<İngilizce'ye ve İngilizce Öğrenimine / Öğretimine Dair Bazı Yaklaşımlar, Görüşler ve Değerlendirmeler (4)>

11. “Britanya İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, İş İngilizcesi, Denizcilik İngilizcesi, Teklifli / Teklifsiz (Formal / Informal), vs.“ etiketler tam olarak ne anlama gelir, neden kullanılır?

Öncelikle bunların birer “etiket“ olduklarını belirtelim. Yukarıdaki ve benzeri etiketler sınıflandırma kolaylığı ve daha spesifik olma bakımından tercih edilir. Elbette İngilizce tektir ve asıl eğitimi yapılan “General English“tir; ancak bazen profesyonellerin yahut daha belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak Genel İngilizce tabanlı meslekî, teknik ve Özel İngilizce eğitimleri yapılabilir. Burada önemli olan nokta Genel İngilizce’nin esas ve temel olduğudur; diğer “İngilizceler“ buna dayanılarak, yaslanarak geliştirilir. Genel İngilizcesi zayıf olan birinden iyi bir İş İngilizcesi, Denizcilik İngilizcesi, vs. beklemek pek yerinde olmayacaktır. Genel İngilizcesi iyi düzeyde olan birisi ise kendisinden istenen Özel İngilizce türü ne olursa olsun onda rahatlıkla başarılı ve yeterli olabilir. Britanya ve Amerikan İngilizcesi ise İngilizce’nin en temel iki lehçesi (dialect)’dir; yalnız burada bunların da etiket olarak kullanıldığını, “standard“ olduğu farz edilen dili işaret ettiğini ve Britanya ve ABD içinde gene birbirinden farklı birçok lehçenin ve çeşidin var olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Değişik İngilizce’lere aşina ve vâkıf olmak elbette faydalıdır ve avantaj sağlar; ancak kullanımda standard bir İngilizce’yi seçerek (Britanya veya Amerikan İngilizcesi) ona sadık kalmak, bunları birbirine karıştırmamak genelde uzmanların tavsiyesidir (özellikle telaffuz şekillerinde ve kelime seçiminde dikkatli ve tutarlı olmak önemlidir - mesela “can’t“ için /kant/ diyorsanız hep öyle deyin, Amerikalılar gibi telaffuz etmek için /kaent/ diyorsanız gene hep öyle sesletin; kelime seçiminde “lorry / truck, underground / subway, colour / color, centre / center, holiday / vacation, lift / elevator, vs. ayrımların farkında olun ve bunlara özen göstermeye çalışın).

12. “Formal / Informal, Slang, Spoken, Written, Literary, Taboo, Colloquial, etc.“

Gene yukarıdakilar gibi İngilizce’nin farklı kullanım şekillerini gösteren başka birçok etiket bulunmaktadır. Özellikle öğrenci sözlüklerinde (learners dictionaries) bunlarla sıkça karşılaşılır.   “Register“ dediğimiz bu ayrımlar da önemlidir ve bunların farkında olmak gerekir. Dilin kültürel ve sosyal yönleri, boyutları da olduğu unutulmamalıdır. Türkçe’deki kullanım şekillerimizin birçoğu İngilizce için de geçerlidir; mesela arkadaşlarımızla, yakınlarımızla konuşurken daha teklifsiz, daha senli-benli ve dolaysızızdır. Buna mukabil, söz gelimi iş ortamındaki mesafeli ilişkiler de dile aynı şekilde yansır ve konuşmalar daha resmî, teklifli, sizli-bizli, dolaylı ve “usturuplu“ bir niteliğe bürünür. Bu İngilizce konuşurken de böyledir; kullandığımız İngilizce ortama, şartlara, muhataplarımıza, amacımıza, verilmek istenen izlenime, vs. göre değişiklik gösterebilir. Uygunsuz, yakışıksız bir kullanım ise başımıza dert dahi açabilir; mesela Afrika kökenli insanlardan bahsederken kullanılacak en uygun kelimeler “black“ veya “African“ dır; N harfiyle başlayan kelimeyi, bilhassa pek samimi olmadığımız kişiler arasındayken kullanmaktan kaçınmak, hatta hiç kullanmamak gerekir.

 

5402    |   0