İngilizce Tavsiye Verme Yolları

Bir dil aslında hiçbir zaman sadece gramer kurallarından ya da kelimelerden oluşmaz. Bulunduğunuz ortamdan, konuştuğunuz kişiye göre konuşma stiliniz değişir. Patronunuzla konuşma şekliniz ile arkadaşınıza kullandığınız tonlama, kelimeler hatta gramerler bile farklı değil mi? Bu durum İngilizcede de geçerlidir. Bu yazımızda birden fazla tavsiye verme yönteminden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu tavsiyelerin ne sıklıkla ve kibarlık seviyelerine göre nasıl kullanıldığına da değineceğiz.

Tavsiye verme yöntemlerine geçmeden önce dillerde direk ve direk olmayan konuşma stillerini kısaca açıklamak istiyorum. Direk konuşma stili durumu süslü bir dil olmadan ya da konuyu uzatmadan ana konuyla başlamaktır. Kişiden kişiye değişse de genellikle yakın çevre ile daha sık kullanılır. Direk olmayan konuşma stili ise içinde daha uzun, soru şeklinde ya da bu benim düşüncem diye ekleme yaparak cümlenin etkisini azaltmaya denir. Karşıdaki kişiyi çok fazla tanımıyorsanız ve konuşurken söylediğiniz cümlelerin kesinliğinden emin olamıyorsanız bu konuşma stilini tercih edebilirsiniz.

Bu konuyu da netleştirdiğimize göre ilk yöntemimizi inceleyebiliriz.

Should Tavsiye Yöntemi              

Hepimizin bildiği gibi “Should” grameri yani ‘-meli/malı’ anlamına gelen bu yapı tavsiye vermek için en sık kullanılan yapılardan biridir. Bu yöntem aslında direk konuşma yani tavsiyeyi net bir şekilde verdiğiniz yöntemdir.

  • You should travel more.

(Daha çok gezmelisin)

  • You shouldn’t drink so much beer.

(Bu kadar bira içmemelisin.)

  • You should be careful about coronavırus.

(Korona virüsü hakkında dikkatli olmalısın.)

İkinci yöntem Ought to

Ought to aslında giderek İngilizce dilinde kullanımı azalan bir yapıdır. Should ile aynı kullanım ve anlama sahiptir. Tek farkı daha resmi bir dil olmasıdır. Buna göre diyelim ki resmi bir ortam olan iş yerinde özellikle üstlerinize ya da yakın olmadığınız kişilere bu yapıyı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu gramerde aynı Should gibi direk tavsiye verme yöntemidir. Kişiye ne yapması ya da yapmaması gerektiğini olduğu gibi dile getirirsiniz.

  • You ought to arrange the files.

(Dosyaları düzenlemelesin.)

  • You ought not to take medicine without doctor’s prescription.

(Doktor reçetesi olmadan ilaç almamalısın.)

Üçüncü Tavsiye Yöntemi Soru Haline Getirme

Bu yöntem aslında vermek istediğiniz tavsiyeyi öneri şeklinde yani soru haline getirmektir. Bu yöntem direk olmayan konuşma stiline girer ve kişiye seçim özgürlüğü tanır. Bu tavsiye biçimi için genel olarak “Why don’t you…” ya da “How about…” soru tarzı kullanılır.

  • Why don’t you see a dentist?

(Neden bir dişçiye görünmüyorsun?)

  • How about resting this weekend?

(Bu haftasonu dinlenmeye ne dersin?)

Son Yöntem Kendinizi Kişinin Yerine Koyma

Eğer sizden biri tavsiye istiyorsa, kendinizi o kişinin yerine koyarak cevap verme etkili olabilir. Bu yöntem aynı zamanda verdiğiniz tavsiyenin sebebini açıklamak için de iyi bir yöntemdir. Bunu İngilizce olarak nasıl ifade edebiliriz? Bu durum için özellikle kullanılan “If I were you, I would…” gramer yapısından yararlanabiliriz. Bu bir kalıptır ve aynen bu şekilde kullanılır. Sık kullanılan bir yöntem olmasıyla birlikte direk olmayan konuşma stiline girer. Çünkü kişiye net bir şekilde bu tavsiyeyi uygulamasını söylemezsiniz. Onun yerinde olsanız sizin nasıl davranacağınızı ifade etmiş olursunuz. Böylece verdiğiniz tavsiyenin sorumluluğu azalabilir.

  • If I were you, I would get a bird.

(Senin yerinde olsaydım, kuş alırdım.)

  • If I were you, I wouldn’t drive right now.

(Senin yerinde olsam, şu an araba sürmem.)

Daha fazla tavsiye yöntemi için bu videoyu izleyebilirsiniz.

Educall Academy

İngilizce ve Türkçede daha birçok tavsiye verme yöntemi bulunmaktadır. Educall Academy hocalarımız sayesinde diğer yöntemleri de rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Educall Academy hocaları derslerde ve sonrası için aslında birçok tavsiye verme yöntemi kullanmaktadır. Belki bu blog yazımızdan sonra onların nasıl tavsiye verdiklerini ve bu blogtaki hangi yöntemleri kullandıklarını gözlemleyebilirsiniz.

90    |   0