Subject Pronouns vs Object Pronouns

Subject Pronouns vs Object Pronouns (Kişi Zamirleri vs Nesne Zamirleri) - Who? vs Whom?

Bir cümlede ögeleri bulmak için sorular sadece yükleme sorulur. Yükleme sorulan "Kim"? sorusu bize özneyi, "Kimi?" Sorusu ise nesneyi gösterir.
 
Kişi zamirleri cümlede eylemi gerçekleştirenin, yani öznenin yerini tutan kelimelerdir. Nesne zamirleri ise o eylemden etkilenenin, yani nesnenin yerini alan kelimelerdir. Aynı ismi cümle içinde tekrarlamamak için de kullanılırlar.
 
(Özneler ve yerlerini alan kişi zamirleri kalın harfler ile, nesne zamirleri ise altı çizili şekilde gösterilmiştir.)
 

What is a pronoun? (Zamir nedir?)
A pronoun is any word that takes the place of a noun. (Cümlede bir ismin yerini alan her kelime zamirdir.)
 
Ex: Felix is a youtuber, he makes videos. (He is used for Felix)

 

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)
The subject pronouns are I, we, you, he, she, it, and they. A "subject pronoun" is a pronoun that does the action (eylemi yapan) in a sentence.
I > First person singular
Ex: I am a member of Educall.
 
We > First person plural
Ex: Me, Mehmet and Nefise are the members of Educall. > We are the members of Educall.
 
You > Both second person singular and plural
Ex: You are learning grammar. (singular)
      You (You and the other students) are all studying English. (plural)
"You" zamirinin çoğul için de tekil için de kullanımı aynıdır. Türkçe'de sen/siz diye ayrılırken İngilizce'de ayrılmaz.
 
He, She, It > Third person singular
Ex: He/She/It is sleeping on the sofa. > Robert/Julia/My cat is sleeping on the sofa.
"O" zamiri Türkçe'de kadın, erkek ve cansız varlıklar, hayvanlar için ayrılmazken İngilizce'de erkek için "he", kadın için "she" ve cansız varlıklar, hayvanlar için "it" şeklinde üçe ayrılır.
 
They > Third person plural (can be used for both human and non-human)
Ex: My students speak many languages, they are clever. (They is used for humans)
    These books are expensive, they are hard-cover books. (They is used for books)
They (Onlar) zamiri, he/she/it zamirlerinin çoğul hali olduğundan," it" için çoğul olarak da, yani cansız varlıklar ve hayvanların çoğulu için de kullanılır. Yani hem insan, hem insan olmayanlar için kullanılabilir.

 

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)
The "object pronoun" takes the place of a noun that receives the action (eylemden etkilenen). The object pronouns are me, us, you, him, her, it and them.
Ex: Felix is a youtuber. He makes videos. He makes them daily. (Them is used for videos)
 
Me > First person singular
Ex: Tom saw me today.
 
Us > First person plural
Ex: Tom and I work for a big company, you can find us on the internet. (Burada virgülden önceki cümlede özne "Tom and I" iken, virgülden sonraki cümlede yerini "bizi" nesne zamiri alıyor, çünkü karşısındaki kişiye bizi bulabilirsin demek istiyor. Bulma eylemini yapacak olan "You", bulunacak olan ise "Us".)
 
You > Both second person singular and plural
Ex: I saw you chasing a bus this morning
      This lesson will help you all to learn English.
Kişi zamirlerinde olduğu gibi, nesne zamirlerinde de "you", Türkçe'de olduğu gibi seni/sana, sizi/size diye ayrılmak yerine iki durumda da aynıdır.
 
Him, Her, It > Third person singular
Ex: Chris is my supervisor at work. I saw him this morning. (Burada da yukarıdaki örnekte olduğu gibi virgülden önceki cümlede özne "Chris" iken, virgülden sonraki cümlede yerini "onu" nesne zamiri alıyor, çünkü karşısındaki kişiye onu gördüğünü söylüyor. Görme eylemini yapan olan "I", görülen ise "him".
Ex:I have an old computer. I bought it seven years ago. 
 
Them > Third person plural
Ex: The children are happy today. Their teacher took them to the park. (Them, the children yerine kullanılmış.)

13299    |   1