İngilizcede Fiilimsi Yapmanın Bir Yolu “Gerund”

Gerund konusuna girmeden önce başlığımızdan da anlayacağınız gibi fiilimsi nedir onu hatırlamalıyız. Türkçede fiilimsi aslında fiil olan ama ek alarak isim gibi davranan yapılara denir. Türkçede fiilimsi yapmanın üç yolu vardır. Biz bunları İsim-fiil (-iş, -mek, -me), sıfat-fiil (-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş) ve zarf-fiil (-ken, -meden, -ip, -ince, -dikçe, -diğinde, -eli, -erek, -esiye, -cesine, -meksizin) ekleri olarak biliyoruz. Bu ekler bir fiile gelir ve onları isim haline getirir. İngilizcede de durum aynı böyledir. Fakat İngilizce de fiilimsi yapmak için iki yapı kullanılır. Bunlara Infinitives ve Gerund isimleri verilmiştir. Biz bugün bloğumuzda ikinci yapı yani Gerund yapısını konuşacağız.

Gerund yapısı gramer olarak Türkçedeki fiilimsi yapma şekline benzer. Bu demek olur ki aynı Türkçedeki gibi ek fiilin sonuna gelir ve fiil isim olur. Gerund yapısının eki ise Türkçenin aksine bir tanedir. Gerund eki olarak adlandırdığımız ek “–ing” ekidir. Bu ek size bir yerden tanıdık geliyor mu? Doğru bildiniz bu aynı zamanda Continuous zamanların sonuna getirdiğimiz “-ing” ekidir. Bu yüzden Gerund yapısını, Continuous zamanları ile karıştırmamalıyız. Bunu ayırt etmenin yolu ise cümlede başka bir fiil olur olmadığına bakmaktır. Cümlenin içinde iki tane ana fiil varsa bu yapı Gerund yapısı olacaktır.

Şimdi Gerund yapısını genel hatları ile anladığımıza göre kullanış biçimlerine bakabiliriz.

Özne Konumunda Gerund

Fiil “-ing” eki aldıktan sonra özne konumunda rahatlıkla kullanılabilir. Artık isim görevi gördüğü için fiilimsi başa getirilir ve cümlenin öznesi olur. Gelin örneklerimize bakalım.

 • Singing makes Emily happy.

(Şarkı söylemek Emily’i mutlu eder.)

 

 • Swimming is a good exercise.

(Yüzmek iyi bir egzersizdir.)

Nesne Konumunda Gerund

 • Sarah enjoys dancing.

(Sarah dans etmekten çok hoşlanır.)

 

 • I hate shouting so much.

(Bağırmaktan nefret ederim.)

Gerund yapısının özne ve nesne konumunda kullanımını gördük. Bu şekilde görünce gerçekten basit bir yapı olarak görünebilir. Fakat bloğumuzun başında da bahsettiğimiz üzere İngilizce de iki şekilde fiilimsi yapabilirsiniz: Infinitive ve Gerund. Peki bunları kullanırken nasıl bir ayrım yapmalıyız?

İşte işler biraz burada karışabiliyor. Şöyle ki çoğu durumda cümlede kullandığınız ana fiil hangi yapının geleceğine karar veriyor. Bu yüzden bu duruma ezberde biraz karışabiliyor. Özellikle Gerund yapısının kullanıldığı fiillere aşağıda bakabilirsiniz.

Arkasından Gerund Gelen Bazı Sıfatlar

 Afraid of

 Angry about/at

 Bad at

 Clever at

 Interested in

 Proud of

 Crazy about

 Disappointed about

 Excited about

 Famous for

 Fond of

 Sorry about

 Worried about

 

 

 • He is afraid of climbing a mountain.

(O dağa tırmanmaktan korkar.)

 

 • I am interested in coming to your house.

(Evine gelmeyi düşünüyorum)

 

 • He is clever at playing chess.

(O satranç oynamakta başarılıdır.)

Gerund Belli Edatlardan Sonra

 About

 After

 Apart from

 Because of

 Before

 By

 In

 Instead of

 On

 

 • We came to school after driving for 15 minutes.

(Biz okula 15 dakikalık bir sürüşten sonra geldik.)

 

 • He told the joke without laughing.

(O şakayı gülmeden anlattı.)

Arkasından Gerund Gelen Fiiller

 Admit

 Advise

 Allow

 Appreciate

 Avoid

 Suggest

 Understand

 Miss

 Reject

 Consider

 Delay

 Deny

 Dislike

 Enjoy

 Resist

 Imagine

 Permit

 Practice

 Complete

 Discuss

 Finish

 Keep

 Mention

 Postpone

 Quit

 Recall

 Recommend

 

 • He admitted having a crush on me.

(Benden hoşlandığını kabul etti.)

 

 • He is considering buying a new house.

(O yeni bir ev almayı düşünüyor.)

 

 • delayed telling him the bad news.

(Ona kötü haberi söylemeyi erteledim.)

Gerund hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Educall Academy ile Gerund Öğrenimi

Bloğumuzun son kısımlarında fark ettiyseniz Gerund aslında ezber gerektiren bir yapı haline geliyor. Fakat aslında bu yapıyı kullanmak dile ne kadar maruz kaldığınızla da alakalıdır. Infinitive ya da Gerund yapısını seçerken aslında ne kadar aşina olduğunuzun büyük bir önemi var. Bu yüzden Educall Academy ile ana dili İngilizce olan hocalarla konuşarak bu yapıyı fark etmeden öğrenebilir, yanlış yaptığınız kısımlarda da doğru geri dönütü alarak kalıcı olarak öğrenim sağlayabilirsiniz.

301    |   0