İngilizcede Sebep Belirten Bağlaçlar

Bağlaçlar günlük hayatta ve yazı dilinde gerçekten çok önemli dil yapılarıdır. Özellikle akademik ve resmi bir yazı yazıyorsanız, kullandığınız bağlaçlar yazılarınızı çok daha profesyonel ve etkileyici yapacaktır. Bu sebeplerden dolayı İngilizcede kullanılan yaygın bağlaçları öğrenmek anlama ve konuşma açısından öğrenilmesi gereklidir. Bu yapıları öğrenmek İngilizce öğrenme hızını da artıracaktır. Bugün için yazdığımız blog yazımızda yaygın kullanılan sebep belirten bağlaçlardan bahsedeceğiz. Sebep belirten bağlaçlarımızdan anlam olarak, kullanım olarak ve örnekle detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1) Given that Sebep Belirten Bağlacı

Given that bağlacı anlam olarak “için, mademki, farz edelim ki” şeklinde kullanılır. Bu bağlacın arkasından isim gelmez. Onun yerine Given that yapısından sonra cümle gelir. Özne, fiil ve nesnenin kullanıldığı cümleler gelmelidir. Bu bağlaç yapı gereği cümlenin başında ya da ortasında bulunabilir. Fark ise başa geldiği zaman cümlenin ortasına virgül gelmelidir. Cümlenin başında kullanıldığı zaman sebep önce belirtilmiş olur. Daha iyi anlamak adına örnek cümlelerimize bakabiliriz. Bu örneklerde Given that bağlacı başta ve ortada olduğu zaman anlam farkını anlamak için aynı cümleyi yerlerini değiştirerek inceleyeceğiz.

 • The new system is far better than the previous one in given that it provides faster access to the Internet.

(Yeni sistem öncekinden çok daha iyi, internete daha hızlı erişim sağladığı için.)

 • Given that it provides faster access to the Internet, the new system is far better than the previous one.

(İnternete daha hızlı erişim sağladığı için, yeni sistem öncekinden çok daha iyi.)

 • This is understandable given that he isn’t here at the moment

(Şu an o burda olmadığı için bu anlaşılır bir durum.)

 • Given that he isn’t here at the moment, this is understandable.

(Şu an o burda olmadığı için, bu anlaşılır bir durum.)

2) Because of Sebep Belirten Bağlacı

Because of bağlacını Türkçeye çevirirsek tam çeviri “-den dolayı” şeklinde olacaktır. Çeviriden de anlaşılacağı gibi bu yapı arkasından sonra isim almalıdır. Cümle gelmesi mümkün değildir ve gramer olarak hatalı bir cümle olur. Aynı şekilde bu bağlaçta rahatlıkla yeri değiştirilerek başa ve ortaya konulacak şekilde kullanılabilir. Gerçekten yaygın olarak kullanılan bir bağlaçtır. Eğer bu yapı başta kullanılırsa bir virgül ile diğer cümleden ayrılmalıdır. Örnek cümlelerimiz:

 • I hurt my arm because of the fire.

(Kolumu ateşten dolayı yaraladım.)

 • Because of the fire, I hurt my arm.

(Ateşten dolayı kolumu yaraladım.)

 • I couldn't come to that special party because of the rain.

(O özel partiye yağmurdan dolayı gelemedim.)

 • Because of the rain, I couldn't come to that special party.

(Yağmurdan dolayı o özel partiye gelemedim.)

3) Owing to Sebep Belirten Bağlacı

Owing to anlam ve kullanım olarak “Because of” ile aynı anlamı taşır. Türkçe olarak “-den dolayı” demektir. Bu sebepten ötürü bu bağlaçtan sonra da cümle gelemez. Eğer Owing to yapısından sonra özne kullanıyorsanız, o cümlede bir hata vardır. Owing to sonrası isim getirerek anlam olarak ve gramer olarak doğru bir cümle kurmuş olursunuz. Bu bağlaç Because of yapısının aksine daha az kullanılır. Yine diğer bağlaçlarımızda olduğu gibi bu yapı da başa gelirse virgülle ayrılır ama ortaya gelirse virgül kullanımına gerek kalmaz. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım:

 • Owing to the lack of evidence, the criminal got away.

(Delil yetersizliğinden dolayı suçlu elimizden kaçtı.)

 • The criminal got away owing to the lack of evidence.

(Suçlu delil yetersizliğinden dolayı elimizden kaçtı.)

 • The company had to stop producing it owing to the low demand.

(Şirket düşük talepten dolayı onu üretmeyi durdurmak zorunda kaldı.)

 • Owing to the low demand, the company had to stop producing it.

(Düşük talepten dolayı şirket onu üretmeyi durdurmak zorunda kaldı.)

Eğer daha fazla örnek ve bağlaç öğrenmek istiyorsanız, bu videoya bakmayı unutmayın.

686    |   0