Simple Past Tense Konu Anlatımı

Bugünkü konu anlatım yazımız, İngilizcede en çok kullanılan zamanlardan biri olan Simple Past Tense ile alakalı.

Simple Past Tense, İngilizcenin doğru ve etkin kullanımı açısından kavranması gereken olmazsa olmaz bir konudur. Çünkü yazı dilinde ve özellikle konuşma dilinde bu zaman kipi, geçmiş olaylardan bahsedilirken çok sık kullanılmaktadır. Bu konuyu tam manasıyla öğrenmek için, öncelikle bu zaman kipi ile alakalı belli başlı kuralları güzel bir şekilde kavramak gerekir.

Dilerseniz Simple Past Tense konu anlatımı yazımıza, bu zaman kipinin ne olduğunu, hangi kurallara sahip olduğunu örnek simple past tense cümleleri ile açıklayarak başlayalım.

 

Simple Past Tense Nedir?

İngilizcede Simple Past Tense, geçmiş bir zamanda başlamış ve yine geçmiş bir zamanda tamamlanmış olayları ifade eden zaman kipidir. Bu haliyle söz konusu zaman kipi, Türkçedeki geçmiş zaman kipi ile oldukça benzerlik göstermektedir.

Örn: I went to school yesterday.

         (Dün okula gittim.)

Görüldüğü gibi eylem, dün yaşanıp, dün sona ermiştir. Bu nedenle Simple Past Tense, past continuous tense ile ayrışmaktadır. Simple Past Tense’in dilde çeşitli alanlarda kullanımı söz konusudur. Gelin bu alanlara hep birlikte yakından bakalım.

Simple Past Tense Kullanım Alanları ve Örnek Cümleler

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Simple Past Tense genellikle geçmiş zamanda gerçekleşmiş ve nihayete ermiş durumlarda kullanılmaktadır. Haydi bu durumları cümlelerle örnekleyelim.

  • He was in my place last night.

(O dün gece benim evimdeydi)

 

  • I watched a fantastic show in this theatre last year.

(Geçen yıl bu tiyatroda inanılmaz bir gösteri izledim.)

 

  • I took a language course last summer and it was terrible.

(Geçen yaz bir dil kursu aldım ve korkunç geçti.)

 

  • 3 years ago, she gave birth to her fourth child.

(3 yıl önce üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.)

 

Simple Past Tense ile Cümle Kurma

Simple past tense kullanarak geçmiş zamanlı cümle kurmak, tıpkı geniş zamanlı cümleler kurmak gibidir. Geçmiş zaman cümlesinde de geniş zamanda olduğu gibi özne ve yüklem kullanılır, bu iki ögeye ek olarak da cümle tümleç ve zarflar ile zenginleştirilir.

Ancak bunun yanında, past tense’de fiillerin durumu diğer tense’lere göre farklılık göstermektedir. Öğrencinin aklında tutması gereken en önemli Simple Past Tense kuralı budur. Geçmiş zamanlı cümlelerde fiil kullanımı ile ilgili bu kural, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Gelin bu üç cümle çeşidine yakından bakalım.

Olumlu Cümle

Simple Past Tense olumlu cümlelerde kullanılacak fiil düzenli bir fiilse sonuna “-ed” eki getirilerek kullanılır. Ancak eğer fiil düzensiz (irregular) ise bu durumda fiilin ikinci hali (V2) kullanılır. İşte bazı olumlu  Simple Past Tense cümleleri;

Örnek:

  • I played football yesterday evening. (Düzenli Fiil)

(Dün akşam futbol oynadım.)

 

  • I went to the stadium last week. (Düzensiz Fiil - go)

(Geçen hafta stadyuma gittim.)

Olumsuz Cümle

Simple Past Tense olumsuz cümlelerde, cümle -do yardımcı fiili ile kurulur. Olumsuz cümlelerde asıl fiil herhangi bir değişime uğramazken, -do yardımcı fiili V2 haline çekilir. Bu yardımcı fiilin ikinci hali (V2) -did şeklinde kullanılır. İşte bazı olumsuz Simple Past Tense cümleleri

Örnek:

  • I didn’t make my homework

(Ödevimi yapmadım)

Soru Cümlesi

Tıpkı diğer tense’lerde olduğu gibi, Simple Past Tense soru cümlelerinde de tek yapılması gereken şey çekimli yardımcı fiili başa almaktır. Wh soru zarfları ile kurulan soru cümleleri ise “Soru zarfı + yardımcı fiil + özne” şeklinde oluşturulmaktadır. İşte bazı olumsuz Simple Past Tense cümleleri.

Örnek:

  • Did you by a gift for me?

(Benim için bir hediye aldın mı?)

 

  • What did you buy to me?

(Benim için ne aldın?)

 

Online İngilizce Öğrenmenin En İyi Yolu

Eğer uzaktan online ingilizce kursu almayı arzu ediyorsanız doğru adres Educall platformudur. Bu platform sayesinde native eğitmenler eşliğinde ingilizce online eğitim ile İngilizce pratik yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz.

442    |   0