İngilizce’de “The, A, An”

Bugün bloğumuzda bahsedeceğimiz konu aslında dilimizde olmayan bir gramer kuralı olduğu için öğrencilerin İngilizce öğrenirken başlangıçta kullanmayı unuttukları yapılardır. Ama aslında en çok kullanılan ve dil bilginizi en çok gösteren önemli dil kurallarıdır. Ana dili İngilizce olanlar için kullanırken düşünmelerine bile gerek yoktur fakat İngilizce dilini konuşan diğer kişiler tarafından kullanılmadığı zaman hemen fark edilir. Bu yüzden bu konuya ağırlık vermekte ve bu yapıların kullanıldığı cümle ve örneklere bol bol bakarak öğrenmekte büyük yarar vardır.

İngilizce’de “the, a, an” ismi niteleyen ve onunla alakalı belli bir bilgi veren yapılardır. İsimlerden önce kullanılır. Eğer isimden önce sıfat varsa bu yapılar en başta gelerek sıfatın önüne geçerler. Aitlik belirten “my, your, his, her etc.” gibi yapılarla ya da miktar belirten “some, many, much etc.” sıfatlarla asla kullanılmaz. Bunun sebebi ise “the, a, an” isimle alakalı belli bir cisimden mi yoksa herhangi bir cisimden mi bahsedildiği hakkında bilgi verdiği için aitlik ya da miktar belirtirken o cisim hakkında yine aynı şekilde belirlilik hakkında bilgi verirler. Aynı görevi yapan iki yapı beraber kullanılmaz. Bunu daha net anlamak için örneklerimize bakalım.

 • The blue car was broken.

(Mavi araba bozuldu.)

 • My blue car was broken.

(Benim mavi arabam bozuldu.)

İki cümlede de belli bir arabadan bahsedilmektedir. "The" yapısı ile burda herhangi bir araba hakkında değil, hepimizin bildiği belli bir arabadan bahsettiğimizi anlıyoruz. My yapısı da aynı görevi görür ama bu sefer belirli olan arabanın benim arabam olduğundan bahsederiz. Bu yüzden bu iki yapı aynı yere gelir ama beraber kullanılmaz.

 • I have some toys to give you.

(Sana vereceğim bazı oyuncaklarım var.)

 • I have a toy to give you.

(Sana vereceğim bir oyuncağım var.)

Burada ise iki cümlede de oyuncak belirsizdir ama ilk cümlede oyuncak sayısı daha fazlayken, ikinci cümlede ise bir oyuncaktan bahsedilir. Bu yüzden görev olarak ikisi yapı da belirsizlik anlamı verirken birinin sayı olarak daha fazla olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden yine cümledeki yerleri aynı olsa da aynı isimle beraber kullanılamazlar.

Bu farkı da net bir şekilde anladığımıza göre şimdi bu üç yapıya teker teker bakabiliriz.

Belirli Yapı “The”

"The" yapısı cümle içinde konuşulanlar tarafından bilinen belirli isimlerle birlikte kullanılır. Tekil, çoğul, sayılabilen ya da sayılamayan her isimle birlikte kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken tek kural ismin herkesçe bilinmesidir.

 • She went to the concert of Manga yesterday.

(O dün Manga’nın konserine gitti.)

 • She met with the singers in the backstage.

(O sahne arkasında şarkıcılarla tanıştı.)

 • She could feel the passion in the air at the concert.

(O konserdeki tutkulu havayı hissedebiliyordu.)

“The” Yapısını Kullanmamanız Gereken İsimler

"The" yapısı bazı isimlerle asla kullanılmaz bunlardan biri ülkelerdir. Ülkelere istisna olarak yanlızca “The United States (USA)” ve “The United Kingdom (UK)” ile kullanılır.

 • Spain is a beautiful country.

(İspanya çok güzel bir ülkedir.)

 • You should come to Turkey one day.

(Türkiye’ye bir gün gelmelisin.)

Diğer isimler ise kıtalar, şehirler, sokaklar, diller ve özel tatil günleridir.

 • Asia is growing faster every day.

(Asya her gün hızlıca büyüyor.)

 • Ankara is the capital of Turkey.

(Ankara Türkiye’nin başkentidir.)

 • Halloween is a special holiday in America.

(Cadılar Bayramı Amerika’da özel bir tatildir.)

Belirsiz Yapılar “A, An”

A, An” yapıları belirsiz ve tek sayıda olan isimler ile beraber kullanılır. Bu yapılar aynı zamanda sayılabilen isimlerle kullanılır. “A” ve “An” farkı ise ismin başladığı harfe bağlıdır. Eğer bir isim ünsüz bir harf ile başlıyorsa “A” gelir. Eğer bir isim ünlü ile başlıyorsa başına “An” gelir.

 • There is a motorbike outside. Who has it?

(Dışarda bir motosiklet var. O kimin?)

 • I want an apartment in İzmir but it is very expensive.

(İzmir’de bir apartman istiyorum ama çok pahalı.)

Şunu belirtmekte fayda var ki bazı isimler ünlü ya da ünsüz ile başlasa da okunuş farkı yüzünden farklı yapıları alabilirler.

A için istisnalar: a university, a union, a European country

An için istisnalar: an hour, an honest lawyer

Konu hakkında daha fazla örnek ve tekrar için bu YouTube videosunu izleyebilirsiniz:

74    |   0