İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı ve Listesi

İngilizce sıfatlar “adjectives” olarak geçen ve aynı Türkçede olduğu gibi ismin önüne gelerek ismi niteleyen kelimelerdir. İsmin önüne gelebildikleri gibi tek başlarınada kullanılabilirler. Örneğin; “he is handsome.” cümlesinde “handsome” sözcüğü sıfattır ancak bir ismi nitelemez. Aynı zamanda bir isimden önce birden fazla sıfat da gelebilir. Bu sıfatlar virgül ile ayrılabilir veya virgül olmadan da yazılabilirler. Örneğin; “small fat girl.” cümlesinde “small” ve “fat” İngilizce sıfatlar sıralı şekilde, virgülsüz olarak kullanılmıştır.

İngilizcede Bilinmesi Gereken Sıfatlar

Bazı İngilizce sıfatlar konuşma dilinde çok fazla kullanılır. İngilizce öğrenen bir kişinin temel olarak bilmesi gereken sıfatlar vardır. Bu sıfatlardan basit olan bu kelimelerin birkaçını sıralayacak olursak;

 • Big: Büyük,
 • Small: Küçük,
 • Fast: Hızlı,
 • Slow: Yavaş,
 • Rich: Zengin,
 • Poor: Fakir,
 • Strong: Güçlü,
 • Weak: Güçsüz,
 • Good: İyi,
 • Bad: Kötü,
 • Expensive: Pahalı,
 • Cheap: Ucuz,
 • Ugly: Çirkin,
 • Beatiful: Güzel,
 • Difficult: Zor,
 • Easy: Kolay,
 • Heavy: Ağır,
 • Light: Hafif

Sayılan bu İngilizce sıfatlar genellikle niteleme sıfatları olarak kullanılır ve İngilizceyi temel düzeyde bilen birinin mutlaka öğrenmesi gereken kelimelerdir.

İngilizce Sıfat Türleri

İngilizce sıfatlar da Türkçe’ de olduğu gibi çeşitlere ayrılır. Bunlar sayı, büyüklük, yaş, renk, şekil gibi çeşitlerdir.

 • Sayı sıfatları: bir nesnenin kaç tane olduğunun bilgisini verir. Örnek: One, Two, Three.
 • Fikir sıfatları: Düşünceyi belirten sıfatlardır. Örnek: Good, Fast, Difficult.
 • Boyut Sıfatları: Boyutla ilgili bilgi veren sıfatlardır. Örnek: Big, Little, Enormous.
 • Yaş Sıfatları: Ne kadar genç veya yaşlı olduğunun; yeni veya eski olduğunun bilgisini verir. Örnek: New, Old, Young.
 • Şekil Sıfatları: Herhangi bir şeyin sahip olduğu şekli anlatan sıfatlardır. Örnek: Ellipsoid, Pentagonal, Round, Rectangular.
 • Renk Sıfatları: Rengi belirtiler. Örnek: Yellow, Black, Purple.
 • Menşei Sıfatları: Ürünün nereden geldiğiyle ilgili bilgi verir. Örnek: Turkish, European, Asian.
 • Malzeme Sıfatları: Ürünün hangi malzemeden yapıldığını anlatırlar. Örnek: Cotton, Plastic, Metal.

Bahsedilen bu İngilizce sıfatlar, birlikte kullanılmaları durumundaki sıralamayı belirtir. Örneğin sıfatlar bir arada kullanılacaksa ilk olarak sayı sıfatı, ardından boyut sıfatı gelmelidir. Örnek bir cümle olarak; I bougt a big bag. (Ben bir tane büyük çanta aldım.)

Yanlış bir kullanıma örnek vermek gerekirse; “One Turkish old big metal sword” cümlesi yanlıştır. Sırasıyla sayı, boyut, yaş ve menşei sıfatları gelmektedir. Buna göre cümle düzenlenecek olursa “One big old Turkish metal sword.” olacaktır.

Eğer renk bildiren İngilizce sıfatlar arka arkaya gelirse aralarına ve anlamına gelen “and” kelimesi konulmalıdır. Örneğin “yellow and black uniform.” cümlesi “sarı kırmızı üniforma” anlamına gelir.

İngilizcede Önemli Sıfat Grupları

İngilizce sıfatlar arasında ayrı bir konu olarak ele alınan aitlik sıfatları yer alıyor. Başlı başına ayrı bir konu olan “Possesive Advectives” isimlerin önüne gelerek aitlik bildirir. Bunlara bakacak olursak;

 • My: Benim,
 • Your: Senin/Sizin,
 • Our: Bizim,
 • Their: Onların,
 • His: Onun (Erkekler için)
 • Her: Onun (Kızlar için)
 • Its: (Cansız varlık ve hayvanlar için)

Bu sıfatları birkaç cümle içerisinde kullanırsak;

 • My computer is broken.
 • Your home is so far.
 • Their children are so kind.
 • His phone was broken.
 • Her cat’s name is Susanna.
 • Its collar is pink.

İngilizcede Sıfatların Karşılaştırılması

İngilizce sıfatlar -er ve -est ekleriyle karşılaştırılabilir. Üstünlük ve en üstünlük şeklinde kıyaslayabileceğimiz sıfatlara örnek verirsek;

 • Tall: Uzun / Taller: Daha uzun / The tallest: En uzun
 • Cheap: Ucuz / Cheaper: Daha ucuz / The cheapest: En ucuz

Bunlar dışında istisna olarak “good” kelimesi “daha iyi” anlamı katarken “better”, “en iyi” anlamı katarken “the best” şeklini alır. Aynı şekilde, “bad” kelimesi de “worse” ve “worst” şeklinde kullanılır.

Sıfatları kalıcı bir şekilde öğrenmeniz için günlük hayatınızda sıkça kullanmanız gerekir. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerimizle günlük İngilizce pratik yapabilirsiniz. Educall ile İngilizce speaking becerinizi ileri düzeye taşıyabilirsiniz. Bunun için hemen demo sürümlerimizi deneyin ve üyeliğinizi başlatın.

Benzer Yazılar

İngilizcede En Çok Kullanılan Phrasal Verbs

İNGİLİZCE GÜNLER VE OKUNUŞLARI

İngilizce The ve A/An Kullanımı

 

 

 

3399    |   0