The, A, An Kullanımı

Türkçe’de karşılığı olmayan ve ingilizce de çok önemli bir yere sahip olan the/an/a nerelerde kullanılır?

 

A/AN

Article, yani artikel olarak adlandırılan a ve an, Türkçe’de karşılığı “bir” dir. Yani bahsedilen isimlerden birini kapsar ve mantıken türkçe karşılığı bir olduğu için ise, hep tekillerle birlikte kullanılır. Sözcük çoğul olduğunda “a” veya “an” kullanmayız.

Kelimenin ilk harfi sessiz harf ile başlıyorsa, a; sesli ile başlıyorsa, an gelir.

Mesela, “I am a nurse.” bu örnek ise, nurse n harfi ile başladığı için burada “a” kullanılmıştır.

>> “I am an interpreter.” burada ise, interpreter i harfi ile başladığı için, “an” kullanılmıştır.

İsimden önce kullanılmış bir sıfat ya da sıfat-zamir var ise, kullanılan sıfat ve zamirin harfine göre “a” veya “an” kullanırız. >> “She is an amazing person.” veya “She is a functional person.”

Bazı kelimeler sesli harf ile başlamasa bile, okunuşu sesli olarak okunduğu için ise “a” yerine “an” kullanılmalıdır. >> hour, honest gibi.

Aynı şekilde bazı kelimeler ise, sesli harfle başlayacaktır ama okunuşunda sessiz harf olduğu için orada “an” yerine “a” kullanılmalıdır. >> euro, university, 1 sayısı gibi.

Belli bir şeyden değil de, genel bir şeyden bahsedileceği zaman da, “a” ve “an” kullanılmalıdır. >> “I am in need of an earpod.” ya da “I want a gum.”

 

THE

The ise, belli bir isimden bahsederken, önceden bahsedilmiş nesneyi tekrarlayacağımız zaman ve cisimden, nesneden sadece bir tane olduğunda kullanılır. Yani, gezegenler, yerler vs.

Örnek olarak, “The Earth is the place we live in.”

Ya da, “Can you hand me the book?” >> “I have a bird. The bird has wings.”

“A” ve “an” aksine “the” artikelini tekillerde de, çoğullarla da kullanabilirsiniz. >> “I saw the coyotes in the zoo. >> I saw the coyote in the zoo.”

7607    |   0