Tag Questions (Değil mi?)

Tag questions diğer adıyla ‘değil mi’ soruları, İngilizce’de bir cümleyle başlayıp sonrasında kısa bir soru yapısıyla devam eden özel bir cümle grubudur. Bu tarz soruları karşımızdaki kişiden onay almak istediğimizde sorarız. Örneğin, ‘You won’t come to the party, will you?’ (Partiye gelmeyeceksin değil mi?). Başka bir örnekte ise cümle yapısını görelim. He is ready for the wedding ceremony, isn’t he? (Düğün için hazır değil mi?) Tag questions’ ın temel cümle yapısında cümlenin ilk kısmı pozitifse soru kısmı auxiliaries- yardımcı fiiller (do, does, am etc.) ve modals (shall, could, can etc.) kullanılarak ikinci kısmı bir önceki örnekte görebileceğiniz gibi sadece özneyle olumsuz soru cümlesi yapılır. Eğer ilk cümle olumsuzsa, soru cümlesi yine aynı mantıkla özne ve yardımcı fiiller veya modal fiillerin kullanımıyla olumlu şekilde kurulur. Burada önemli olan nokta ilk cümlede hangi yardımcı fiilin veya modal fiilin kullanıldığıdır.

Olumlu Sorular

Örnek 1: We have finished, haven’t we?

Anlamı: Tamamız, bitti değil mi?

Örnek 2: You are coming, aren’t you?

Anlamı: Geliyorsun değil mi?

Örnek 3: We must cancel the meeting, mustn’t we?

Anlamı: Toplantıyı iptal etmeliyiz, değil mi?

Örnek 4: I should call the police, shouldn’t I?

Anlamı: Polisi aramalıyım değil mi?

 

Olumsuz Sorular

Örnek 1: You don’t like coffee, do you?

Anlamı: Kahve sevmiyorsun değil mi?

Örnek 2: She can’t help us, can she?

Anlamı: O bize yardım edemez, değil mi?

Örnek 3: It isn’t windy, is it?

Anlamı: Dışarısı rüzgarlı değil, değil mi?

Örnek 4: They aren’t English, are they?

Anlamı: Onlar İngiliz değil, değil mi?

Tag Questions Sorularını Cevaplama

Tag questions sorularını cevaplarken dikkat etmemiz gereken şey her dilde bu sorulara verilen cevabın değişebileceğidir. İngilizce’de ise bu sorulara cevap verirken cümlenin yapısına veya olumsuz olumlu olmamasına değil anlamına bakarız. Örneklerle inceleyelim.

 

Örnek: The water freezes at 0 Celcius degree, doesn't it? Yes, it does.

Anlamı: Su 0 derecede donar, değil mi? Evet, öyle.

 

Örnek: They don’t like birthday parties, do they? Yes, they do.

Anlamı: Onlar doğum günü partilerini sevmez değil mi? Evet, severler.

 

Örnek: She can’t drive a car, can she? No, she can’t.

Anlamı: O araba süremez, değil mi? Hayır, süremez.

 

Örnek: The Sun is a planet, isn’t it? No, it isn’t.

Anlamı: Güneş bir gezegen değil mi? Hayır, değil.

 

İstisnai Durumlar

Olumsuz Sıklık Zarfları

Never (asla), rarely (nadiren), hardly, barely, scarcely (neredeyse hiç) sıklık zarfları olumsuz anlam taşıdığı için cümle yapısı olumlu olsa bile anlam olarak olumsuz olduğu için ondan sonra gelen tag questions yapısı olumlu olmak zorundadır.

 

Örnek 1: You never drink cola, do you?

Anlamı: Hiç kola içmezsin değil mi?

Örnek 2: She rarely helps him with his homework, does she?

Anlamı: O nadiren yardım eder değil mi?

 

Tonlama

Tag questions’ (değil mi soruları) da tonlamayı değiştirerek cümlenin anlamını da değiştirebiliriz. Eğer ses tonumuz gittikçe yükseliyorsa gerçek bir soru anlamı taşır. Örneğin, “You haven’t seen my phone, have you?” (Telefonumu görmedin değil mi?).  It is very annoying, isn’t it? Bu sorudaysa tonlama gittikçe düşüyorsa soru anlamını taşımaz.

Emir Cümleleri

Emir cümlelerini bazen tag questions ile yaparız fakat cümle yine emir cümlesi olarak kalır ve cevap gerektirmez. Davetler için won’t, emirler için can, can’t, will, would kullanırız. İlk cümle olumlu olsa da ikinci cümleyi de olumlu yaparız. Özellikle birinden bir şey rica ederken ikinci cümleyi olumsuz yapmanız kabalık olabilir. Örneğin, “Help me, can’t you?” (Bana yardım et, edemezsin değil mi?) cümlesindeki gibi.

Have a cup of coffee for yourself, won’t you?

Kendine bir kahve almaz mısın?

 

Show me your dress, can you?

Elbiseni bana gösterebilirsin değil mi?

 

Turn off the TV, will you?

Televizyonu kapatabilirsin değil mi?

 

Özel İstisnai Durumlar

I am right, aren't I?    

Haklıyım değil mi?

Amn't I** yerine aren't I kullanırız.

 

You have to go, don't you?   

Gitmek zorundasın değil mi?

Have to bir fiil olduğu için do/does/don’t/doesn’t ile kullanırız.

 

I have been answering, haven't I?

Cevap veriyordum, değil mi?

Present Perfect Tense ile kurulan cümlelerde sadece have/has/haven’t/hasn’t kullanılır.

 

Nothing will happen, will it?  

Hiçbir şey olmayacak değil mi?

Nothing ile kurulan cümleler olumsuz anlam taşıdığı için ikinci cümle olumlu yapılır. Tag questions’ ın ikinci kısmında ‘nothing’ yerine ‘it’ kullanılır.

 

Nobody helped us, did they?

Kimse bize yardım etmedi, değil mi?

Nobody ile kurulan cümleler olumsuz anlam taşıdığı için ikinci cümle olumlu yapılır. Tag questions’ ın ikinci kısmında ‘nobody’ yerine ‘they’ kullanılır.

 

Let's go, shall we?     (Let's = let us)

He'd better do it, hadn't he?  

299    |   0