İngilizce If Clauses Konu Anlatımı

If Clauses, koşullu cümlelerdir. If Clauses  yapıları içinde bir olayın gerçekleşmesi başka bir koşula bağlıdır. Sıfır, birincil, ikincil, üçüncül koşullar söz konusu olabilir. Bunların dışında imkansız ya da şu anda mevcut olmayan, bir arzu veya hayali belirtmek için de If Clauses  yapıları kullanılır.

İngilizce If Clauses Nedir?

Koşullu cümleler, iki eylem veya durum arasındaki bağlantıyı ifade eder. Bu bağlantılar; genel, spesifik, olası, olası olmayan, gerçek veya hayali olabilir. İngilizce If Clauses konu anlatımı birkaç koşuldan oluşan cümleleri de içerir.

Koşullu cümleleri oluşturmanın oldukça farklı yolları olmasına rağmen, sıfır, birinci, ikinci ve üçüncü koşul ifadeleri olarak bilinen yaygın modeller vardır.

 • If you heat the water it boils.

ifadesi genel gerçeklere, bilimsel gerçeklere ve belirli eylemlerin öngörülebilir sonuçlarına atıfta bulunmak için kullanılır. If Clauses kullanım yerleri içinde koşulların dereceleri vardır. Bir olay olur ve bu nedene bağlı olarak başka bir olay olur. Sıfır koşullu if  (eğer) kelimesi ile sağlanır.

İngilizce If Clause Yapıları ve Kullanım Yerleri

If Clauses ifadeleri belirli bir dizi koşuldan sonra gelecekte olması muhtemel bir şey hakkında konuşmak istediğimizde kullanılır.

If Clauses kullanım yerleri aşağıda kalıp ifade şeklinde yer alır:

 • if + present simple
 • if + past simple (exception: verb 'to be' takes 'were' in 1st and 2nd person)
 • if + past perfect

Diğer kullanım alanı ise olası olmayan veya imkansız bir mevcut durumun hayali mevcut sonucuna atıfta bulunmasıdır. Bazı örneklere bakalım.

 • If I had the money, I’d travel around the world.

   Param olsaydı, dünyayı gezerdim. (Param yok)

 • If I were you, I’d think about leaving him.

       Yerinde olsam, onu terk etmeyi düşünürüm. (Ben, sen değilim)

İngilizce If Clauses konu anlatımı başka kullanım biçimi ise, geçmişte gerçekleşmemiş bir şeyin hayali geçmiş sonucuna atıfta bulunmasıdır.

 • If I had known you were coming, I wouldn’t have prepared the cheese dish.

          Geleceğini bilseydim peynir tabağını hazırlamazdım.

          (Geleceğinizi bilmiyordum. Bir peynir tabağı hazırladım.)

Sonraki bölümde yer alan If Clauses örnek cümleler konuyu pekiştirebiliriz.

If Clauses

İngilizcede If Clause Örnek Cümleler

Kounun daha iyi anlaşılması için If Clauses örnek cümlelere birlikte bakalım.

 • If it rains, we won’t go for a picnic.
 • If it rains, you’ll get wet.
 • If it rains, put your coat on.
 • If you’re leading at half time, I’ll let your dad know.
 • If you’ve won, give me a call as soon as possible.
 • If I knew what was wrong, I’d fix it myself.
 • I’d be out on my bike if it weren’t raining so hard.
 • If I'd known it'd break, I wouldn't have tried to pick it up.
 • If you hadn't insisted on changing your shirt we wouldn't've missed the bus.

If Clauses ve Relative Clause cümle yapıları İngilizce dilinin temel taşlarından biridir. Educall, İngilizce dil kursu olarak oldukça iddialıdır. Doğrudan çözüme odaklı İngilizceyi konuşturarak öğreten bu platformda kısa sürede konuşma, yazma, gramer ve iletişim becerilerinizi üst seviyeye çıkarırsınız. Yerli uzman öğretici ve ana dili İngilizce olan eğitmenlerden online dersler alarak İngilizce konuşmaya hemen başlayabilirsiniz. https://www.educall.com.tr adresimizi tıklayarak ücretsiz demo ders ve kampanyalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

447    |   0