WILLIAM SHAKESPEARE KİMDİR?

İngiliz Edebiyatının en ünlü isimlerinden ve İngilizceye pek çok kelime kazandırmış olan William Shakespeare bir şair, oyun yazarı ve aktördü. 1564 yılında Stratford-upon-Avon’ da doğdu. Rönesans Dönemi olarak da bilinen tiyatronun Elizabeth ve Jacobean çağlarında en üretken yazardı. En kalıcı mirası oyunları olsa da Shakespeare’ in oyunları dışında pek çok eseri mevcuttur. Bugün Shakespeare’ in soneleri de oldukça ünlüdür.

Shakespeare' in ailesiyle alakalı ulaşılabilen kayıtlar Shakespeare' in çocukluğuna ve aile hayatına ilişkin fikir edinmemizi sağlar. Mary Arden ile evlenen John Shakespeare' in 8 çocuğu vardı. John ve Mary 2 çocuğunu henüz bebekken kaybetti. Böylelikle William Shakespeare ailenin en büyük çocuğu oldu. John Shakespeare eldiven yaparak geçimini sağlıyordu. William Shakespeare 18 yaşına gelene kadar Henley sokağındaki ailesi ile birlikte yaşadı. Aynı yaşta 26 yaşında olan Anne Hathaway ile evlendi. William ile Anne’in 3 çocuğu oldu, Susanna, ikizler Hamnet ve Judith. William' ın oğlu Hamnet öldüğünde 11 yaşındaydı.

Shakespeare' in Londra’ daki kariyeri hızlı bir sıçrayışla başladı. Shakespeare’ in ikizleri 1585 yılında vaftiz edildikten sonra 1592 yılında Londra' da ortaya çıktı, arada geçen 7 yılda Shakespeare' in nerede olduğu ve ne yaptığı gizemini korumaktadır. Londra’ daki dönemi boyunca Shakespeare' in ilk eserleri yayımlandı, bunlar iki uzun şiirdi; 'Venus ve Adonis' (1593) ve 'The Rape of Lucrece'. Bir grup aktörün oluşturduğu Lord Chamberlein Adamları’ nın kurucu üyesiydi. Shakespeare yaklaşık 20 yıl içinde her yıl ortalama 2 oyun yazmıştır. 1603 yılından itibaren Kral 1. James ve adamlarının korumasının altına girdiğinde de kariyerine yine Lord Chamberlein ekibiyle devam etti. O dönemde en ünlü trajedileri Kral Lear, Makbet, ve en ünlü romantik oyunları Bir Kış Hikayesi ve Fırtınayı yazmıştır. Venus and Adonis ile The Rape of Lucrece’ de büyük ustalığını ve zengin düş gücünü koymuştur. 1609 yılında yayımladığı The Sonnets Türkçe adıyla Soneler ya da Tüm Soneler ile ünlü bir yazar olmuştur. Shakespeare 38 oyun, 2 uzun şiir, 154 sone ve daha pek çok şiir yazmıştır ama Shakespeare' in oyunlarının hiçbirinin orijinal el yazması günümüze ulaşamadı. Bugün oyunlarının yarısını birlikte çalıştığı aktör ekibi sayesinde bilebiliyoruz. Shakespeare öldükten sonra arkadaşları oyunlarını koruyabilmek için yayımladı. Fakat bunların içinde sadece 36 tane oyunu vardı, sonelerinden hiçbirisi yoktu. Shakespeare' in günümüze ulaşan sonelerinin bir bölümü çok açıkken, bir başka bölümü ise anlaşılmayacak kadar kapalıdır. Sonelerinin gizi günümüze kadar çözülememiştir. Bu nedenle tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bu soneler en çok ilgi gören yapıtlar arasında da yer almıştır.

William Shakespeare sadece Elizabeth döneminin değil tüm dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyun yazarı olarak bilinir. Oyunları çeşitli dillere çevrilmiş ve dünyanın çeşitli yerlerinde sahnelenmiştir. Oyunlarında insan doğasındaki her türlü duyguyu ve çatışmayı hafızalara kazınacak sözcük ve imgelerle yansıtmıştır. William Shakespeare büyük bir ironi ustasıdır. İnsan davranışlarını dramatik bir yöntemle sorgulamıştır. Çeşitli etkileşimler ve bunların doğurduğu sonuçları ortaya koymak onun için amaçtı. Oyunlarında diyalogları oldukça yoğundur ve oyunları geniş felsefi yaklaşımlarla yazılmıştır. William Shakespeare oyunlarını sahnelenmek için yazmıştır.  Sözcük ve imgeleri, ses, ritim ve ölçü kullanımı, satır vurgusu, düzeni ve lirikliği birçok okuyucunun büyülenmesini sağlamıştır.

William Shakespeare yetersiz eğitim görmesine rağmen yazdığı yapıtlar sayesinde büyük bir edebiyatçı olduğunu kanıtlamıştır. Bu sayede dünyanın en iyi edebiyatçıları arasında yerini almıştır.

William Shakespeare son günlerini Stratford’ da geçirmiştir. İngiltere’ nin ulusal şairi ve Avon’ un Ozanı olarak anılan ünlü şair 23 Nisan 1616 yılında Stratford’ da vefat etmiştir.

 

116    |   0