yemek

 148: introduce - tanıtmak

 149: enter - girmek 

 150: present - sunmak

 151: arrive - varmak           

 152: ensure - sağlamak

 153: point - göstermek

 154: plan - planlamak

 155: pull - çekmek

 156: refer - anmak

 157: act - davranmak         

 158: relate - ilgilenmek

 159: affect - etkilemek

 160: close - kapatmak       

 161: identify - tanımak

 162: manage - yönetmek

 163: thank - teşekkür etmek

 164: compare - karşılaştırmak

 165: announce - sunmak

 166: obtain - edinmek       

 167: note - not almak         

 168: forget - unutmak

 169: indicate - belirtmek

 170: wonder - merak etmek

 171: maintain - korumak

 172: publish - yayınlamak

 173: suffer - acı çekmek

 174: avoid - kaçmak

 175: express - açıklamak

 176: suppose - sanmak

 177: finish - bitirmek

 178: determine - belirtmek

 179: design - tasarlamak

 180: listen - dinlemek

 181: save - kaydetmek

 182: tend - ilgilenmek        

 183: treat - iyileştirmek

 184: control - kontrol etmek

 185: share - paylaşmak

 186: remove - çıkarmak

 187: throw - atmak

 188: visit - ziyaret etmek

 189: exist - var olmak

 190: encourage - cesaretlendirmek

 191: force - zorlamak

 192: reflect - yansıtmak

 193: admit - itiraf etmek

 194: assume - varsaymak

 195: smile - gülmek

 196: prepare - hazırlanmak

 197: replace - yerine koymak

 198: fill - doldurmak

 199: improve - gelişmek

 200: mention - bahsetmek

 201: fight - savaşmak

 202: intend - istemek

 203: miss - kaçırmak

 204: discover - keşfetmek

 205: drop - süşmek

 206: hit - vurmak

 207: push - ittirmek

 208: prevent - engellemek

 209: refuse - itiraz etmek

 210: regard - saymak

 211: lay - sermek

 212: reveal - açıklamak

 213: teach - öğretmek

 214: answer - cevaplamak

 215: operate - çalıştırmak

 216: state - belirtmek

 217: depend - bağlanmak

 218: enable - izin vermek

 219: record - kaydetmek

 220: check - bakmak         

 221: complete - tamamlamak

 222: cost - mal olmak

 223: sound - söylemek

 224: laugh - gülmek

 225: realise - farketmek

 226: extend - uzatmak

 227: arise - ortaya çıkmak

 228: notice - farketmek

 229: define - açıklamak

 230: examine - incelemek

 231: fit - sığmak

 232: study - çalışmak         

 233: bear - taşımak

 234: hang - asmak

 235: recognise - tanımak

 236: shake - sallamak       

 237: sign - imzalamak

 238: attend - katılmak

 239: fly - uçmak

 240: gain - kazanmak

 241: perform - yapmak

 242: result - sonuçlanmak

 243: travel - seyahat etmek

 244: adopt - sahip çıkmak

 245: confirm - onaylamak

 246: protect - korumak

 247: demand - istmek

 248: stare - bakmak           

 249: imagine - hayal etmek

 250: attempt - denemek

 251: beat - dövmek

 252: born - doğmak

 253: associate - birleştirmek

 254: care - ilgilenmek

 255: marry - evlenmek

 256: collect - toplamak

 257: voice - seslendirmek

 258: employ - iş vermek

 259: issue - bildirmek

 260: release - açıklamak

 261: emerge - ortaya çıkmak

 262: mind - önemsemek

 263: aim - hedeflemek      

 264: deny - inkar etmek

 265: mark - işaretlemek

 266: shoot - vurmak

 267: appoint - ayarlamak

 268: order - emretmek       

 269: supply - sağlamak

 270: drink - içmek

 271: observe - incelemek

 272: reply - yanıtlamak

 273:ignore - önemsememek

 274: link - bağlamak          

 275: propose - teklif etmek

 276: ring - çalmak

 277: settle - yerleşmek

 278: strike - vurmak

 279: press - bastırmak

 280: respond - cevap vermek

 281: arrange - ayarlamak

 282: survive - sağ kalmak

 283: concentrate - odaklanmak

 284: lift - kaldırmak

 285: approach - yaklaşmak

 286: cross - geçmek          

 287: test - test etmek

 288: charge - yüklemek

 289: experience – deneyimlemek

 290: touch - dokunmak

 291: acquire - edinmek

 292: commit - işlemek

 293: demonstrate – göstermek

 294: grant - izin vermek

 295: prefer - tercih etmek

 296: repeat - tekrar etmek

 297: sleep - uyumak

 298: threaten - tehdit etmek

 299: feed - beslemek         

 300: insist - ısrar etmek

 301: launch - başlatmak

 302: limit - sınırlamak        

 303: promote - desteklemek

 304: deliver - göndermek

 305: measure - ölçmek

 306: own - sahip olmak

 307: retain - sürdürmek

 308: assess - hesaplamak

 309: attract - cezbezmek

 310: belong - uygun olmak

 311: consist - içermek       

 312: contribute - destek olmak

 313: hide - saklanmak       

 314: promise - söz vermek

 315: reject - reddetmek

 316: cry - ağlamak  

 317: impose - dayatmak

 318: invite - davet etmek

 319: sing - şarkı söylemek

 320: vary - çeşitlendirmek

 321: warn - uyarmak

 322: address - hitap etmek

 323: declare - ilan etmek

 324: destroy - yok etmek

 325: worry - endişelenmek

 326: divide - ayrılmak        

 327: head - kullanmak

 328: name - ad vermek

 329: stick - batırmak           

 330: nod - seçilmek

 331: recognize - tanımak

 332: train - eğitmek

 333: attack - saldırmak

 334: clear - temizlemek

 335: combine - birleştirmek

 336: handle - halletmek

 337: influence - etkilemek

 338: realize - fark etmek

 339: recommend - önermek

 340: shout - bağırmak        

 341: spread - dağıtmak

 342: undertake - üstlenmek

 343: account - açıklamak

 344: select - seçmek

 345: climb - tırmanmak

 346: contact - temas etmek

 347: recall - hatırlamak

 348: secure - korumak

 349: step - adım atmak

 350: transfer - yollamak

 351: welcome - karşılamak

 352: conclude - sonuçlandırmak

 353: disappear - kaybolmak

 354: display - göstermek

 355: dress - giyinmek        

 356: illustrate - anlatmak

 357: imply - ima etmek

 358: organise - organize etmek

 359: direct - yönlendirmek

 360: escape - kaçmak

 361: generate - oluşturmak

 362: investigate - araştırmak

 363: remind - hatırlamak

 364: advise - önermek       

 365: afford - karşılamak

 366: earn - kazanmak

 367: hand - vermek

 368: inform - haber vermek

 369: rely - güvenmek

 370: succeed           - başarmak

 371: approve - onaylamak

 372: burn - yanmak

 373: fear - korkmak

 374: vote - oy vermek        

 375: conduct - yönetmek

 376: cope - başa çıkmak

 377: derive - türemek        

 378: elect - seçmek

 379: gather - toplamak

 380: jump - zıplamak         

 381: last - sürmek (süre)

 382: match - eşleştirmek

 383: matter - önemli olmak

 384: persuade - ikna etmek

 385: ride - binmek

 386: shut - kapatmak

 387: blow - üflemek

 388: estimate - tahmin etmek

 389: recover - iyileşmek

 390: score - puan almak

 391: slip - kaymak

 392: count - saymak          

 393: hate - nefret etmek

 394: attach - eklemek        

 395: exercise - egzersiz yapmak

 396: house - yerleşmek

 397: lean - yaslanmak       

 398: roll - yuvarlamak        

 399: wash - yıkamak

 400: accompany - katılmak

 401: accuse - suçlamak

 402: bind - bağlamak

 403: explore - keşfetmek

 404: judge - yargılamak

 405: rest - dinlenmek

 406: steal - çalmak 

 407: comment - yorumlamak

 408: exclude - dışlamak

 409: focus - odaklanmak

 410: hurt - incinmek

 411: stretch - gerinmek

 412: withdraw - çekmek

 413: back - yardım etmek

 414: fix - onarmak

 415: justify - savunmak

 416: knock - vurmak          

 417: pursue - devam ettirmek

 418: switch - değiştirmek

 419: appreciate - takdir etmek           

 420: benefit - yararlanmak

 421: lack - yoksun kalmak

 422: list - sıralamak

 423: occupy - işgal etmek

 424: permit - izin vermek

 425: surround - etrafını sarmak

 426: abandon - terk etmek

 427: blame - suçlamak

 428: complain - yakınmak

 429: connect - bağlanmak

 430: construct - inşa etmek

 431: dominate - baskılamak

 432: engage - bağlamak

 433: paint - boyamak         

 434: quote - alıntı

 435: view - görüntülemek

 436: acknowledge - kabullenmek

 437: dismiss – uzaklaştırmak

 438: incorporate - birleştirmek

 439: interpret - yorumlamak

 440: proceed - devam etmek

 441: search - aramak

 442: separate - ayırmak

 443: stress - gerilmek        

 444: alter - değiştirmek

 445: analyse - analiz etmek

 446: arrest - tutuklamak

 447: bother - rahatsız etmek

 448: defend - savunmak

 449: expand - genişletmek

 450: implement - uygulamak

 451: possess - sahip olmak

 452: review - değerlendirmek

 453: suit - uymak

 454: tie - bağlamak  

 455: assist - yardım etmek

 456: calculate - hesaplamak

457: glance - bakmak        

 458: mix - karıştırmak        

 459: question - sorgulamak

 460: resolve - çözümlemek

 461: rule - kural

 462: suspect - şüphelenmek

 463: Wake - uynamak       

 464: appeal - başvurmak

 465: challenge - meydan okumak

 466: clean - temizlemek

 467: damage - zedelemek

 468: guess - tahmin etmek

 469: reckon - sanmak        

 470: restore - yenilemek

 471: restrict - sınırlamak

 472: specify - belirtmek

 473: constitute - oluşturmak

 474: convert - çevirmek

 475: distinguish - ayırmak

 476: submit - göndermek

 477: trust - güvenmek

 478: urge - ısrar etmek

 479: feature - yayınlamak

 480: land - karaya çıkmak

 481: locate - yerleşmek

 482: predict - tahmin etmek

 483: preserve - korumak

 484: solve - çözmek           

 485: sort - düzenlemek

 486: struggle - zorlanmak

 487: cast - dökmek

 488: cook - pişirmek

 489: dance - dans etmek

 490: invest - yatırım           

 491: lock - kilitlemek

 492: owe - borçlanmak

 493: pour - dökmek

 494: shift - değiştirmek

 495: kick - tekme atmak

 496: kiss - öpmek   

 497: light - yakmak

 498: purchase - satın almak

 499: race - yarışmak

 500: retire - emekli olmak

 

34745    |   0