İngilizce Sıralama Belirten Bağlaçlar

Bir dili öğrenirken fark edeceğiniz ilk şeylerden biri ne kadar çok farklı yönü olduğudur. Herhangi bir dili öğrenirken sadece gramer ya da kelime öğrenmeyiz. Aynı zamanda nasıl doğal konuşulduğunu, nasıl karşılık verildiğini, hangi ortamda ne söylenmesi gerektiğini öğrenmemiz gerekir. Sadece konuşma odaklı öğrenimde olamaz. Bunun yanı sıra dinleme, okuma ve yazma gibi diğer geliştirilmesi gereken yetenekler ortaya çıkar.

Bu bloğumuzda yazı yazmada daha etkili olan ama aynı zamanda konuşmada da kullanacağımız bağlaçlardan sıralama ya da listeleme bağlaçlarına değineceğiz. Özellikle bir makale ya da akademik bir yazı yazarken bu tür sıralama bağlaçları çok sık kullanılır ve karşınıza çıkar. Bu yüzden bu blog yazısında göreceğiniz bağlaçları yazdığınız metinlerde, maillerde kullanmaya özen gösterebilir ve yazılarınızı daha profesyonel hale getirebilirsiniz.

1) Firstly, Secondly, Thirdly Sıralama Bağlaçları

Ordinal sayıların sonuna “–ly” eki getirilerek onları zarf ve bağlaç haline getirebilirsiniz. Firstly anlam olarak olarak “ilk olarak” demektir ve bir listeleme yapılırken ilk kullanılan bağlaçtır. Konuya giriş yaptığınızı ve devamının geleceğini belirttiği için cümlenin ve hatta paragrafın başında kullanılır.

  • Firstly,  I’d like to thank our guests for coming tonight.

(İlk olarak konuklarımıza bu gece geldikleri için teşekkür ederim.)

  • Firstly, you need to clean that before start using it.

(Onu kullanmadan önce ilk olarak onu temizlemelisin.)

Secondly bağlacımız ise “ikinci olarak” anlamına gelir ve daha önce bahsedilen konunun devam ettiğini belirtir. Yine aynı şekilde cümlenin başına gelir ve konuşulan durum hakkında ek bilgi verir.

  • Secondly, I will introduce you our speakers for this special occasion.

(İkinci olarak sizlere bu özel toplantının konuşmacılarını tanıtacağım.)

  • Secondly, you should charge the machine.

(İkinci olarak makineyi şarj etmelisin.)

Thirdly bağlacımız anlam olarak “üçüncü olarak” demektir ama bu paragrafın ya da konunun bittiği anlamına gelmez. Arkasından duruma göre başka örnekler ya da durumlar gelebilir. Bu bağlaçta cümlenin başında kullanılır.

  • Thirdly, I will ask questions to our speakers about their professions.

(Üçüncü olarak konuşmacılarımıza alanları ile ilgili sorular soracağım.)

  • Thirdly, you need to pluck the machine so that you can start it.

(Üçüncü olarak da makineyi prize takmalısın ki çalıştırabilesin.)

2) Initially Bağlacı

Initially aslında firstly ile hemen hemen aynı anlam ve kullanıma sahiptir. Anlamı “ilk olarak, ilk adım” manasına gelmektedir ve bu bağlacı kullandığınız zaman firstly bağlacına göre dile daha hakim olduğunuz düşünülür. Cümlenin başında ya da ortalarında kullanılmaktadır. Akademik yazı ve makalelerde ise dil kullanımı olarak daha profesyonel durur. Firstly bağlacından bir farkı ise değişen durumlarda ilk baştaki durumu anlatırken firstly değil initially kullanmak daha doğru olur. Örneklerle bunu daha iyi anlayabiliriz:

  • He was initially reluctant to talk about it.

(İlk olarak bunu konuşmakta isteksizdi.)

  • Initially, the tests are done to provide insight about the patient.

(İlk olarak hasta hakkında ön görü sağlamak için testler yapıldı.)

3) Finally Sıralama Bağlacı

Finally bağlacı “son olarak” manasına gelir ve artık bahsedilen konunun son ögesinden bahsettiğinizi gösterir. Cümlenin başında kullanılır ve sık kullanılan bir bağlaçtır. Daha iyi kavramak için örneklerimize bakalım.

  • Finally, our guests will ask their own questions.

(Son olarak misafirlerimiz kendi sorularını soracaklar.)

  • Finally, you turn down the machine and remove it.

(Son olarak makineyi kapatıyorsun ve kaldırıyorsun.)

Artık bir talimat verirken nasıl sıralama yapacağımızı öğrendik. Bu bağlaçlar sayesinde daha uzun cümleler kurabilir ve anlatımınızı karşıdaki kişi için daha net hale getirebilirsiniz. Günlük dile daha uygun bağlaçlar için ekteki videoya bakabilirsiniz.

 

153    |   0