Should / Could / Would Arasındaki Fark Nedir?

‘Modal’ fiiller İngilizce öğrenirken sizin için tam bir baş ağrısı olabilir. Türkçe’de İngilizcedeki gibi ihtimal ve olasılık durumunu anlatmak için ayrıca kullanılan yardımcı fiiller mevcut değildir. Bunun yerine biz fiile eklediğimiz eklerle hem olayın zamanını hem modalların taşıdığı anlamları ifade edebiliriz. Peki bu İngilizcedeki Modallar nedir ve ne için kullanılır? Modallar İngilizcede ana fiille ‘go, come, buy’ ifade edemediğimiz olabilirlik, yetenek, izin, istek, kapasite, öneriler, yükümlülük veya tavsiye gibi durumları ifade etmek için kullanılan yardımcı fiillerdir. Bunlar cümlede alışılmıştan, bildiğimiz yardımcı fiillerden –does, am, is- farklı olarak hem zamanı hem de anlamı etkileyen yardımcı fiillerdir. Bunlar her zaman ana fiilden önce gelir. ‘I would go shopping but I stayed home.’ ‘Alışverişe gidecektim fakat evde kaldım.

İngilizce’ de 10 farklı modal fiil var. Biz bugün en çok karıştırdıklarımı should, could, would’ u ele alacağız. Diğerleri ise "can," "could," "may," "might," "must," "ought," "shall," ve "will". Should, could ve would arasındaki farklılıkları madde madde inceledik. Keyifli okumalar!

 ‘Should’ un Kullanımı

Üç modal fiil de ihtimaller için kullanılıyor olsa da should daha kesin durumlarda öneriler vermek, durumun ciddiyetinden doğan bir eylemin gerekliliğini ifade etmek için kullanılır. Fiil not ekini taşır, should not veya shouldn`t arkasından gelen asıl fiil yalın halde kullanılır ‘should go’, ek almaz ‘should going/ goes’.

 

 1. John should be at the bank by 02.00 PM. It closes at 02.30 PM.   John saat 2 de bankada olmalı (olması gerekiyor). Banka 2.30 da kapanıyor.
 2. Should we turn left at this street?  Sokağın soluna mı dönmeliyiz?
 3. Shouldn’t you be getting ready for work?  İş için hazırlanıyor olman gerekmiyor mu?
 4. You should stop eating fast food. Fast food yemeyi bırakmalısın.  
 5.  She should go to the dentist first thing in the morning. Sabah ilk iş olarak dişçiye gitmeli.

 

 ‘Would’ un Kullanımı

Would bir şey rica ederken, farazi/varsayım durumlarda oluşan ihtimali anlatmak için kullanılır. Ayrıca ‘will’ in geçmiş zamandaki halidir. Fiil not ekini taşır, would not veya wouldn`t arkasından gelen asıl fiil yalın halde kullanılır ‘would play’, ek almaz ‘would playing/ plays’.

 1. “When would we have time to enjoy together?”  Ne zaman birlikte vakit geçirip eğlenecektik?
 2. I would do shopping but I had to finish my presentation. Alışveriş yapacaktım ama sunumumu bitirmek gerekiyordu.
 3. Would you like some chocolate cake? Çikolatalı kek ister misin?
 4. Would you open the door? Kapıyı açabilir misin?
 5. If people were more generous, there wouldn’t be so much poverty in the world today. İnsanlar daha cömert olsalardı, bugün dünyada bu kadar yoksulluk olmazdı.
 6. I would expect him to win the competition. Yarışmayı kazanmasını beklerdim.

 

‘Could’ un Kullanımı

Could anlık ihtimalleri anlatmak, rica etmek, gelecekte olması muhtemel durumlardan söz etmek ve geçmişteki yeteneklerden bahsetmek için kullanılır. Fiil not ekini taşır, could not veya couldn`t arkasından gelen asıl fiil yalın halde kullanılır ‘could dance’, ek almaz ‘could dancing/ dances’.

 1. What a beautiful car! It could be Adam’s.”   Ne kadar da güzel bir araba. Adam’ ın arabası olabilir.
 2. I could change my mind when the situation changes.   Durumlar değiştiğinde fikrimi değiştirebilirim.
 3. Could you please carry this box?  Bu kutuyu taşıyabilir misin?
 4. When I was younger, I could run a km in 7 minutes. Now it takes me 20 minutes!   Gençken 1 kilometreyi 7 dakikada koşabiliyordum. Şu an 20 dakikamı alıyor.

 

Hepsini bir arada kıyaslayalım;

 • Adam could visit us on Monday.

Adam pazartesi günü bizi ziyaret edebilir.  

 • Adam would visit us on Monday. 

Adam pazartesi günü bizi ziyeret edecekti.

 • Adam should visit us on Monday. 

Adam pazartesi bizi ziyaret etmeli

 

Unutmayın, could olması muhtemel durumlar için, would hayali farazi veya gerçekleşmesi beklenmiş ama olmayan durumlar için, should şiddetli tavsiye veya öneriler için kullanılır.

4922    |   0