Will – be going to – Present Continuous for Future ve Aralarındaki Farklar

 

Will; spontane gelişen durumlarda, eylem ilk aklınızdan geçtiğinde, bir şeyi yapmaya niyet edildiğinde kullanılan yapıdır.

 

·         I will get it.         (When somebody knocks the door.)

·         I will answer the phone.              (When the phone rings.)

·         I will carry it for you.      (When you see somebody carrying something and needing help.)

 

Be going to; planlanmış ya da gerçekleşmesi kuvvetli olasılığa sahip eylemleri ifade ederken kullanılan yapıdır.

 

·         I’m going to have dinner with my colleagues.    

·         They’re going to negotiate for a new policy on education.

·         She’s going to hand in her documents next Monday.

 

Present Continuous for Future; planlanmış, organize edilmiş, kesinlik bildiren eylemleri ifade ederken kullanılır. Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de şimdiki zaman anlam kaymasına uğrayarak gelecek zamandaki eylemleri belirtmek için tercih edilebilir.

 

·         We’re visiting our grandparents this weekend.  (We have informed them, they hope to see us.)

·         He’s flying to Cape Town next Saturday.

·         They’re getting married in May.

 

Aralarındaki farkı görmek için sistemli bir sıralama yapmak mümkündür. Yapıları bir kesinlik sırası gibi düşündüğümüzde fark net olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Fact:                      I have a toothache. 

Intention:           I will see the dentist. (Ağrıyı ilk hissettiğimizde aklımızdan geçen)

Plan:                     I’m going to see the dentist tomorrow. (Doktora gitmeye karar verdiğimizde)

Arrangement:   I’m seeing the dentist at 10 tomorrow. (Doktordan randevu aldığımızda)

 

Fact:                      My favourite play is on Haldun Taner Theatre next week.

Intention:           I will watch the play.  (I want to watch it)

Plan:                      I’m going to watch the play next week. (I have planned to watch it.)

Arrangemnt:     I’m watching the play next week.  (After buying the ticket)

 

Fact:                      My friend has a problem with her English homework.

Intention:           I will help you if you need.  (I offer her to help.)

Plan:                     I’m going to help you with your homework this Friday after school. (She asked for help, I accepted it.)

Arrangement:   I’m helping you with your homework this Friday after school. (We arranged it.)

 

2565    |   0