Past Continuous Tense Kullanımı ve Örnekleri

Bugün hepimizin aşina olduğu ama tam olarak nasıl kullanıldığından emin olamadığımız bir konu olan Past Continuous Tense'i hep beraber tekrar edeceğiz.
Zamanlar arasında gerçekten yaygın olan bir zamandır. Türkçe'de geçmiş zamanın hikayesi olarak adlandırılır ve 'yapıyordum, ediyordum' şeklinde bir kullanıma sahiptir. Bu zaman geçmişte yapılmakta olan eylemlerden bahseder ama eylemin tamamlanıp tamamlanmadığı ile ilgilenmez. Bunun ne anlama geldiğini Past Continuous Tense kullanım amaçlarında detaylı bir şekilde konuşacağız.
O zaman konumuza Past Continuous Tense kullanım şekilleri, anlamları ve hangi durumlarda kullandığımız ile devam edelim.


Past Continuous Tense Cümle Yapısı


Past Continuous Tense ile cümle kurmak aslında gerçekten kolaydır. Kullanılan fiiller yapı olarak düzensiz ve düzenli fiiller olarak ayrılmaz. Bu kuralı her fiil için uygulayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken asıl durum yardımcı fiil ile özne uyumudur. Past Continuous Tense yapısını olumlu, olumsuz ve soru cümlesi halinde detaylı bir şekilde öğrenelim.


Olumlu Cümle 
Olumlu cümle "Subject (Özne) + was/were + Verb -ing + object." şeklinde kurulur. Bu yapıda şeçtiğiniz özneye göre yardımcı fiilimiz 'be' ya was ya da were olur. Dikkat edilmesi gereken kısım burasıdır. Bu ayrımı daha rahat yapabilmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Bu tabloyu öğrendiğimize göre şimdi de Past Continuous Tense olumlu cümle örneklerimize bakalım:

 • I was studying Spanish at 5 o'clock.

(Saat beşte İspanyolca çalışıyordum.)

 • We were riding a bicycle.

(Bisiklet sürüyorduk.)


Olumsuz Cümle
Past Continuous Tense cümlelerinde olumsuz yapmak için was/were yardımcı fiiline olumsuzluk anlamı katan 'not' ekini eklemeniz yeterlidir. Verb -ing kısmı aynı olduğu gibi kalmaktadır. Öznelere göre olumsuz ayrımı için yine tablomuzdan yararlanabilirsiniz.

Şimdi de Past Continuous Tense olumsuz cümle örneklerine göz atalım:

 • He wasn't cooking when I came home. 

(Ben eve geldiğimde o yemek yapmıyordu.)

 • They weren't fighting this morning.

(Bu sabah kavga etmiyorlardı.)


Soru Cümlesi
Past Continuous Tense kullanarak soru yaptığımızda yardımcı fiillerimiz 'was/were' en başa geçmelidir. Bu durumda öznemiz 'was/were' ve 'verb -ing' arasına girer. Tablomuzdaki gibi bir yapı oluşur.

Soru cümleleri örneklerimiz:

 • Were you talking to Ahmet? 

(Ahmet ile mi konuşuyordun?)

 • What was the dog doing yesterday?

(Dün köpek ne yapıyordu?)

Past Continuous Tense Kullanım Amaçları
Hepimiz aslında Past Continuous Tense kullanımını 'geçmişte uzun süren olaylar için kullanılır' olarak hatırlıyoruz. Bu yanlış bir tanım değildir ama eksik kalmaktadır. Öncelikle bu anlamda kullanılan örnek cümlelerimize bakalım:

 • She wasn’t wearing jeans. She was wearing a dress.

(O kot pantolon giymiyordu. O bir elbise giyiyordu.)

 • was making dinner when she arrived.

(O geldiğinde ben akşam yemeği yapıyordum.)

Bu cümlelere bakarsak evet hepsi belli bir zaman içinde gerçekleşmiş, bir anda olup bitmemiştir. Fakat Past Continous Tense aynı zamanda başka bir durum tarafından bölünen eylemler içinde kullanılır. Sürenin uzunluğu ya da kısalığı önemli değildir. Önemli olan o işi yapıyorken bölünmüş olmanızdır. 

 • While we were having a picnic, it started to rain.

(Biz piknik yaparken yağmur yağdı.)

 • A: What were you doing when you broke your leg?

(Ayağını kırdığında ne yapıyordun?)

 • B: I was snowboarding.

(Kayakla kayıyordum.) 
Burda gördüğünüz gibi Past Continous Tense ile kullanılan eylemler bir başka durumdan dolayı yarım kalmıştır. Bu gibi durumlarda bölünen durumlar için Past Continous Tense kullanılmalıdır.
Son kullanımımız ise geçmişte iki eylemin aynı anda yapıldığını belirtme yöntemi olarak Past Continous Tense kullanmaktır. Örnekler:

 • When Ellen was reading, Tim was watching television.

(Ellen kitap okurken, Tim televizyon izliyordu.)

 • Were you listening while he was talking?

(O konuşurken onu dinliyor muydun?)
Past Continous Tense için üç kullanım amaçlarını böylece öğrenmiş olduk. Daha fazla örnek ve bir özet için alttaki youtube videosuna da bakabilirsiniz.


Past Continous Tense Kullanımına En İyi Nasıl Alışılır?

Her ne kadar kolay bir zaman olsa da kullanırken en çok karıştırılan zamanlardan biridir. Öznelerle uyumlu bir şekilde bu zamanı kullanmanın en iyi yolu pratik yapmaktır. Bunun içinde Educall Academy sayesinde native hocalarla çalışarak artık farkında olmadan Past Continuous Tense doğru kullanabilirsiniz

874    |   0