İngilizce’de Önekler (Prefixes) ve Sonekler (Suffixes)

1.Prefixes

  • Önüne eklendiği ismi başka bir isim yapan (isimden isim türeten) önekler şu şekildedir:

                                               

anti-       against (zıt, karşı)    anti-allergic (alerji yapmayan)

auto- 

self (kendi, kendi kendine) 

autobiography ( özyaşam öyküsü )

bi- 

two ( iki)

bilingualism ( iki dillilik )

co- 

joint (ortak, birliktelik )

co-worker ( iş arkadaşı )

counter- 

against ( karşı , zıt )

counter-effect ( ters etki )

dis- 

the converse of ( tersi, zıttı)

disability (yetersizlik,engelilik)

ex- 

former (önceki)

ex-husbad ( önceki eş )

hyper- 

extreme (aşırı)

hyper-inflation ( hiper enflasyon)

in- 

the converse of ( tersi , zıttı )

inaccessibility (ulaşılamazlık )

in- 

inside (iç kısım)

interior ( bir binanın, ülkenin vb iç tarafı )

inter- 

between ( arasında )

inter-company ( şirketlerararası )

mal- 

bad ( kötü, yanlış)

malfunction (arıza, işlev bozukluğu)

mis- 

wrong ( yanlış)

misunderstanding ( yanlış anlama )

mono- 

one ( bir )

monogamy ( tek eşlilik )

poly- 

many ( çok )

polygami ( çok eşlilik )

re- 

again ( yeniden, tekrar )

re-establishment ( yeniden kurma )

semi- 

half ( yarı )

semi-darkness ( yarı karanlık )

sub- 

below ( aşağısında , altında )

subtitle ( altyazı )

tri- 

three ( üç )

triplex ( üç kat )

under- 

below,too little (aşağısında,çok az )

under-development (az gelişme )

  • Bir fiilin önüne gelerek yeni bir fiil oluşturan (fiilden fiil türeten) önekler ve bu eklerin sözcüğe kattığı anlamlar şu şekildedir:
re- again or back ( tekrar, yeniden ) repeat (tekrar etmek)

dis- 

reverses the meaning of the verb ( esas fiilin anlamının tersini verir)

disarm ( silahsızlandırma )

over- 

too much ( aşırı )

oversleep ( aşırı uyumak )

un- 

reverses the meaning of the verb (esas fiilin anlamının tersini verir)

undo ( eski haline getirmek )

mis- 

badly or wrongly ( yanlış bir şekilde , hatalı olarak)

mismanage (kötü yönetmek)

co- 

together ( birlikte )

co-execute ( birlikte yürütmek)

pre- 

before ( önce )

pre-authorize (ön yetki vermek)

trans- 

across, over ( çapraz, karşıdan karşıya, üzerinde )

transmit ( iletmek )

 

  • Bir sıfatın önünce gelerek o sıfata olumsuz anlam veren önekler (olumsuzluk ekleri) şu şekildedir:

un-                          uncomfortable  ( rahatsız )         

im-/in-/ir-/il-        impossible ( imkansız)

       independent ( bağımsız)

       irresponsible (sorumsuzz)

       illegal ( yasadışı ) 

non-                        non-fat ( yağsız )  

dis-                          disorganized ( düzensiz )

2. Suffixes

  • Bir isme, fiile veya sıfata eklendiğinde isim oluşturan sonekler (fiilden isim türetme ekleri) ve sözcüğe kattıkları anlamlar şu şekildedir:

-tion                action of V-ing (— eylemi )                information ( bilgi )

-sion                suspansion ( askıya alma )

-er                   someone/something                          consumer ( tüketici )

                        that does the action ( Bir işi yapan )

-ment             action of V-ing (— eylemi )                employment ( istihdam )

-al                    action/result of V                               denial ( inkar )

                        ( — eylemi veya —eyleminin sonucu)

-ence/ance     action/result of V                               importance (önem)

                        ( — eylemi veya —-eyleminin sonucu)

-ity                  state or quality                                   sanity (akıl sağlığı)

                        of being A ( —- olma durumu )

-ness               selfishness ( bencillik)

-cy                   infancy ( bebeklik)

-ship                friendship ( arkadaşlık )

  • Bir isme ya da fiile eklenerek sıfat oluşturan, isimden ya da fiilden sıfat türeten İngilizce sonekler şu şekildedir:

-al        political ( siyasi )        

-ent     convenient ( uygun, müsait )

-ive      informative ( bilgilendirici )  

-ous     delicious ( lezetli )      

-ful      beautiful ( güzel)       

-less     careless ( dikkatsiz )

-able    comfortable ( rahat )

İngilizce'de en çok kullanılan yapım ekleri ve eklendikleri sözcüklere kazandırdıkları yeni anlamlar bu şekildedir. Daha fazla kelime ve gramer bilgisi için blog sayfamızı takipte kalın.

95591    |   2