İngilizce Öğrenmede Görsel ve İşitsel Araçlar

Hızla gelişen teknoloji yabancı dil eğitimimizde de bize yardımcı olabilir mi?

   Teknoloji, kısa sürede hızla gelişerek insan hayatını kolaylaştırmada büyük rol oynamıştı. Dünyanın bir ucunu diğerine saniyeler içerisinde bağlayabilen aracı cihazlarla, istenilen bilgiye uzun uğraşlar vermeye gerek kalmadan ulaşmak mümkün oldu. Dünyanın daha önce hiç bilmediğimiz alanlarına ulaşmak bu kadar kolaylaşmışken, yine o bölgede yaşayan insanlar ile iletişim kurabilecek yeterli donanıma sahip olamamak insanları yeni çözümler arayışına sokmuştur. Dünyanın kabul ettiği ortak dil olmasının yanı sıra, yine dünya üzerinde en çok konuşulan ikinci dil olan İngilizceyi öğrenmek için de; uzun soluklu dil eğitimlerine, yurt dışı seyahati yapma zorunluluğuna gerek kalmadan görsel ve işitsel araçlar vasıtasıyla kolaylıkla öğrenilebilir duruma geldi. Özellikle anadiliniz dışında bir dili öğrenirken geniş bir kelime dağarcığına sahip olmak o dili akıcı konuşabilmek için çeşitli öğrenme metotları ve araçlar kullanmanız gerekecektir.  Anlayabileceğimiz düzeyde konuşma pratiğine sahip olmak bizi sağlıklı iletişime götürecektir. Konuşma pratiği hem kulak dolgunluğu hem de telaffuz kabiliyetinin gelişmesi açısından İngilizce konusunda uzmanlaşmış öğretmenlerden yardım alınarak istenilen düzeye gelmesine katkı sağlayacaktır. Tam da bu noktada online eğitimler İngilizce konuşma pratiği için öğrenme sürecini bizim için daha kolay bir hale getirdi. Bu anlamda  Educall tamamıyla görsel ve işitsel araçların kullanıldığı, İngilizce konuşma pratiği sağlama üzerine düzenlenmiş eğitim sitesidir.

İngilizce öğrenmede görsel araçlar

   Görsel araçlar; afiş, film, fotoğraf ve resimler gibi göz ile iletişim kuran vasıtalardır. Dil, yalnızca düşüncelerin değil duyguların da bir yansımasını oluşturur. Bu yüzden de yalnızca somut varlıkları değil soyut boyuttaki kelimeleri de öğrenmek oldukça zordur. İnsan, sahip olduğu her duyguyu kelimeler ile anlatamayabilir. Her duygunun sözlük karşılığı da yeterli akılda kalıcılığa sahip olmayabilir.   İnsanlar, ilk çağlardan beri görsel araçları akılda kalıcı bir iletişim aracı olarak kullanmıştır. Göz, görsel hafızada en büyük rolü oynayan organlardan birisidir. Görsel araçlar hafızada daha büyük bir yer kapladığı için var olan bilgiyi görsel ve işitsel araçlarla pekiştirmenin akılda kalıcılığının yalın bilgi aktarımına göre daha etkili olduğu ispatlanmıştır. Görsel araçların özellikle öğrenme aşamasındaki devamlılığı her görüşte bilgilerin tekrar hatırlanıp tazelenmesine yol açacağı için çok önemlidir. Görsel ve işitsel araçların çokluğu aynı zamanda İngilizce öğrenme sürecindeki tekdüze devam eden zaman diliminin hareketlenmesini sağlayarak, dikkat çekici ögeler ilginin öğrenme sürecinden kopmamasını sağlar. Absürt bir görsel ile sıradan bir görselin akılda kalıcılığı aynı oranda değildir. Bu konuya karikatürleştirme ile öğrenme en önemli örnektir.

İngilizce öğrenmede işitsel araçlar

   İşitsel araçlar; radyo, pikaplar ve plaklar, ses bantları ve CD’ler gibi kulak ile iletişim kuran vasıtalardır. Bir bilgiyi edinirken ne kadar çok duyu organı kullanılırsa o bilginin akılda kalıcılığı da o kadar fazla olur. Yapılan araştırma sonuçlarına göre ise insanlar; okuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem duyduklarının %50’sini, söylediklerinin %70’ini, hem yapıp hem söylediklerinin ise %90’ını hatırlarlar. Bu sebepten, İngilizce öğrenimini görsel ve işitsel araçlarla pekiştirmek akılda kalıcılığı yüksek bir oranda arttıracağı için daha verimli sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.

İngilizce öğrenmede görsel-işitsel araçlar

   Görsel işitsel araçlar; videolar, tiyatro, kukla, hareketli filmler gibi hem kulak hem de göz ile iletişim kuran vasıtalardır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu kaynaklara ulaşım da daha kolay hale geldi. Dünden bugüne evirilen yansıtım cihazları, televizyonlar, bilgisayarlar, telefonlar, internet sağlayıcıları, Uzaktan sesli ve görüntülü görüşme programları, hologramlar gibi materyaller istenilen sonucu kolaylıkla elde etmede büyük rol oynamıştır.
Görsel ve işitsel araçlar kişiye göre tercih edilmelidir. Her yaşın veya bireyin öğrenme metodu farklıdır. İlkokul veya lise çağındaki birey ile üniversite seviyesindeki bir bireyin  aynı öğrenme gücüne sahip olması beklenemez. Bazılarında görsel hafıza ve görsel anlama kabiliyeti daha gelişmişken, bazılarında ise işitsel hafızanın ve anlama gücünün daha ön planda olduğu görülür.
Ancak işitsel ve görsel araçların aynı anda kullanımının her birey için daha etkili bir yol olduğu görülmektedir. Bu anlamda Educall İngilizce konuşma pratik derslerini verirken her bir bireyin yaşına, ilgi alanına, seviyesine göre eğitim araçlarını tercih etmektedir. Bunun takibini de gelişmiş yazılımlar ile yapmaktadır.    

1814    |   0