İngilizce Hakkında Bilinmeyenler

 • Illinois eyaleti kanunlarına göre, İngilizce konuşmak yasaktır. Resmen tanınmış dil “Amerikan”’dır.

 • İngilizce dilinde bir kelime var ki bu kelimeden hiçbir düzenleme yapılmadan 10 tane farklı kelime türetilebilir;  “therein”: the, there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.
 • İngilizce dilinde 5 sesli harf içeren iki tane kelime vardır: “abstemious”  and  “facetious.”
 • Dünyada 100 milyondan fazla konuşulan 13 tane dil vardır. İngilizce onlardan bir tanesidir.

 • İngilizce dilinde içinde tek sesli harf bulunduran yalnızca bir kelime vardır: ”indivisibility”.
 • İngilizcedeki “queue” kelimesi son 4 harfi çıkarıldığında yine ilk haline benzer şekilde söylenir.

 • İngilizcedeki en kısa kelimelerde alfabetik sıraya göre birinci kelime “almost” dur.
 • İngilizce dilindeki en uzun kelime 1909 harf uzunluğundadır ve DNA’nın ayırt edilebilir kısmı anlamına gelir.
 • İngilizce dilindeki en uzun tek heceli kelime “screeched”tir.
 • İngilizce dilinde en az kullanılan harf “Q” en çok kullanılan harf ise “E” ‘dur.
 • İngilizce dilindeki 8 harfli kelimelerden yalnızca bir tanesinde tek sesli harf vardır:”strength”.

 • İngilizce dilinde sadece 3 kelime “ceed” ile biter: “proceed”, ”exceed” ve “succeed”.
 • 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler tüzüğü San Francisco’da 50 ülke tarafından imzalandı. Tüzük metnini oluşturan 5 dilden bir tanesi İngilizce idi.

 • İngilizce dilinde bütün sesli harflerin kullanıldığı ve sonu y ile biten iki kelime vardır. Bunlar: abstemiously ve facetiously.
 • İngilizce’ deki tüm kelimelerin içinde en fazla “set” kelimesinin tanımı vardır.
 •  “Four” kelimesine İngilizcede karşılık gelen sayıyla “four” kelimesindeki harf sayısı eşittir. Başka böyle bir sayı yoktur.
 • Forty” kelimesi İngilizcede harfleri alfabetik sırayla dizilmiş olan yek sayıdır. “One” kelimesi ise İngilizcede tersten alfabetik sıralı yek kelimedir.
 • Rhythms” İngilizcedeki sesli harf olmayan en uzun kelimedir.
 • İngilizcedeki en yaygın harfler: R,S,T,E,L,N‘dir.
 • İngilizce, Dünyadaki tüm diller arasında yaklaşık 800.000 civarında kelime ile en çok kelime hazinesine sahip dildir.

 • İngilizcede “orange”, “month”, “silver”, “purple” kelimeleriyle ilgili tekerleme yoktur.
 • Hiçbir dilde İngilizcedeki kadar aynı anlamlı sözcük yoktur.

 

Kaynak: Online Tercümanlık Blog

6379    |   0