Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmede Yaşadığı Zorluklar

Üniversite öğrencileri İngilizce konuşma konusunda ne gibi zorluklar yaşar?

   İngilizce konuşma, üniversite öğrencilerinin en çok zorlandığı alanlardan bir tanesidir. Peki üniversite öğreniminin başlangıcına kadar alınan İngilizce eğitimi yeterli midir? Ne yazık ki İngilizce eğitiminin okullarda gösterilen derslerle sınırlı kalması İngilizce konuşma için yeterli değildir. Eğitim hayatı boyunca gösterilen İngilizce dersleri; dilbilgisi kuralları, kelime öğrenimi ile sınırlı kalarak pratikle de desteklenemediği için eksik kalmıştır. Tüm bu eksiklikler İngilizce anlayabilen ancak İngilizce konuşamayan bir genç nesil ortaya çıkarmıştır. Üniversite’ye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ise İngilizce, sınav içerisinde var olan bir ders sayılmadığı için gerek okullar gerek öğrenciler ve veliler için göz ardı edilmiştir. Bu sistem ise üniversiteye geçen öğrencileri İngilizce dil yapısını bilme, İngilizce konuşma gibi konularda yetersiz bırakmıştır. Üniversiteler de aynı yıl içerisinde okulu kazanan öğrenciler arasındaki İngilizce bilme düzeyi farkını kapatmak için İngilizce hazırlık sınıfları açmıştır. Bu sınıfların amacı aynı sene girişli öğrenciler arasındaki bilgi farkını en aza indirgemektir. Ancak temelde var olan açık nedeniyle, üniversitede zorunlu ya da seçmeli ders olarak gösterilen İngilizce dersleri de öğrenciler için zorlu bir süreç olmaması adına basitleştirerek, A1 veya A2 seviyesinde gösterilmektedir. Tüm bu yetersizlikler öğrencileri ve aileleri, okul dışında destek olacak bir İngilizce eğitimi arayışına sokmuştur.

İngilizce öğreniminde İngilizce pratik yapmanın önemi

   İngilizce pratik, İngilizce konuşabilmek için gerekli olan en önemli metottur. Anadili İngilizce olan insanlarla konuşmak ya da bu konuda uzmanlaşmış kişilerle yapılan dil pratikleri insanları ulaşmak istediği hedefe tam olarak götürebilecek en kesin yoldur. İnsan beyni mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir. Yapılan interaktif İngilizce konuşma eğitimlerinde, karşıdaki kişinin uzman olduğu düşüncesi insanı sahip olduğu tüm bilgileri aynı anda kullanma ve ortaya doğru sonuçlar çıkarma dürtüsüyle harekete geçirir. Pratik yapmadan öğrenilen İngilizce, kişilerde bildiklerini daha önce hiç uygulamadıkları ve nasıl uygulanması gerektiğini bilmedikleri için özgüvensizlik oluşturur. İngilizce pratik yaparken öğrendiklerini doğru şekilde uygulamaya çalışma içgüdüsü, zaman içerisinde ilerleyen İngilizce konuşma yeteneği sayesinde kişilerin kendilerine olan güvenlerini tekrar kazandıkları görülmektedir. Özgüven, başarıyı da beraberinde getirir. Bu kazanım sayesinde İngilizce pratik konusunda daha başarılı öğrenciler elde edilmiştir. İngilizce pratik; yüz yüze konuşma, yazışma, telefon ile sesli konuşmalar, görüntülü sohbet vb. şekillerde yapılabilmektedir. İngilizce konusunda profesyonelliğe ulaşamamış insanlarla yapılan pratiklerin, anadili İngilizce olan öğretmenlerle ya da İngilizce konusunda uzmanlaşmış kişilerle yapılan pratiklerden daha az etkili olduğu görülmüştür. İnsan içgüdüsel olarak karşısındaki insanı bilgi konusunda kendisinden daha üst seviyede gördüğü durumlarda daha fazla kendini kanıtlama çabası içine girmektedir. İngilizce pratik yapmak insanın sahip olduğu yanlış bilgileri de çabuk fark etmesini ve hatalarından ders çıkarmasını sağlar. Hataların farkına vararak öğrenilen doğru bilgilerin akılda kalıcılığı da daha fazladır. Bu da beraberinde daha hızlı ve kaliteli bir başarıyı getirmektedir. Educall ise İngilizce pratik yapma konusunda bu imkânların hepsini sağlamaktadır. İngilizce konusunda uzmanlaşmış öğretmenler tarafından istenilen zamanda pratik yapma şansını sunmaktadır.

İngilizce öğrenimindeki bir diğer önemli unsur: İngilizce öğretmenleri

   İngilizce öğretmenleri, birey hayatında İngilizce öğrenmenin temel yapıtaşını oluşturur. Ellerinde bulundurdukları olanaklara göre dersin verimliliğini arttırmaktadırlar. Bu olanaklar okullarda daha kısıtlıyken, kurs ve eğitim merkezlerinde daha fazladır. Dersi görsel ve işitsel araçlarla pekiştirmek akılda kalıcılığı hatırı sayılır bir şekilde arttıracağı için bu oranda öğrencilerden alınan verimlilik oranı da artar. İngilizce öğretmenleri; dersleri interaktif bir şekilde işlemesi, öğrenmenin sıkıcı süreçlerini en aza indirgeyerek öğrencinin ilgisini olabildiğince fazla süre derste tutabilmesi gerekir. İngilizce öğretmenlerinin derslerde İngilizce konuşması ve öğrencileri de buna teşvik etmesi, İngilizce konuşma pratiğinin temelini oluşturur. İngilizce konuşmak, hiç pratiğe sahip olmayan öğrenciler için çok daha zor olabilir. Bu sebeple İngilizce öğretmenlerinin, öğrencilerini hata yapmaktan korkmamaları konusunda ikna etmeleri çok önemlidir. Hata yapmaktan korkan öğrenciler hiçbir zaman istedikleri İngilizce konuşma seviyesine ulaşamaz. Bu sebeple başarıya ulaşma yolunda çözümsüz kalınacaktır. Aynı zamanda İngilizce öğretmenlerinden öğrencilere karşı da gerekli özeni göstermeleri ve dikkatli davranmaları beklenmektedir. Bir işi sevmek, o işi öğreteni sevmekle başlar.

274    |   0