Nezaket için Would

Başka bir dilde konuşurken en önemli olan konulardan biri de doğru gramer yapısını kullanmaktır. Bu yapıları kullanırken tanıdığımız kişilere farklı ve hiç tanımadığımız bireylerle farklı yapılar kullanılması gerekebilir. Yakın çevremizle konuşurken bu yapılara dikkat etmezken, yabancı birisi ile bu durum değişiklik gösterir. Konuşmada tercih ettiğimiz gramer yapısı bizi istemsizce kaba biri olarak gösterebilir. Bu yüzden aslında dili öğrenirken sadece gramer kurallarına değil, aynı zamanda onların kullanılması gereken durum ve kişilere de dikkat etmek, ikinci bir dil öğrenen kişilere çok yardımcı olacaktır. Bu yüzden bu yazımızda sizlere “Would” gramer konusu ile çeşitli şekillerde daha kibar konuşmanın yollarından bahsedeceğim.

Would” yapısı aslında çok fazla anlam barındıran ve kapsamlı bir gramer konusudur. Bu yapı birçok anlamı kullanıldığı cümle şekline göre verebilir. Biz bugün bu anlamlardan biri olan kibarlık konusuna değineceğiz. Would ile kullandığımız bu yapılarla çok daha kibar ve dil seviyesi olarak çok daha bilirkişi gibi algılanabilirsiniz.

Ricalar için Would

Bir şey isterken ya da rica ederken en çok kullanılan iki yapılar “Would you…?” ve “Would you mind +ing” yapılarıdır. Bu kalıplar sayesinde rica ettiğiniz kişiye daha saygılı konuşur ve daha olumlu cevaplar alabilirsiniz. Kullanımı anlamak içi örneklere bakabiliriz.

  • Would you carry this bag, please?

(Bu çantayı taşır mısın lütfen?)

  • Would you mind opening the door?

(Kapıyı açmanı istesem sorun olur mu?)

  • No, I can open.

(Hayır, açabilirim.)

  • Would you mind not calling him to the party?

(Onu partiye çağırmasan sorun olur mu?)

  • No, I won’t tell him of course.

(Hayır, ona söylemem tabi ki.)

Davet için Would

Birine birşey sunarken, önerirken ya da bir yere davet ederken Would yapısını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için örnek yapılar “Would you like…?” ya da “Would you like to…?” uygun olacaktır.

  • Would you like another drink?

(Bir içecek daha ister misiniz?)

  • Would you like to eat some lasagna?

(Lazanya yemek ister misin?)

  • Would you like to come to my house?

(Evime gelmek ister misin?)

Tercih Yaparken Would

Birşeyi tercih ettiğinizi açıklarken “Would prefer”yapısını kullabiliriz. Bu yapı aslında “prefer to” yapısının çok daha kibar ve resmi halidir. Kullanım ve anlam olarak aynı şekilde kullanılır.

  • I would prefer to eat outside.

(Dışarda yemeği tercih ederim.)

  • I would prefer going to home to hospital.

(Hastaneye gitmektense eve gitmeyi tercih ederim.)

Educall Academy

Educall Academy ile pratik yaparak bu tür günlük durumlarda hangi yapılar uygun hangileri değil rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Native hocalarımız size bu konuda yardımcı olur ve kendinizi ifade etmenin yollarını size açıklayabilirler. Bu yüzden bu yapıları onlarla beraber konuşarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

337    |   0