İngilizce Miktar (Quantifiers) Sıfatları (SOME, ANY, MUCH, MANY, A LOT OF, FEW, LİTTLE)

İngilizce miktar sıfatları, İngilizcede miktar ya da derece gibi nicelik özelliklerini anlatan kelimelerdir. Bu yazımızda söz konusu İngilizce miktar sıfatları arasından en çok kullanılan;

  • Some
  • Any
  • Much
  • Many
  • A lot of
  • Few
  • Little

Sıfatlarından bahsedeceğiz ve bu İngilizce miktar sıfatları konusunu sizlere Türkçe açıklamalı örneklerle açıklayacağız. İyi okumalar dileriz...

Örneklerle Miktar Belirten İngilizce Sıfatlar

Some

İngilizcedeki “some” sözcüğü, en fazla başvurulan İngilizce miktar sıfatları arasında olup, “biraz” anlamı taşır. “Some “sözcüğü cümle içinde, spesifik bir miktardan bahsedilmemiş ise de yine sınırlı bir nicelikten bahsedildiği durumlarda kullanılır. Örnek olarak,

Can I get some coffee please? – Miktar belli değil

(Biraz kahve alabilir miyim lütfen?)

 

Can I get two cups of coffee please? – Miktar spesifik olarak belli

(2 kupa kahve alabilir miyim lütfen?)

 

Any

“Any” kelimesi “some” gibi İngilizce miktar sıfatları ile benzer anlamlar taşır. Fakat “any” sözcüğünün kullanım alanı olumsuz cümleler ve soru cümleleridir. Şayet soru cümlesi “some” ile kuruluyorsa, bu durumda genellikle cevabının “evet” olması beklenir. Ek olarak “Any” kelimesiyle kurulan soru cümlelerinde, isim her zaman çoğul olur.

I don’t have any cloth.

(Hiç giysim yok.)

 

We don’t have any toilet paper so please buy it.

(Hiç tuvalet kağıdımız yok bu yüzden lütfen al.)

 

Have we got any toilet papers?

(Hiç tuvalet kağıdımız var mı?)

 

Much/Many

“Much” ve “Many” kalıpları, sık sık birbirine karıştırılabilen İngilizce miktar sıfatları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kavramın arasındaki temel fark ise bu sıfatlar ile kullanılacak ismin sayılabilir olup olmadığıdır.

Sayılabilen isimlerde her zaman “many” kullanılır. Sayılamayan isimlerde ise her zaman “much” İngilizce miktar sıfatları kullanılır. Ayrıca bu İngilizce miktar sıfatları çoğu zaman olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılırlar. Olumlu cümlelerde ise nadiren kullanılmaktadırlar. Bu kelimelerden bir soru cümlesi kurmak içinse (How much/many) kalıbından yararlanılır.

 

How much coke do you dirink in a day? – Sayılamayan (coke-kola)

(Günde ne kadar kola içiyorsun?)

 

I don’t have much coffee. – Sayılamayan (coffee – kahve)

(Fazla kahvem yok.)

 

Many people like French fries -Sayılabilen (people – insan)

(Birçok insan patates kızartması seviyor.)

 

A lot of

Bu sıfatın Türkçedeki karşılığı “çok” kelimesidir. Oldukça standart bir kullanımı olan “a lot of” sıfatı hem sayılabilen isimlerde hem de sayılamayan isimlerde kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde de kullanılabilen bu kalıpla birlikte yazılan sayılabilen isimler çoğul olur.

 

I bought a lot of apples for my children.

(Çocuklarım için bir sürü elma aldım.)

 

I have a lot of work to do tonight.

(Bu gece çok işim var.)

 

Few/Little

İkisi de “az” anlamına gelen bu İngilizce miktar sıfatları, kullanım olarak yine cümleye gelecek olan isimlerin sayılabilme durumuna göre değişiklik gösterir. Sayılabilen isimlerde “few”, sayılamayan isimlerde ise “little” kullanılır. Bu iki kalıbın ikisi de olumlu cümlelerde kullanılır. Ayrıca, “few” ile kullanılan isim çoğul olur.

 

We have little money.

(Az paramız var.)

 

There were few tables in the restaurant.

(Restoranda az masa vardı.)

Miktar Belirten Sıfatlar ile Kolayca İngilizce Konuşma

Eğer yazımızı okuyup, İngilizce miktar sıfatları konusunu anladıysanız hemen bildiklerinizi gerçek zamanlı İngilizce konuşma deneyiminde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.educall.com adresinden Educall eğitim platformuna kayıt olarak ana dili İngilizce olan eğitmenlerimizle İngilizce konuşma eğitiminize başlamak.

444    |   0