İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler ve Anlamları

İngilizce eş anlamlı kelimeler tam karşılığı olan ancak farklı bir yazılışı bulunan kelimelerdir. Bu kelimeler, birbirlerinin yerine kullanılabilir ve cümlede anlam değişikliğine sebep olmaz. Eş anlamlı kelimesinin İngilizce karşılığı “synonym” kelimesidir. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de eş anlamlı sözcükler konusu aynıdır. İngilizce tanımı ise şu şekildedir: A word that means the same as another word.

Eş anlamlı kelimeler için cümle örneği vermek gerekirse;

 • New produced cars are speedy.
 • New produced cars are rapid.

Cümlelerde kullanılan “speedy” ve “rapid” kelimelerinin her ikisi de “hızlı” anlamına gelir. Yani her iki cümle de “Yeni üretilen arabalar hızlıdır.” şeklinde çevrilebilir.

İngilizce eş anlamlı kelimeler bilmeniz size olmadık zamanlarda büyük faydalar sağlayabilir. Örneğin bir sunum yaparken unuttuğunuz bir kelimenin eş anlamlısını hatırlayabilirsiniz. Buna örnek olarak “closed” kelimesini verebiliriz. Bu kelime yerine “shut”, “out of service” kelimeleri kullanılabilir.

Birden Fazla Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

İngilizce eş anlamlı kelimeler yalnızca 2 tane olmayabilir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Bu duruma “amazing” kelimesi örnek verilebilir. Amazing kelimesinin eş anlamlıları;

 • Awesome,
 • Fascinating,
 • Wonderful,
 • Incrediable,
 • Unbelievable,
 • Stunning,
 • Marvelous olarak sayılabilir.

Amazing kelimesinin eş anlamlıları için örnek cümle verecek olursak;

 • I knew that she would done a unbelievable job.
 • This summer was increadiable.

Birden fazla eş anlamlısı olan İngilizce eş anlamlı kelimeler arasından bir diğeri de “answer” kelimesidir. Bu kelime hem isim hem de fiil olarak kullanılabilir. İsim olarak eş anlamlıları;

 • Comment,
 • Feedback,
 • Interpretation,
 • Explanation.

Fiil olarak eş anlamlıları ise;

 • Argue,
 • Claim,
 • Defend,
 • Deny,
 • Explain,
 • Plead,
 • Respond,
 • Resolve,
 • Acknowledge

Cümle içinde kullanırsak;

 • Do you argue over politics, money issues with your wife? (Eşinle politika ve para hakkında tartışıyor musunuz?)
 • I have no comment for your this behaviour. (Senin bu davranışına hiçbir yorumum yok.)

Önemli İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler

Bazı İngilizce eş anlamlı kelimeler çok fazla kullanılır. En çok kullanılan ve bilinen İngilizce kelimelere; beautiful, big, do, calm, describe, dangerous, delicious, eager, end, explain gibi kelimeleri örnek verebiliriz. Şimdi bu kelimelerin eş anlamlılarına bakalım.

“Beautiful” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Alluring,
 • Cute,
 • Dazzling,
 • Charming,
 • Appealing.

Örnek cümle: This food is alluring for me. (Bu yemek benim için inanılmaz.)

“Big” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Colossal,
 • Fat,
 • Full,
 • Enormous,
 • Considerable,
 • Gigantic.

Örnek cümle: There was a gigantic monument at the left side of the country while entering.

“Do” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Accomplish,
 • Close,
 • Complete,
 • Determine,
 • End,
 • Execute,
 • Create,
 • Achieve,
 • Conclude,
 • Act.

Örnek cümle: Don’t be silly, you are behaving like a child. (Bu kadar tembel olma, çocuk gibi davranıyorsun.)

“Calm” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Harmonious,
 • Mild,
 • Placid,
 • Serene,
 • Low-key,
 • Cool.

Örnek cümle: You must be cool when he comes here.

“Describe” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Call,
 • Detail,
 • Express,
 • Define,
 • Construe,
 • Characterize,
 • Depict,
 • Detail,
 • Illustrate,
 • Interpret.

Örnek cümle: I defined all details about this issue.

“Dangerous” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Critical,
 • Deadly,
 • Fatal,
 • Bad,
 • Risky,
 • Precarious,
 • Terrible,
 • Perilous,
 • Nastly.

Örnek cümle: The report is so critical of safety standards at this factory. (Bu rapor fabrikadaki güvenlik için çok önemli.)

“Delicious” kelimesinin eş anlamlıları;

 • Enjoyable,
 • Exquisite,
 • Heavenly,
 • Piquant,
 • Enticing,
 • Distinctive,
 • Delightful,
 • Delectable,
 • Appetizing.

Örnek cümle: The dessert is appetizing.

İngilizce eş anlamlı kelimeler öğrenmek akademik makaleleri anlamak için ve C1-C2 seviyesindeki metinleri okuyabilmek için gereklidir. Özellikle yukarıda bahsedilen kelimelerin bilinmesi, İngilizce konuşma becerilerini geliştirir. Siz de ana dili İngilizce olan eğitmenlerimize demo kaydı yaptırarak ücretsiz speaking eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Benzer Yazılar:

Sosyal Medyada Kullanılan İngilizce Kelimeler

İngilizce Teknoloji Terimleri ve Anlamları

 

60    |   0