Present Perfect Simple Tense Nasıl Kullanılır?

Hepimizin duyduğu, hatta daha önceki İngilizce derslerinizden hatırlayacağınız bir konu olan Present Perfect Simple Tense konusuna detaylı bir şekilde bakacağız. Present Perfect Simple Tense anlam olarak kavraması zor bir yapı olabilir. Çünkü bu gramerin direk bir çevirisi Türkçe diline yapılamaz. Anlam olarak da böyle bir yapı Türkçede yoktur. Fakat bu sizi ümitsizliğe götürmesin. Aslında bu blog yazımızda bahsedeceğimiz Present Perfect Simple yapısının kullanım alanlarını öğrendiğimizde bu yapı size gayet kolay gelecektir çünkü bu yapının mantığını kavramış olacaksınız. Şunu da aklımızda bulunduralım; Present Perfect Simple Tense birçok anlama gelebilir ve bu anlamları diğer gramerlerde verebilir. Bu yüzden bu yapı ile ilgili örnek cümle ve konuşmalara bakarak doğru kullanımları farkında olmadan edinebilirsiniz.

Present Perfect Simple Tense kullanım alanlarına bakmadan önce yapının pozitif, negatif ve soru yapılarını nasıl oluşturduğumuzu hatırlamakta yarar var. Bu yapı “Have/has V3” yapısı ile kurulur.

 • I have finished my meal.

(Ben öğünümü bitirdim.)

 • He has gone to hospitat.

(O hastaneye gitti.)

Present Perfect Simple yapısında negative yapmak için “have/has not V3” yapısını kullanmak yeterlidir.

 • We haven’t called the company yet.

(Biz hala şirketi aramadık.)

 • She hasn’t visited Italy since March.

(Marttan beri İtalya’ya gitmedi.)

Soru yapısı ise yardımcı fiil olan “have/has” yapısının öznenin önüne getirilmesi ile oluşur.

 • Have they celebrated Halloween this year?

(Bu yıl cadılar bayramını kutladılar mı?)

 • Has the dog barked for hours?

(Köpek saatlerce havladı mı?)

Artık bu yapıyı nasıl kuracağımızı bildiğimize göre kullanım alanlarını örneklerle inceleyebiliriz.

Present Perfect Simple Tense Kullanım Alanları

1) Eylem olarak bitmiş ama etkisi devam eden durumlarda Present Perfect Simple kullanılır.

 • He has turned on the air conditioner.

(O klimayı açtı.)

 • It hasn’t snowed this year.

(Bu yıl kar yağmadı.)

2) Geçmişte olan bir durumun sonucunu vurgulamak istersek bu yapıyı kullanabiliriz.

 • We have done our homework carefully.

(Biz ödevimizi dikkatlice yaptık.)

 • Haven’t you already talked about this issue?

(Bu sorun hakkında çoktan konuşmadınız mı?)

3) Geçmişte yaşanmış kişisel deneyimlerden bahsederken kullanılır.

 • I have been to Paris once.

(Ben Paris’te bir kere bulundum.)

 • George hasn’t driven a car before.

(George daha önce araba kullanmadı.)

Educall Academy

Bu yapı anlam olarak anlaşılabilse de pratik olarak oturtması zor olabilir. Bu yüzden profesyonel yardım alarak pratikte de rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Eğer sizde Present Perfect Simple Tense konusunu rahatlıkla kullanarak dil seviyenizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, Educall Academy ile konuşma pratiği yapabilir ve amacınıza ulaşabilirsiniz.

556    |   0